Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι αλλαγές στα Δημοτικά Σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2015 - 19:54 | Author: Newsroom

Πήραν ΦΕΚ οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα λόγω της πιλοτικής εφαρμογής της μελέτης στο πρωινό πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα για το σχολικό έτος 2014−2015 και για το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου 2015 έως και την λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτος 2014−2015 θα εφαρμοστεί πιλοτικά η μελέτη και εμπέδωση των μαθημάτων Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Πρωινής Ζώνης των 35 ωρών των Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) με την κατά τη δυνατή ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να απαλλάσσονται οι μαθητές από τις “κατ’ οίκον” εργασίες.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής. Η μελέτη και εμπέδωση θα εφαρμοστεί στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και στις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄ και στο μάθημα της Φυσικής.

Για την μελέτη και εμπέδωση των ανωτέρω μαθημάτων θα διατίθεται είτε μέρος της διδακτικής ώρας των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων είτε ολόκληρη διδακτική ώρα ημερησίως και μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα συνολικά. Η μελέτη και εμπέδωση υλοποιείται από τον δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70. Η κατανομή των ωρών της μελέτης και εμπέδωσης και η διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκριση του οικείου σχολικού Συμβούλου με βάση της ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας κ.λπ.

Δράσεις του Κοινωνικού Σχολείου

Στο ίδιο ΦΕΚ με την ένταξη της μελέτης στο πρωινό πρόγραμμα είναι και αυτή που περιλαμβάνει την ένταξης των δράσεων του “Κοινωνικού Σχολείου” στα πλαίσια των μαθημάτων Φυσικής Αγωγής και Μελέτης Περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα αντικαθίσταται στο άρθρο 3, η περίπτωση στ1, ως ακολούθως:

“στ΄. “Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄, η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς. Επιπλέον στις τάξεις (Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄) μία διδακτική ώρα θα διατίθεται για δράσεις του προγράμματος “Κοινωνικό Σχολείο”. Για τις τάξεις Ε΄, ΣΤ΄, δύναται να διατίθεται μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος “Κοινωνικό Σχολείο”.

Αντικαθίσταται στο άρθρο 5, η περίπτωση θ΄, ως ακολούθως: “θ΄. Πολιτιστικοί όμιλοι δραστηριοτήτων. Δράσεις δημιουργίας και πολιτισμού, δράσεις του προγράμματος “Κοινωνικό Σχολείο” από 1 έως 5 ώρες.

Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.).

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικής, φυσικής αγωγής. 3. Προστίθεται στο άρθρο 3, η περίπτωση ι, ως ακολούθως: “ι. Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να διατίθεται από τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικό ΠΕ 70 για δράσεις του προγράμματος “Κοινωνικό Σχολείο”.

Loading...
  • europalso

    ideascentral