Συνεδρίαση ΚΥΣΠΕ 22-23/4

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/04/2015 - 13:32 | Author: Newsroom

Το ΚΥΣΠΕ συνεδρίασε 22 και 23/4/2015 με τα παρακάτω θέματα Η.Δ.:
1. Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης σε Διαπολιτισμικά Σχολεία
Οι μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν με βάση την Υπουργική Απόφαση 114163/Δ2/14-10-2004 που ορίζει τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις μετάθεσης εκπαιδευτικών στα Διαπολιτισμικά Σχολεία.

Έχουν υποβληθεί 136 αιτήσεις και τα κενά όπως προκηρύχθηκαν από τις Διευθύνσεις Π.Ε. είναι 10.
2. Εξέταση αμφισβητούμενων αιτήσεων μετάθεσης.
Το Συμβούλιο εξέτασε μια σειρά αιτήσεων που αφορούσαν στη θεμελίωση του δικαιώματος μετάθεσης, στις μονάδες συνθηκών διαβίωσης, στις μονάδες εντοπιότητας, στις μονάδες γάμου ή τέκνων και στις μονάδες συνυπηρέτησης.
3. Εξέταση αιτήσεων εκπαιδευτικών ΠΕ για ένταξη στις ειδικές κατηγορίες μετάθεσης.
Το Συμβούλιο εξέτασε την ύπαρξη ή μη των προϋποθέσεων του άρθρου 13 του Π.Δ. 50/1996, του άρθρου 1 του

Ν.3194/2003, του άρθρου 17 του Ν.3402/2005 συμπεριλαμβανομένων και των ασθενειών Hodgkin και non-Hodgkin και Willebrandt.

Θέλω να γνωρίζετε ότι έγινε πιστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας χωρίς διασταλτικές ερμηνείες με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοί μας με σοβαρότατα προβλήματα υγείας να μην ενταχθούν στις ειδικές κατηγορίες.
Ως αιρετός τονίζω την ανάγκη της άμεσης τροποποίησης του άρθρου 13 του Π.Δ. 50 και την υπαγωγή νέων ασθενειών για την εξάλειψη κατάφωρων αδικιών.
4. Μεταθέσεις εκπαιδευτικών που έχουν εκλεγεί ως μέλη Ο.Τ.Α.
Απορρίφθηκαν οι αιτήσεις μετάθεσης ως ειδική κατηγορία των εκλεγμένων μελών Ο.Τ.Α. αφού μέσω των αποσπάσεων έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.
5. Εκπρόθεσμες αιτήσεις ανάκλησης αιτήσεων μετάθεσης.
Το Συμβούλιο εισηγήθηκε να γίνουν όλες δεκτές αφού δεν δημιουργούν πρόβλημα στην επεξεργασία των αιτήσεων μετάθεσης.
6. Τροποποίηση προτιμήσεων αιτήσεων μετάθεσης.
Με βάση και την εισήγηση της Υπηρεσίας, δεν έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τροποποιήσεις των προτιμήσεων.
7. Εκπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης
Δεν έγιναν δεκτές οι εκπρόθεσμες αιτήσεις μετάθεσης.
8. Εξέταση αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
Το Συμβούλιο εξέτασε τις αιτήσεις για την ύπαρξη των προϋποθέσεων που ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για τη δυνατότητα μετάθεσης τους σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ.
Οι συγκεκριμένες μεταθέσεις θα ανακοινωθούν μαζί με τις γενικές μεταθέσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Ως Αιρετός του Κλάδου θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά την αδήριτη ανάγκη για άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Π.Ε.
Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα πιο απλό, δίκαιο, κατανοητό και αποδεκτό νομοθετικό πλαίσιο που θα αντιμετωπίζει τον «λαβύρινθο» της ισχύουσας νομοθεσίας.
Πάντα στη διάθεσή σας
Παληγιάννης Βασίλειος
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral