Συμμετοχή στα Επιμορφωτικά Προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. Α’ εξαμήνου 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/02/2017 - 12:18 | Author: Newsroom

Μετά την ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των στελεχών και τις προτάσεις για επιμορφωτικά προγράμματα που λάβαμε από τις Διευθύνσεις του φορέα μας, η υπηρεσίας μας υπέβαλε στο ΙΝ.ΕΠ.

σχέδιο εκπαίδευσης για το Α’ εξάμηνο του 2017, το οποίο αφορούσε αποκλειστικά τους υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του ΕΚΔΔΑ, δεν συμπεριέλαβε τα προτεινόμενα προγράμματα επιμόρφωσης στον προγραμματισμό του , για την εκπαιδευτική περίοδο του Α’ εξαμήνου 2017.

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΕΚΔΔΑ και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στα επιμορφωτικά προγράμματα ενδιαφέροντός τους , τα οποία θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Οι συμμετέχοντες στα προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ., μετά την έγκριση συμμετοχής τους, θα πρέπει να υποβάλουν στο τμήμα Δ’ Επιμόρφωσης Προσωπικού αντίγραφο της υπογεγραμμένης αίτησής τους καθώς και την βεβαίωση επιλογής τους.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΙΝ.ΕΠ., αλλά και την αποστολή, τη λειτουργία και τους σκοπούς του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα www.ekdd.gr.

Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων του Υπουργείου να μεριμνήσουν για την ενημέρωση όλων των υπαλλήλων σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ

Loading...
  • europalso

    ideascentral