• Σχετικά με τα δημοσιεύματα για τα «ξένα» σχολεία στους Αμπελόκηπους

    ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/02/2016 - 11:09 | Author: Newsroom

    Σχολεία που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 τ.Α), σύμφωνα με τις οποίες έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας στα ξένα σχολεία στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζονται ως ξένα σχολεία.

    Για το λόγο αυτό η αρμόδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας μετά από καταγγελίες και τη σύμφωνη γνώμη της κεντρικής υπηρεσίας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας τους.

    Loading...