Στις 7 Μαρτίου συζητά η Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου τα κείμενα της Μεγάλης Συνόδου

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/02/2016 - 20:29 | Author: Newsroom

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Κύπρου που συνεδρίασε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου μελέτησε τα θέματα της Μεγάλης Συνόδου. Στην ίδια συνεδρία αποφασίστηκε η συνέχιση της συζήτησης επί των κειμένων αυτών να πραγματοποιηθεί της Δευτέρα 7 Μαρτίου.

Εξάλλου στην ειδική ιστοσελίδα που δημιούργησε η Εκκλησία της Κύπρου για τη Μεγάλη Σύνοδο
πέραν των κειμένων ουδέν σχόλιο έχει δημοσιευθεί παρόλο που η σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι «θά ἔχουμε τή δυνατότητα, μέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα αὐτή, ἀφ’ ἑνός μέν νά μελετήσουμε τά κείμενα αὐτά, ὥστε νά ἔχουμε ἰδίαν ἄποψη καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐκφράσουμε τούς προβληματισμούς μας, τίς ἀνησυχίες καί τίς εἰσηγήσεις οἱ ὁποῖες θά ἀξιολογηθοῦν δεόντως ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί ληφθοῦν ὑπόψη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδό Της».
Στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο ΣΧΟΛΙΑ δεν υπάρχει κανένα δημοσιευμένο σχόλιο, εκτός κι αν οι διαχειριστές της σελίδας εννοούσαν ότι τα σχόλια που θα υποβάλλονται θα μεταφέρονται στους συνοδικούς Ιεράρχες της Εκκλησίας της Κύπρου για μελέτη χωρίς όμως να δημοσιεύονται.
Loading...
  • europalso

    ideascentral