Τελικά … Αρέσει ή δεν αρέσει στους εφήβους το σχολείο;

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/03/2015 - 19:49 | Author: Newsroom

Το σχολείο αρέσει σε 2 στους 3 εφήβους (63,3%) όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα έρευνας ΕΠΙΨΥ « οι έφηβοι και το σχολικό περιβάλλον». Υψηλότερο ήταν το ποσοστό για τα κορίτσια (66,2%) έναντι των αγοριών (60,4%).

Η ικανοποίηση από το σχολείο μειώνεται σημαντικά με την ηλικία των εφήβων: έτσι, ενώ οι 11χρονοι έφηβοι δηλώνουν ικανοποιημένοι από αυτό σε ποσοστό 83,9%, το ποσοστό για τους 13χρονους μειώνεται σε 57,1% και για τους 15χρονους σε 48,9%.Όπως αναφέρεται στην έρευνα διαχρονικά, μετά το 2002 καταγράφηκε σημαντική μείωση στο ποσοστό των εφήβων στους οποίους αρέσει το σχολείο με το ποσοστό να σταθεροποιείται, από το 2006 κι ύστερα, περίπου στο 63% . Ωστόσο από το 2010 και μετά, παρατηρείται τάση μείωσης του αριθμού των μαθητών που αναφέρουν ότι δεν τους αρέσει καθόλου το σχολείο.

Στην έρευνα του 2010 καθόλου ικανοποιημένο από το σχολείο είχε δηλώσει το 10.9% των εφήβων ενώ το 2014 το ποσοστό όσων δήλωσαν ότι δεν τους αρέσει καθόλου το σχολείο έπεσε κάτω από το 10%.

Όσο μεγαλώνουν οι έφηβοι τόσο αυξάνεται και η πίεση από το σχολείο όπως προκύπτει από την έρευνα. Έτσι το 44,5% των εφήβων ηλικίας 15 ετών απάντησε ότι νιώθει πολύ ή αρκετά πιεσμένο ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους εφήβους ηλικίας 11 ετών ήταν 14.9%.

Συνολικά το 32% των μαθητών δήλωσε «πολύ/ αρκετά» πιεσμένο ποσοστό που είναι το χαμηλότερο από το 1998. Συγκριτικά με το 2010 έχουμε μείωση της τάξης των 8,3 ποσοστιαίων μονάδων ( από 40,3% σε 32%).

Στην έρευνα υπάρχει θεματική και για το σχολικό εκφοβισμό. Συγκεκριμένα οι έφηβοι ρωτήθηκαν σχετικά με το πόσο συχνά εκφόβισαν κάποιον άλλο μαθητή ή μαθήτρια στο σχολείο κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών πριν από την έρευνα. Σε ποσοστό 7,5%, οι έφηβοι ανέφεραν το 2014 εκφοβισμό άλλου μαθητή στο σχολείο τουλάχιστον δύο φορές το μήνα κατά το προηγούμενο δίμηνο, τα αγόρια σε υπερδιπλάσιο ποσοστό (10,7%) σε σύγκριση με τα κορίτσια (4,4%). Η συμμετοχή σε εκφοβισμό ήταν υψηλότερη μεταξύ των 13χρονων (9,6%) και 15χρονων (8,8%) συγκριτικά με τους 11χρονους (4,0%). Μετά από μια διαφαινόμενη κλιμάκωση του φαινομένου το 2010, τα επίπεδα εκφοβισμού επανήλθαν το 2014 σχεδόν στα επίπεδα του 2002.

Έφηβοι που συμμετείχαν σε εκφοβισμό
1998 2002 2010 2014
9.4% 9.1% 15.8% 7.5%

Σημ: Τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, κατά το τελευταίο δίμηνο. Πηγή: ΕΠΙΨΥ | Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών – HBSC/WHO, 2014

Οι έφηβοι ρωτήθηκαν επίσης αν έχουν πέσει οι ίδιοι/-ες θύματα εκφοβισμού στο σχολείο κατά την περίοδο των δύο μηνών πριν από την έρευνα. Ποσοστό 6,4% ανέφεραν το 2014 ότι έχουν υποστεί ενοχλητικά πειράγματα τουλάχιστον 2 φορές το μήνα κατά το τελευταίο δίμηνο. Σε αντίθεση με τους θύτες, όπου επικρατούν τα αγόρια, αγόρια και κορίτσια ανέφεραν ότι έχουν εκφοβιστεί σε παρόμοια ποσοστά, ενώ δεν παρουσιάστηκαν σημαντικές διαφορές ούτε μεταξύ των τριών ηλικιακών ομάδων. Το 2014, το ποσοστό των εφήβων που ανέφεραν ότι έχουν πέσει θύματα εκφοβισμού στο σχολείο ήταν χαμηλότερο από κάθε άλλη χρονιά.

Έφηβοι που έπεσαν θύματα εκφοβισμού
1998 2002 2010 2014
10.3% 8.0% 8.5% 6.4%

Σημ: Τουλάχιστον 2 φορές το μήνα, κατά το τελευταίο δίμηνο. Πηγή: ΕΠΙΨΥ | Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών – HBSC/WHO, 2014

Οι μορφές εκφοβισμού που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα από τους εφήβους που τον υφίστανται ήταν το 2014, τα λεκτικά πειράγματα (7,8% του συνόλου των μαθητών), τα πειράγματα/χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου (6,6%), η διάδοση ψεμάτων και φημών (4,9%) και ο αποκλεισμός από κοινές παρέες και δραστηριότητες. Η χρήση σωματικής βίας και άλλοι τρόποι εκφοβισμού, αναφέρθηκαν σε ποσοστά χαμηλότερα του 2,0%

Μορφές εκφοβισμού Ποσοστό
Λεκτικά πειράγματα 7.8%
Πειράγματα/χειρονομίες σεξουαλικού περιεχομένου 6.6%
Διάδοση ψεμάτων/φημών 4.9%
Αποκλεισμός από δραστηριότητες 4.5%
Χρήση βίας σωματικής 2.0%
Χαρακτηρισμοί για εθνικότητα 1.9%
Χαρακτηρισμοί για τη θρησκεία 1.4%
Εκφοβισμός μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων 1.1%
Εκφοβισμός μέσω φωτογραφιών στο διαδίκτυο 0.7%

Σημ: Τουλάχιστον δυο φορές το μήνα κατά το τελευταίο δίμηνο. Πηγή: ΕΠΙΨΥ | Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων-μαθητών – HBSC/WHO, 2014
Καλόγηρος Βασίλειος newsbeast.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral