ΤΕΦΑΑ και Φιλολογία Δ.Π.Θ. δίνουν διδακτική επάρκεια

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/01/2015 - 16:04 | Author: Newsroom

Έπειτα από την απόφαση της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., και την υπ’ αριθμ. 57/23−09−2014 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., ο υφυπουργός Παιδείας Α. Δερμεντζόπουλος υπέγραψε απόφαση, σύμφωνα με την οποία:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και Ελληνικής Φιλολογίας, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ.

42/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του N. 4186/2013).

paideia-ergasia.gr

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

Αποφάσεις για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή πτυχίου των αποφοίτων των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης υπέγραψε ο υφυπουργός Παιδείας κ. Δερμεντζόπουλος.

Συγκεκριμένα οι απόφοιτοι του Τμήματος Επιστήμης φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου τους έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ.42/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N.3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄ του N. 4186/2013).

Ελληνικής Φιλολογίας

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013−2014 και εφεξής, διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, εφόσον για την απόκτηση του πτυχίου το/ις έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς στα διδακτικά αντικείμενα−μαθήματα, όπως αυτά αναγράφονται στο «Πρόγραμμα Σπουδών για την Παιδαγωγική Επάρκεια του πτυχίου του Τμήματος», που επισυνάπτεται στο πρακτικό της υπ’ αριθμ. 41/670/30−06−2014 (θέμα Δ9) συνεδρίας της Συγκλήτου τουΔ.Π.Θ, καθώς αυτά εμπίπτουν στις ακόλουθες θεματικές περιοχές: 1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας 3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση (άρθρο 2 παρ. 3 περ. β΄ του N. 3848/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β΄του N. 4186/2013).

Καλόγηρος Βασίλειος newsbeast.gr
Loading...
  • europalso

    ideascentral