Σχετικά με την επιλογή Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/04/2015 - 22:06 | Author: Newsroom

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αθήνα, 31 -03-2015

Με αφορμή τη συζήτηση σχετικά με την αλλαγή του τρόπου επιλογής των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Επιστημονικής Ένωσης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Π.Ε., έχει να επισημάνει τα εξής:

  • Η πρόταση για εκλογή του Διευθυντή από το Σύλλογο Διδασκόντων δεν έχει καμιά επιστημονική βάση και δεν εφαρμόζεται σε κανένα εκπαιδευτικό σύστημα.

  • Είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει στο σχηματισμό ομάδων, πελατειακών σχέσεων και στην εκδήλωση συγκρούσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα τη διατάραξη του ήρεμου σχολικού κλίματος και της συνεργατικής δράσης που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία των Σχολικών Μονάδων.
  • Η επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων χωρίς κριτήρια και προσόντα θα οδηγήσει στην ισοπέδωση και στην εξίσωση προς τα κάτω. Επιπλέον, οι Διευθυντές που θα εκλεγούν θα είναι όμηροι των διαθέσεων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων.
  • Τα προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης δεν μπορούν να επιλυθούν με μεμονωμένες, αποσπασματικές και εμβαλωματικές παρεμβάσεις.

Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε:

Την παράταση της θητείας των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και την έναρξη διαλόγου με στόχο να θεσπιστεί ένα διαφανές και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής των στελεχών της εκπαίδευσης, που θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια. Τα κριτήρια πρέπει να είναι αντικειμενικά και μετρήσιμα και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης στελέχους ως προς τη γνώση και την εμπειρία, ώστε να οδηγηθούμε σε πιο ποιοτική λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και σε αναβάθμιση του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου μέσα σε κλίμα συνεργασίας και συλλογικότητας που τόσο έχει ανάγκη σήμερα το δημόσιο σχολείο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γεώργιος Ανδριάς Νικόλαος Μακεδών

Loading...
  • europalso

    ideascentral