Συνήγορος του Πολίτη: Να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσλήψεων αναπληρωτών με συμβάσεις μεγαλύτερης διάρκειας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2015 - 13:09 | Author: Newsroom

Ως προς τη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών για την ΕΑΕ (Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ, ΕΒΠ) ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει:

Να υπάρξει ειδική και επισταµένη µέριµνα του αρµόδιου Υπουργείου ώστε οι διοικητικές διαδικασίες για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΕΠ και ΕΒΠ, σε κάθε περίπτωση, να ολοκληρώνονται πριν την έναρξη του εκάστοτε σχολικού έτους.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού και µε γνώµονα τις ιδιαίτερες ανάγκες της ΕΑΕ, να εξεταστεί το ενδεχόµενο πραγµατοποίησης ενός αριθµού προσλήψεων αναπληρωτών µε συµβάσεις εργασίας µεγαλύτερης διάρκειας (π.χ. τριετούς) δεδοµένου ότι αυτό µπορεί να συµβάλει στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών, αλλά και – κυρίως – στη διασφάλιση συνέχειας και σταθερότητας τόσο στην στελέχωση των ΣΜΕΑΕ (µέχρι να καταστεί εφικτή η κατάλληλη στελέχωσή τους µε µόνιµο προσωπικό), όσο και στην εκπαιδευτική υποστήριξη µαθητών µε αναπηρία/ε.ε.α. στα γενικά σχολεία.
Σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό, ο Συνήγορος υπογραµµίζει ότι η ειδική µέριµνα του αρµόδιου Υπουργείου για έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι αναγκαία, προκειµένου να λάβει τέλος το απαράδεκτο φαινόµενο της καθυστερηµένης έναρξης λειτουργίας των ΣΜΕΑΕ έναντι των λοιπών σχολικών µονάδων κάθε χρόνο, όπως και η καθυστέρηση στην παροχή παράλληλης στήριξης ή στη στελέχωση των ΤΕ.
Επισηµαίνεται και πάλι ότι οι ανάγκες στελέχωσης των ΣΜΕΑΕ, όσο και υποστήριξης των µαθητών µε αναπηρία/ε.ε.α. που φοιτούν στα γενικά σχολεία (όπως άλλωστε και γενικότερα οι ανάγκες για προσλήψεις αναπληρωτών στη γενική εκπαίδευση) είναι, κατά το µεγαλύτερο µέρος, γνωστές και καταγεγραµµένες ήδη από το προηγούµενο σχολικό έτος και, κατά συνέπεια, ο προγραµµατισµός τόσο για την διασφάλιση των αναγκαίων κονδυλίων όσο και για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σχετικών διοικητικών διαδικασιών είναι απολύτως εφικτός.
Εξαίρεση από τον προγραµµατισµό µπορεί να αποτελέσουν µόνο περιπτώσεις αποχώρησης ή απουσίας προσωπικού των ΣΜΕΑΕ για έκτακτους ή απρόβλεπτους λόγους, ή οι περιπτώσεις µαθητών των οποίων οι ε.ε.α. είτε προέκυψαν εκτάκτως λόγω απρόβλεπτων συνθηκών, είτε έγιναν αντιληπτές ή πιστοποιήθηκαν από το αρµόδιο ΚΕ∆∆Υ πρόσφατα (π.χ. κατά την πρώτη εγγραφή στο σχολείο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ή µε την έναρξη του σχολικού έτους). Για τις περιπτώσεις αυτές µπορεί να προβλέπεται και να ακολουθείται, κατ’ εξαίρεση, διαφορετική διαδικασία.
synigoros.gr

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral