Τα στελέχη εκπαίδευσης μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ως επιμορφωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔10/01/2015 - 13:13 | Author: Newsroom

Το υπ. Παιδείας, ενέκρινε την παροχή υπηρεσιών των στελεχών της δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως επιμορφωτών στο πρόγραμμα «Επιμόρφωση Α΄ και Β΄ φάσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014−2015» καθότι είναι συναφής με τα καθήκοντα της κύριας θέσης τους.

Η συμμετοχή των στελεχών εκπαίδευσης ανά θεματική ενότητα ορίζεται από τα Π.Ε.Κ. σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης που έχουν λάβει στο Μητρώο Επιμορφωτών.

Επίσης, σύμφωνα με τον Οδηγό Υλοποίησης του Υποέργου 2 απαιτείται:

-Άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή για τους επιμορφωτές, οι οποίοι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί, άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι) σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α), όπως ορίστηκε με την παρ.9 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α), εκτός από τα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης. Για τα στελέχη της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκδόθηκε η υπ’ αρ. πρωτ. 11110/11-12-2014 υπουργική απόφαση κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν.4076/2012 (ΦΕΚ 159 Α) που συμπλήρωσε την παρ.9 του άρθρου 58 του Ν.4075/ 2012 (ΦΕΚ 89 Α) και ως εκ τούτου δεν απαιτείται να προσκομίσουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή.

Υποχρεούνται όμως να υποβάλλουν βεβαίωση υπερκείμενης διοικητικής αρχής που να προκύπτει ότι κατά το χρονικό διάστημα που δίδαξαν ως επιμορφωτές στην Α΄ και Β΄ φάση επιμόρφωσης ήταν στελέχη διοίκησης της εκπαίδευσης και σε ποια θέση (π.χ. η βεβαίωση για τους σχολικούς συμβούλους εκδίδεται από την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για τους Δ/ντές σχολικών μονάδων από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης κ.ο.κ.).

Loading...
  • europalso

    ideascentral