Σύσταση Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/01/2015 - 19:57 | Author: Newsroom

Στο άρθρο 4 του ΦΕΚ 20 Α/2015 περιλαμβάνεται η σύσταση του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι συνιστάται Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το Υπουργείο συγκροτείται από:

α) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς,

β) τις Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις αρμοδιότητες, όργανα, θέσεις και προσωπικό, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά την έκδοση του παρόντος και με τους εποπτευόμενους από αυτό φορείς.

Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται υπουργός αρμόδιος για θέματα των δύο καταργούμενων υπουργείων της προηγούμενης παραγράφου νοείται εφεξής ο Υπουργός Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Έως ότου συγκροτηθούν υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το προσωπικό του συνιστώμενου Υπουργείου και των υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτό εξακολουθεί να υπάγεται στα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στα οποία υπήγετο έως την δημοσίευση του παρόντος.

Οι δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων βαρύνουν έως 31/12/2015 τους προϋπολογισμούς που έχουν εγκριθεί για τα πρώην Υπουργεία Πολιτισμού και Αθλητισμού και Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι πιστώσεις των οποίων μεταφέρονται στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά το μέρος που αφορούν τις υπαγόμενες σε αυτό υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς.

Όπως γράψαμε δεν είναι η πρώτη φορά που ενοποιούνται τα Υπουργεία Παιδείας και Πολιτισμού καθώς με το ΦΕΚ 141 Α/ 2012 (21-6-2012) ιδρύθηκε το 2012, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ενώ με το ΦΕΚ152 Α/2013 (25-6-2013) το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την παράλληλη ίδρυση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ονομασία που έφερε έως σήμερα.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral