Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/06/2017 - 17:11 | Author: Newsroom

Αγαπητοί Συνάδελφοι,Σήμερα Πέμπτη 29/6/2017,μετά από πρόσκληση του πλειοψηφούντος Δημήτρη Παπαευθυμίου,συγκεντρώθηκαν τα εκλεγμένα από την Γενική εκλογική Συνέλευση  μέλη για το Δ.Σ της Ομοσπονδίας, στο χώρο του ΕΕΕΕΚ Κωφών και Βαρηκόων, με βασικό θέμα την συγκρότηση του Δ. Σ σε σώμα.

Μετά από διαλογική συζήτησηκαι την παρουσίαση των αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεωντης κάθε θέσης που ορίζει το καταστατικό,ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασίαμε βάση την απόλυτη πλειοψηφία.

Μετά το τέλος της διαδικασίας, το Δ.Σ. που προέκυψε έχει την εξής σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ:ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΑΝΝΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΛΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Στην συνέχεια έγινε παρουσίαση των άμεσων προβλημάτων και θεμάτων που πρέπει να απασχολήσουντο νέο Διοικητικό Συμβούλιοκαι συγκεκριμένα αποφασίστηκε:

·Η άμεση διαμόρφωση ατζέντας θεμάτων , η επεξεργασία επ΄ αυτών καθαρών θέσεων και προτάσεων.

·Η άμεση κατάθεση αιτήματος συνάντησης του νέου Δ.Σ με την πολιτική ηγεσία του .

·Η συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας του Δ.Σ. με τους φορείς της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης, του Αναπηρικού Κινήματος και άλλων φορέων υποστήριξης και ο σχεδιασμός κοινών δράσεων.

·Η προώθηση των αιτημάτων της Ομοσπονδίας στο ΥΠΠΕΘ και σε όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου για θέματαόπως:

α. Η πίεση με κάθε μέσο για άμεσουςκαι μαζικούς διορισμούς ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση,

β.Ο επαναπροσδιορισμός τηςέννοιαςτης Ειδικής Εκπαίδευσης,

γ. Η πρόταση για τη δημιουργία νέων ήη επαναξιολόγηση των ήδη λειτουργούντων εκπαιδευτικών πλαισίων Ειδικής Εκπαίδευσης,

ε. Η αναμόρφωση του κανονισμού λειτουργίας των ΚΕΔΔΥ και του καθηκοντολογίου του ΕΕΠ και του ΕΒΠ που υπηρετούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ, ΕΔΕΑΥ, Παράλληλη στήριξη,

στ. Η υπηρεσιακή αναβάθμιση του ΕΒΠ και η αποσαφήνιση του ρόλου του στο εκπαιδευτικό πλαίσιο

η. Ο σαφής προσδιορισμός τηςσυμμετοχή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στα Ολοήμερα Ειδικάσχολεία ,

θ. Η ακύρωση του οργανογράμματος του ΥΠΠΕΘ καιη παραμονή του ΕΕΠ και ΕΒΠ στην Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής.

ι. Ο προσδιορισμός των σχέσεων και της καλήςσυνεργασίας της ΠΟΣΕΕΠΕΑ με τους Περιφερειακούς Συλλόγους.

ια. Η αναγνώριση, η συνεργασίακαι στήριξη όλων των θεσμικών οργάνων που εκπροσωπούν το ΕΕΠ και το ΕΒΠ.

ιβ. Επεξεργασία προτάσεων για τη δημιουργία ή όχι Ενιαίου πίνακα

ιγ. Επανεξέταση της διαδικασίας για τη συνάφεια μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από το ΙΕΠ

ιδ. Επανεξέταση της αναγνώρισης της ιδιωτικής προϋπηρεσίας και μελέτη για τροποποίηση μέσω νομοθετικής ρύθμισης της προϋπηρεσίας(νόμος 4354/2015 άρθρο 7)..

ιε. Νομικό πλαίσιο διορισμών

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας

 

Δημήτρης Παπαευθυμίου   Ιωάννης Κυργιόπουλος

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral