Συμπληρωματική προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Πυροσβεστικής 2017-2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/07/2017 - 11:54 | Author: Newsroom

Συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές της Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018

Δείτε παρακάτω το έγγραφο σχετικά με την εισαγωγή στις σχολές για το 2017 2018 όπως αυτό δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Παιδείας

Το έγγραφο

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Σώματος: www.fireservice.gr η με αριθμ. πρωτ. 41844 Φ.300.1/28-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΤ7Χ465ΧΘ7-Μ21) συμπληρωματική προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Παρακαλούμε η ανακοίνωση αυτή να αποσταλεί στις οικείες Περιφέρειες προς ανάρτηση στον αντίστοιχο πίνακα ανακοινώσεων και να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων των Διευθύνσεων Δ.Ε. καθώς και των Λυκείων, προκειμένου να ενημερωθούν οι μαθητές και οι απόφοιτοι που ενδιαφέρονται για εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Ακαδημίας.        Εφιστούμε την προσοχή στους Διευθυντές των Λυκείων ώστε να ενημερώσουν άμεσα τους υποψηφίους σχετικά με την προκήρυξη.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral