Στατιστικά υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων Γενικού Λυκείου από τοv Νομό Φλώρινας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/04/2017 - 00:41 | Author: Newsroom

Στατιστική ανάλυση σχετικά με τους υποψήφιους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2017 των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

Με βάση τις αιτήσεις – δηλώσεις που κατατέθηκαν στα Γενικά Λύκεια από 21-2-2017 μέχρι 10-3-2017, κατά τις επικείμενες Πανελλήνιες Εξετάσεις των Γενικών Λυκείων που θα διεξαχθούν από 7-6-2017 έως και 19-6-2017, θα λάβουν μέρος 462 υποψήφιοι .

Η κατανομή τους ανά Γενικό Λύκειο αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα:

alt

Από το ανωτέρω γράφημα φαίνεται ότι το 33% των υποψηφίων προέρχεται από το 2ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 28% των υποψηφίων προέρχεται από το 1ο Γενικό Λύκειο κοκ.

Το μεγαλύτερο μέρος των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών» (51%) και περίπου ισοδύναμα είναι τα ποσοστά των υποψηφίων που προέρχονται από τις άλλες δύο Ομάδες Προσανατολισμού («Θετικών Σπουδών» και «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»)

alt

Από το σύνολο των υποψηφίων το 83% είναι μαθητές της τελευταίας τάξης (τελειόφοιτοι) κατά το τρέχον σχολικό έτος ενώ το υπόλοιπο 17% είναι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών

alt

Στο παρακάτω γράφημα αποτυπώνεται η χρονική περίοδος αποφοίτησης των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμού. Για τις «Ανθρωπιστικές Σπουδές» το 80% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2016-2017 στην τελευταία τάξη) ενώ για τις «Θετικές Σπουδές» το 80% των υποψηφίων είναι τελειόφοιτοι (φοιτούν κατά το 2016-2017 στην τελευταία τάξη)

alt

Όσον αφορά στην κατανομή των υποψηφίων ανά Ομάδα Προσανατολισμό ανά σχολείο αυτή αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα

alt

Πχ για το 1ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας, το 45% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Ανθρωπιστικών Σπουδών», το 27% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Θετικών Σπουδών» και το υπόλοιπο 28% περίπου των υποψηφίων προέρχεται από την Ομάδα Προσανατολισμού των «Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής»

Με βάση το ισχύον σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού. Επιπλέον αυτών διαγωνίζονται σε ένα ή το πολύ σε δύο ακόμη μαθήματα προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους και αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία (Αναλυτικές πληροφορίες στο Φ.251/210705/Α5/9-12-2016, ΑΔΑ:698Η4653ΠΣ-56Ρ έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας)

Τα παρακάτω διαγράμματα αποτυπώνουν τι δήλωσαν οι υποψήφιοι, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, προκειμένου να «ανοίξουν» αντίστοιχα Επιστημονικά Πεδία στις επιλογές τους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

alt alt alt

Η εικόνα των υποψηφίων των Γενικών Λυκείων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε απόλυτους αριθμούς, έχει ως εξής:

alt

επεξεργασία στοιχείων: Τόνας Ζαχαρίας | Προϊστάμενος Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Φλώρινας

πηγή: ΔΔΕ Φλώρινας | Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων

compass | Σπύρος Παπαχαρίσης | Υπεύθυνος ΣΕΠ ΚΕΣΥΠ Φλώρινας

Loading...
  • europalso

    ideascentral