• Στα «κενά τους» οι εκπαιδευτικοί, αν και όταν τα έχουν, περιπλανώμενοι από σχολείο σε σχολείο, μπορούν και να ….επιμορφώνονται!

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔 Μάρτιος 2, 2016 13:46 μμ

  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των: αιρετού Χρήστου Κανδηλώρου αναπληρώτριας αιρετού Βιολέττας Πατέλη

  Μπορεί τα κενά να μην αναρτώνται στη διεύθυνση Αν.Αττικής αλλά στα «κενά τους» οι εκπαιδευτικοί, αν και όταν τα έχουν, περιπλανώμενοι από σχολείο σε σχολείο, μπορούν και να ….επιμορφώνονται, κατά τα λεγόμενα του πρόεδρου της επιτροπής εθνικού διαλόγου.

  Είναι πια σαφή τα δείγματα των προθέσεων που αποκαλύπτει διαρκώς το Υπουργείο Παιδείας από την αρχή της χρονιάς με την πολιτική της αδιοριστίας, τα χιλιάδες κενά, τη συρρίκνωση και εγκατάλειψη εκπαιδευτικών δομών (ειδική αγωγή, Τ.Ε. Π.Σ, ολοήμερο), την κατασυκοφάντηση των εκπαιδευτικών σαν υπεύθυνων για τα κενά, τις ανύπαρκτες «πλεονάζουσες ώρες», την ουσιαστική κατάργηση των τμημάτων ένταξης με την τελευταία τροπολογία, την αναστάτωση των σχολείων και των ωρολογίων προγραμμάτων με την τροποποίηση του καθηκοντολόγιου και την ακύρωση των συλλόγων διδασκόντων, τις υποχρεωτικές μετακινήσεις εκπαιδευτικών και την επιχείρηση της αντιθεσμικής κάλυψης των κενών με απασχόληση, καταστρατηγώντας έμπρακτα κάθε έννοια αναλυτικού προγράμματος.

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

  Ένας ολοφάνερα προσχηματικός διάλογος για την εκπαίδευση στήνεται και ζητά τη συναίνεση μας. Μόνο που η κυβέρνηση, δε δεσμεύεται από τις θέσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας, παρά μόνον από τα μνημόνια που συνομολόγησε με τους δανειστές. Στόχος της η πλήρης εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ και του ΟΟΣΑ στο χώρο της εκπαίδευσης.

  Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στην πρόσκληση του Υπ. Παδείας Φίλη για συμμετοχή των συλλόγων διδασκόντων στο διάλογο. Δε νομιμοποιούμε τις προειλημμένες αποφάσεις και τα τετελεσμένα του Υπουργείου.

  Για την τελευταία συνεδρίαση του Π.Υ.Σ.Π.Ε και του διευρυμένου Π.Υ.Σ.Π.Ε. στις 26-2-2016

  Τα κρίσιμα προς συζήτηση θέματα της συνεδρίασης :

  1. 1. Επικύρωση των τοποθέτησεων των αναπληρωτών που έκανε η Δ/ντρια εκπ/σης Για μια ακόμη φορά επελέγει, από την μεριά της διοίκησης η τακτική της μη ανάρτησης των κενών γενικεύοντας μάλιστα την εφαρμογή της, και στους δασκάλους. Η παραπάνω στάση επέφερε την έντονη αντίδραση μας, την καταψήφισή της επικύρωσης αυτών των τοποθετήσεων και την κατάθεση στα πρακτικά της παρακάτω δήλωσης – τοποθέτησης:

  Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ – ΜΗ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Δεν υπερψηφίζουμε τις τοποθετήσεις γιατί :

  – δεν αναρτήθηκαν τα κενά όπως ορίζει ο νόμος, και όπως έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν οι αναπληρωτές συνάδελφοι πριν συμπληρώσουν την αίτηση τους. Αντί των προβλεπομένων κλήθηκαν να δηλώσουν περιοχές. Επισημαίνουμε ότι και στην προηγούμενη φάση έγινε το ίδιο μόνο για τις ειδικότητες (στους δασκάλους και νηπιαγωγούς τα κενά αναρτήθηκαν) τώρα επεκτάθηκε η πρακτική της μη ανάρτηση για όλους.

  – η διάθεση των αναπληρωτών ειδικοτήτων έγινε με βάση τη λογιστική των ωρών μοιράζοντας κενά σχολείων για να καλυφθούν «τρύπες» σε περισσότερα σχολεία και όχι με τη λογική πλήρους κάλυψης των κενών, των αντίστοιχων ειδικοτήτων και των γνωστικών αντικειμένων.

  – διαφωνούμε επί της αρχής με τις μονοπρόσωπες τοποθετήσεις από τη Δ/ντρία και την αφαίρεση της αρμοδιότητας από το ΠΥΣΠΕ την οποία υιοθετούν σε όλες τις τελευταίες τοποθετήσεις αναπληρωτών τόσο το Υπουργείο όσο και η Δ/ντρια εκπαίδευσης.

  1. 2. Συμπλήρωση ωραρίου ειδικοτήτων.

  Η τακτική της διεύθυνσης, και σ’ αυτή την περίπτωση, υπήρξε ανάλογη με αυτήν που εφαρμόστηκε και στο προηγούμενο Π.Υ.Σ.Π.Ε . Η απάντηση στην ερώτηση μας αν έστω και μία ώρα στις συμπληρώσεις ωραρίου των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων κάλυπτε κενό της ειδικότητάς τους ήταν αρνητική. Διαφωνώντας και διατυπώνοντας τη θέση μας για το εφαρμοζόμενο αντιθεσμικό πλαίσιο στο οποίο στηρίζονται τέτοιες αποφάσεις, τις καταψηφίσαμε καταθέτοντας την παρακάτω δήλωση: . Η ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

  «Όπως έγινε φανερό, στις περιπτώσεις, τουλάχιστον, κάλυψης ωραρίου σε . . . . σχολεία στα οποία δεν υπάρχουν κενά των συγκεκριμένων ειδικοτήτων που . τοποθετούνται, ενώ τα υπάρχοντα σε αυτά κενά εντοπίζονται σε ειδικότητες (θεατρολογίας – πληροφορικής – ξένων γλωσσών) που δεν μπορούν να καλυφθούν.από άλλες ειδικότητες ή εκπαιδευτικό ΠΕ 70, οι τοποθετήσεις αυτές στοχεύουν στη κάλυψη κενών με μορφή «απασχόλησης» των μαθητών.. Επειδή κάτι τέτοιο αντίκειται στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο καταψηφίζουμε .τις συγκεκριμένες τοποθετήσεις. Επίσης διαφωνούμε με την αναθεση ωρών και των άλλων ειδικοτήτων (εικαστικών, Φυσικής Αγωγής) σε άλλες άσχετες ειδικότητες και σε δασκάλους».

  1. 3. Εκλογή προϊσταμένου τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων (Διευρυμένο Π.Υ.Σ.Π.Ε)

  Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, καταθέσαμε την παρακάτω δήλωση τοποθέτηση, εξηγώντας τη θέση μας :

  ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΠΕ ΑΝΑΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ)

  Επειδή η συγκεκριμένη υπό κάλυψη θέση αφορά ουσιαστικά τη στελέχωση της διοικητικής διάρθρωσης του συγκεκριμένου γραφείου διεύθυνσης εκπαίδευσης της περιοχής.

  Επειδή στα κύρια καθήκοντα του προϊστάμενου εκπαιδευτικών θεμάτων περιλαμβάνεται η υλοποίηση των κατευθύνσεων και εντολών του Υπουργείου και της περιφέρειας, όπως αυτές διαμορφώνονται , ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής , μέσα από τις αποφάσεις του εκάστοτε διευθυντού εκπαίδευσης.

  Επειδή μέσα από το διαμορφωμένο πλαίσιο επιλογής μετά και από την προσθήκη στα πλαίσια του διευρυμένου ΠΥΣΠΕ δύο «διορισμένων» από το υπουργείο νέων μελών, ο αποφασιστικός ρόλος δίνεται στον διευθυντή εκπαίδευσης καθιστώντας τον ρόλο του ΠΥΣΠΕ διακοσμητικό .

  Και τέλος επειδή ο υπό εκλογή προϊστάμενος δεν κινείται προσωπικά αλλά διαχειρίζεται όλα τα, ουσιαστικά αντιεκπαιδευτικά μέτρα, που αφορούν καλύψεις κενών και μετακινήσεις εκπαιδευτικών που πολλές φορές αντιβαίνουν στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο καταστρατηγώντας τα αναλυτικά προγράμματα και ακολουθώντας πιστά τις εντολές του Υπουργείου Παιδείας και του Δ/ντή εκπαίδευσης

  δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε ελέγχοντας τη διαδικασία ως προς τη νομιμότητά της, απέχοντας , βάζοντας παύλα , κατά τη διαδικασία εκλογής των υποψηφίων.

  Τα υπόλοιπα θέματα αφορούσαν: 2 εγκρίσεις επανατοποθέτησης , 1 αναπλήρωση υποδιευθυντή και 2 γνωμοδοτήσεις για χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή όπου και εγκρίθηκαν.

  Σχετικά με τις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών και τα εναπομείναντα κενά

  Στις τελευταίες προσλήψεις αναπληρωτών οι οποίες γίνονται 4 μήνες πριν τη λήξη του σχολικού έτους , προσλήφθηκαν :

  στους 7 δασκάλους αναπληρωτές για 7 πρωινά κενά τάξεων, οι 2 πλήρους ωραρίου δεν ανέλαβαν υπηρεσία ενώ μια παραιτήθηκε μετά την τοποθέτησή της

  2 από τους 8 μειωμένου ωραρίου Αγγλικών ΠΕ 06 δεν ανέλαβαν υπηρεσία

  1 από τους 7 μειωμένου ωραρίου Γυμναστές ΠΕ 11 δεν ανέλαβε υπηρεσία

  Παραμένουν 270 κενά!!!

  Με βάση τα όσα ζητάει η Δ/νσης Αν Αττικής προκειμένου να καλύψει οριακά τις ώρες που λείπουν για τη λειτουργία των σχολείων με πλήρη επέκταση του προγράμματος χρονικά αλλά χωρίς την κάλυψη όλων των γνωστικών αντικειμένων από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας.

  13 δασκάλων για τα ολοήμεραπου ακόμα δε λειτουργούν

  3 Νηπιαγωγών

  8 ΠΕ 06 Αγγλικών (2 πλήρους)

  8 ΠΕ 08 εικαστικών – 5 πλήρους και 3 μειωμένου ωραρίου ΕΝΩ για την πλήρη κάλυψη των σχολείων με εκπαιδευτικό ειδικότητας τα κενά είναι 15 εικαστικών

  20 ΠΕ 11 Γυμναστών – 12 πλήρους και 2 μειωμένου ωραρίου ΕΝΩ για την πλήρη κάλυψη των σχολείων με εκπαιδευτικό ειδικότητας τα κενά είναι 35 Γυμναστές

  9 ΠΕ 16 Μουσικής – 2 πλήρους και 7 μειωμένου ωραρίου ΕΝΩ για την πλήρη κάλυψη των σχολείων με εκπαιδευτικό ειδικότητας τα κενά είναι 18 εκπ Μουσικής

  7 ΠΕ 19-20 Πληροφορικής – 3 πλήρους και 4 μειωμένου ωραρίου

  4 ΠΕ 18.4 – 32 Θεατρολόγους – 3 πλήρους και 1 μειωμένου ωραρίου ΕΝΩ για την πλήρη κάλυψη των σχολείων με εκπαιδευτικό ειδικότητας τα κενά είναι 23 Θεατρολόγοι

  1 ΠΕ 05 Γαλλικών

  4 ΠΕ 07 Γερμανικών μειωμένου ωραρίου

  143 κενά για ειδική αγωγή και παράλληλη στήριξη!!!!

 • Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site ! • greekteachers.gr