Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου για την έρευνα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/04/2016 - 10:12 | Author: Newsroom

Κακώς κείμενα στη λειτουργία των ερευνητικών κέντρων / ινστιτούτων, θεσμικά κενά, εργασιακά ζητήματα ρυθμίζονται με το κατατεθέν νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, που αποτελεί το “πρώτο βήμα”

για τη συγκρότηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα. Ακόμη συγκεκριμένες διατάξεις έρχονται να δώσουν μικρά κίνητρα σε νέους ερευνητές.

Ρυθμίζεται όμως και μια βεντάλια ζητημάτων, από τη διάθεση των χρημάτων των ΕΛΚΕ, ως τις εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά. Όσο για το άρθρο 33 και τη φωτογραφική διάταξη για τη σύζυγο του πρωθυπουργού, το υπουργείο δίνει τις απαντήσεις του…

Άρθρο 8

Έντεκα αντί επτά είναι πλέον τα μέλη των Περιφερειακών Συμβουλίων Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ), ενώ η διαδικασία επιλογής τους περνά στην αρμοδιότητα των περιφερειακών συμβουλίων -και όχι του περιφερειάρχη.

Άρθρα 9 και 10

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) μετονομάζεται σε Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ), με πλέον 17 μέλη αντί για 15. Η τελική επιλογή τους ανήκει στον υπουργό Παδείας.

Άρθρα 13 και 14

Τα Δ.Σ. των ερευνητικών φορέων συγκροτούνται και ανασυγκροτούνται με απόφαση του αρμόδιου για θέματα Έρευνας αναπληρωτή υπουργού Παιδείας. Πλέον στη διαδικασία επιλογής του διευθυντή ερευνητικού κέντρου θα συμμετέχουν διά αντιπροσώπων και οι εργαζόμενοί του.

Άρθρο 15

Επαναφέρονται τα Επιστημονικά Συμβούλια των Ινστιτούτων.

Άρθρο 24

Για τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων και Έρευνας ισχύει το όριο των 20.000 ευρώ για τις απευθείας αναθέσεις, όπως σε όλο τον δημόσιο τομέα. Για έως 2.500 ευρώ δεν απαιτείται έγγραφη ανάρτηση της δαπάνης. Προβλέπεται η κάλυψη βασικών αναγκών των ΑΕΙ από τα αδιάθετα χρήματα των ΕΛΚΕ, όπως για καθαριότητα και φύλαξη.

Ακόμα καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης αποδίδουν υπέρ του ΕΛΚΕ 5% ή 10% -ανά περίπτωση- των ακαθάριστων αμοιβών τους. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

Ρυθμίζεται η υποστήριξη νέων ερευνητών και την αποφυγή brain drain, αφού αναδρομικά από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα ή ΑΕΙ είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα οριζόμενα επιχειρησιακά προγράμματα.

Άρθρο 25

Λήγει αυτοδικαίως η θητεία του υφιστάμενου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).

Άρθρο 26

Σύμφωνα και με τη γνωμοδότηση 124/2013 ΝΣΚ, σε περίπτωση κατά την οποία Συμβούλιο Ιδρύματος αδυνατεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές του υποκαθίσταται από τη Σύγκλητο του ΑΕΙ.

Άρθρο 28

Δίνεται δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής καθώς και της εξειδίκευσης της δυνατότητας συνεπίβλεψης διδακτορικής διατριβής μεταξύ πανεπιστημίων και ΤΕΙ.

Τι απαντά το υπουργείο Παιδείας για το Άρθρο 33

Μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δύνανται να μεταταγούν σε θέσεις Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μέσα από μια σειρά κριτηρίων.

“Πρόκειται για πάγια διάταξη με την οποία θεραπεύεται ένα ακόμη κενό στη νομοθεσία που επέτρεπε φωτογραφικές μετατάξεις στο παρελθόν” σχολιάζει το υπουργείο Παιδείας απαντώντας έτσι στο σχόλιο του βουλευτή του Ποταμιού κ. Μαυρωτά ότι είναι διάταξη υπέρ της συζύγου του πρωθυπουργού.

“Η ρύθμιση αυτή, δεδομένων των δημοσιονομικών συνθηκών, που δυσχεραίνουν την πρόσληψη προσωπικού, είναι προς πρόδηλο όφελος της λειτουργίας των ΑΕΙ και αποτελεί άλλωστε και αίτημα πολλών πανεπιστημιακών τμημάτων (οι πρόσφατες 500 θέσεις αφορούσαν μέλη ΔΕΠ και όχι ΕΔΙΠ). Με αυτόν τον τρόπο τα ΑΕΙ μπορούν να καλύψουν πραγματικές και ανελαστικές ανάγκες, αφού τα εργαστηριακά μαθήματα τα οποία θα διδάξουν οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται είναι υποχρεωτικά από το πρόγραμμα σπουδών των ΑΕΙ και δεν μπορούν να καλυφθούν από τα μέλη ΔΕΠ” σχολιάζει το υπουργείο Παιδείας.

Άρθρο 35

Πλέον ένας νηπιαγωγός θα απαιτείται για 14 νήπια ή 5 νήπια σε σχολικές μονάδες απομακρυσμένων, δυσπρόσιτων και παραμεθόριων περιοχών.

Ακόμη η εγγραφή των μαθητών για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο και στην πρώτη τάξη του δημοτικού γίνεται πια αποκλειστικά από 1 έως 20 Μαΐου του προηγούμενου διδακτικού έτους.

Άρθρο 40

Οι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επαναπροσλήφθηκαν, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, δεν υποχρεούνται σε επιστροφή των χρημάτων που έλαβαν.

avgi.gr ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΜΙΝΑΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Loading...
  • europalso

    ideascentral