Σίτιση αναπληρωτών Διευκρινίσεις ΙΝΕΔΙΒΙΜ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔16/10/2015 - 17:35 | Author: Newsroom

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της 14.10.2015, ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ.

Πρόγραμμα : «Σίτιση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών στις Λέσχες Αξιωματικών ΥΠΕΘΑ»

Με αφορμή δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης και σχολιασμούς αναγνωστών τους, που περιήλθαν σε γνώση μας, η Ομάδα Έργου του Προγράμματος παρέχει τις ακόλουθες διευκρινίσεις για την ακριβή και πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων :

Η επιλογή των δικαιούχων είναι αρμοδιότητα των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με βάση τις οδηγίες της σχετικής εγκυκλίου, όπως αυτές περιγράφονται και εξειδικεύονται στον Οδηγό Διαχείρισης και το συνοδευτικό υλικό του Προγράμματος που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (www.inedivim.gr , ενότητα «Εκπαιδευτική Μέριμνα»).

Οι δικαιούχοι εγγράφονται στις επιλεγμένες από το ΥΠΕΘΑ Λέσχες και εξυπηρετούνται με βάση τον Κανονισμό Λειτουργίας κάθε Λέσχης όπως αυτός καθορίζεται από τη Διοίκησή της αλλά και από αντικειμενικούς περιορισμούς (πχ χωρητικότητας, γεωγραφικής κατανομής) που υπάρχουν, δεδομένου ότι η Λέσχες Αξιωματικών δεν αποτελούν χώρους μαζικής εστίασης με την εμπορική έννοια του όρου.

Για τη σίτισή τους οι δικαιούχοι καταβάλουν στη Λέσχη, εγγραφή / συνδρομή και πλήρες αντίτιμο, με βάση τον εγκεκριμένο τιμοκατάλογο. Εν συνεχεία, οι δικαιούχοι αποστέλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά (αποδείξεις ταμειακής μηχανής της Λέσχης) στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και, μετά τον έλεγχο από την Ομάδα Έργου του Προγράμματος, εισπράττουν τα υπολογισθέντα τροφεία.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η σίτιση των δικαιούχων δεν είναι δωρεάν και δεν επιβαρύνει τις Ένοπλες Δυνάμεις μας. Τα τροφεία αλλά και όλα τα έξοδα διαχείρισης του Προγράμματος, βαρύνουν κατά 100% τον προϋπολογισμό του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το οποίο κατέβαλε συνολικά περίπου 480.000 ευρώ στους δικαιούχους, κατά το παρελθόν σχολικό έτος 2014-2015.

Αξίζει να επισημανθεί επίσης ότι όλες οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες ΥΠΠΕΘ, ΥΠΕΘΑ και Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχουν κατανοήσει τη στόχευση και κοινωνική σημασία του Προγράμματος και καταβάλουν κάθε προσπάθεια υποστήριξής του. Επιπλέον οι δικαιούχοι εκπαιδευτικοί εκτιμούν τη φροντίδα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των Λεσχών που τους εξυπηρετεί και έχουν αναπτύξει σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης, κατανόησης και συνεργασίας.

Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ
Loading...
  • europalso

    ideascentral