Συνάντηση του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αντιπροσωπεία φοιτητών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/11/2017 - 15:15 | Author: Newsroom

Μετά από την υπουργική απόφαση της τοποθέτησης νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο η οποία δημοσιεύθηκε στις 16/11/2017, σήμερα Δευτέρα 20/11/2017, ο  Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ κ.Δ.Ζέρβας και ο αντιπρόεδρος κ.Π.Γεωργόπουλος συναντήθηκαν  στην είσοδο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με αντιπροσωπεία φοιτητών προκειμένου να συζητήσουν για την  επίλυση των προβλημάτων τους.

Στη συνάντηση αυτή τους επιδόθηκε κείμενο με τα  αιτήματα των φοιτητών, για τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα υλοποιήσουν τα παρακάτω με
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα:

 

– Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα μπορούσε να ξεκινήσει η αποκατάσταση των κατακορύφων στηλών αποχέτευσης και ύδρευσης στην ΦΕΕΜΠ

 

-Αύριο θα μπορούσε να ξεκινήσει η απογραφή των αναγκών σε υλικά και εργασίες στη ΦΕΕΜΠ

-Αύριο θα μπορούσε να γίνει επισκευή του λέβητα στη ΦΕΠΑ και έπειτα να προχωρήσει περαιτέρω επισκευή όλων των λεβήτων και η αποκατάσταση του προβλήματος

– Η συντήρηση των εστιών πανελλαδικά θα συνεχίσει κανονικά και μετά την ολοκλήρωση των διαγωνισμών θα συναφθούν ετήσιες συμβάσεις με τους αναδόχους για την συνέχιση της συντήρησης

– Το ίδιο θα συμβεί και με τα μαγειρεία, τα εστιατόρια και την σίτιση γενικότερα

– Η αποπληρωμή των εργαζομένων στις εργολαβίες είναι ευθύνη των εργολάβων και η πληρωμή των εργολάβων εξασφαλίζεται από τα απαραίτητα έγγραφα που καταθέτουν οι εργολάβοι στο ΙΝΕΔΙΒΙΜ στα οποία αποδεικνύεται και η πληρωμή των εργαζομένων

-Το αίτημα της επέκτασης της παροχής Internet σε όλους τους χώρους της Εστίας θα εξεταστεί και θα υλοποιηθεί κατά το δυνατόν άμεσα

– Ο εξοπλισμός και τα πλυντήρια θα προωθηθούν ανάλογα με τη πορεία χρηματοδότησης και την διαθεσιμότητα του προσωπικού του Ιδρύματος

Σε κάθε όμως περίπτωση προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω, και ειδικότερα από τη νέα διοίκηση η οποία, λόγω της κατάληψης, δεν έχει παραλάβει ακόμα από την παλαιά διοίκηση, απαιτούνται τα παρακάτω:  Η παραλαβή (του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) της νέας διοίκησης από την προηγούμενη  Να λειτουργήσουν πλήρως όλες οι υπηρεσίες του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

 

Τονίζεται ότι εκτός από την φοιτητική μέριμνα, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει την ευθύνη όλων των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και εντός των καταστημάτων κράτησης, των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), του Erasmus+, τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Προσφύγων και άλλων δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιούνται υπό τις υπάρχουσες συνθήκες.

Ο Αντιπρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ Ο Πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Π. Γεωργόπουλος Δ. Ζερβας

Loading...
  • europalso

    ideascentral