Συγκεντρώνουν υπογραφές εκπαιδευτικοί και γονείς για δικαστική προσφυγή κατά του «Ολοήμερου Φίλη»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/05/2016 - 20:39 | Author: Newsroom

Δικαστικές Ενέργειες Εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και Γονέων, σχετικά με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας ,κατά του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

Αγαπητοί Γονείς/αγαπητοί συνάδελφοι:

Με τη νέα ρύθμιση που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας , με την οποία αλλάζει το υπάρχον πλαίσιο της λειτουργίας των Ολοήμερων σχολείων, έχει ως αποτέλεσμα τις παρακάτω επιπτώσεις:

1. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των 6/θεσίων και άνω σχολικών μονάδων προβλέπεται να εγγράφονται και να φοιτούν μόνο οι μαθητές/τριες των οποίων και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι, προσκομίζοντας μάλιστα σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους.

Στην πατρίδα μας που έχει εκατοντάδες χιλιάδες άνεργους και μεγάλο ποσοστό ευκαιριακής και αδήλωτης «μαύρης» εργασίας, πόσοι γονείς μπορούν πραγματικά να προσκομίσουν τα παραστατικά αυτά? Επίσης στην επαρχία οι περισσότεροι γονείς είναι αγρότες και στο Ολοήμερο φοιτούν αρκετά παιδιά αλλοδαπών (οι οποίοι απασχολούνται – όταν εργάζονται – σε διαφορετικούς εργοδότες, ποιος αλήθεια θα τους εκδώσει τη σχετική βεβαίωση;

2. Η κατάργηση της Πρωινής Ζώνης (7.00 – 8.00 π. μ.) αποτελεί μέγιστο λάθος, διότι εξυπηρετεί εργαζόμενους γονείς και θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό τους. Σε πολλά δημοτικά σχολεία της επαρχίας αρκετοί μαθητές, προέρχονται από διαφορετικά χωριά και μεταφέρονται ταξί που κάνουν αρκετές διαδρομές. Για να βρίσκονται εγκαίρως στο σχολείο, τα πρώτα παιδιά φτάνουν περίπου στις 7.10 με 7.15 και ο Δάσκαλος της Πρωινής Ζώνης βρισκόταν εκεί να τα υποδεχθεί, ενώ το σημαντικότερο είναι ότι τα παιδιά, έβρισκαν το σχολείο ΑΝΟΙΚΤΟ (με ότι αυτό συνεπάγεται ιδίως για τους χειμερινούς μήνες). Αν υποθέσουμε ότι από το επόμενο σχολικό έτος δεν θα λειτουργεί η πρωινή ζώνη του Ολοήμερου, οπότε τα μέσα μεταφοράς, θα πρέπει να φτάνουν στις 7.55 και οι τελευταίοι μεταφερόμενοι μαθητές γύρω στις 8.45, δηλαδή θα χάνουν την πρώτη διδακτική ώρα , πράγμα ανεπίτρεπτο!

3.Καταργείται ο δάσκαλος του ολοήμερου. Θα αναλαμβάνουν , καθημερινά διαφορετικοί δάσκαλοι. Η ώρα της σίτισης και της Μελέτης θα καλύπτεται από τις πλεονάζουσες ώρες των δασκάλων της πρωινής ζώνης. Η διατήρηση θέσης σταθερού εκπαιδευτικού, υπεύθυνου για το Ολοήμερο τμήμα, εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών του ολοημέρου, γνωρίζει τις μαθησιακές ανάγκες του καθενός και τις διατροφικές τους συνήθειες , κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την εναλλαγή εκπαιδευτικών σε καθημερινή βάση.

4.Μειώνονται συνολικά οι ώρες των ειδικοτήτων (Αγγλικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Φυσική Αγωγή, Πληροφορική)

Με τον αποκλεισμό μαθητών, από τον νέο τύπο λειτουργίας του ολοήμερου σχολείου, θα ενισχυθεί η ”παραπαιδεία” ,καθώς στο ολοήμερο σχολείο , προσφέρονται μαθήματα , ξένων γλωσσών και πληροφορικής . Εξάλλου το Υπουργείο Παιδείας θα απονέμει , αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας , μέσα από τη φοίτηση των μαθητών , στα σχολεία. Γιατί μια οικογένεια με έναν άνεργο γονέα, να επιβαρυνθεί οικονομικά , σε μια τόσο δύσκολη εποχή , στέλνοντας το παιδί του σε φροντιστήριο , επειδή με τη νέα ρύθμιση θα αποκλείεται από το ολοήμερο?

Επίσης το ολοήμερο σχολείο , βοηθάει τα παιδιά να αποφορτιστούν από μια δύσκολη μέρα καθώς, εκεί προσφέρονται μαθήματα φυσικής αγωγής και τα βοηθάει να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη , τη δημιουργικότητα, μέσα από τα μαθήματα εικαστικών , μουσικής και θεάτρου. Γιατί κάποια παιδιά να αποκλείονται από το δικαίωμα ,να μπορέσουν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα και να ξεφεύγουν από τη δύσκολη καθημερινότητα που υπάρχει στις μέρες μας?

Νομικά το υπουργείο παραβιάζει το νόμο γιατί:

Το ολοήμερο σχολείο, αποτελεί παράλληλη δομή στο κανονικό σχολείο. Η δομή του δημοσίου σχολείου , πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται με προεδρικό διάταγμα, επομένως η υπουργική απόφαση για κατάργηση της θέσης υπευθύνου δασκάλου που αφορά τη δομή του σχολείου , μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με προεδρικό διάταγμα, οποιαδήποτε υπουργική παρέμβαση , επάνω στο συγκεκριμένο θέμα ,δεν είναι ανώτερη και κρίνεται παράνομη και καταχρηστική. Η εκπαίδευση , αποτελεί απολύτως δημόσιο συμφέρον.

Παραβιάζεται το δικαίωμα των παιδιών , να συμμετάσχουν ισότιμα στην εκπαίδευση, γεγονός που αντιβαίνει την αρχή της ισότητας στη εκπαίδευση (άρθρο 16, παρ.4)

Το υπουργείο μπορεί , να εκδώσει αποφάσεις που αφορούν , μόνο εκπαιδευτικά θέματα, όχι κατά περίπτωση , κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικών που στηρίζουν αποκλειστικά , βασικές σχολικές λειτουργικές δομές.

Ο αποκλεισμός παιδιών από τις δομές του ολοήμερου σχολείου, παραβιάζει το άρθρο 16 , παράγραφο 4 του συντάγματος. Το συγκεκριμένο άρθρο είναι ανώτερο από οποιοδήποτε νόμο που θα έρθει στην βουλή. Όλοι οι Νόμοι πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με το σύνταγμα για να είναι έγκυροι.


Γι’ αυτό γονείς και εκπαιδευτικοί απαιτούμε:

Την απόσυρση της Υπουργικής Απόφασης για το φερόμενο ως “Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου”.

Επαναφορά της πρωινής ζώνης (7.00 – 8.00) για τους εργαζόμενους γονείς αλλά και για την υποδοχή και την ασφάλεια των μαθητών των σχολείων που έχουν μεταφερόμενους μαθητές.

Να δοθεί η δυνατότητα στο Ολοήμερο Πρόγραμμα να εγγράφονται και να φοιτούν ΟΛΟΙ οι μαθητές που οι γονείς τους το επιθυμούν, χωρίς την παραμικρή διάκριση.

Ορισμός σταθερού εκπαιδευτικού, υπεύθυνου για το Ολοήμερο τμήμα, που θα εγγυάται την ασφάλεια των μαθητών, θα γνωρίζει τις μαθησιακές ανάγκες τους, τις διατροφικές τους συνήθειες κάτι που δεν μπορεί να γίνει με την εναλλαγή εκπαιδευτικών σε καθημερινή βάση.

Στήριξη των μαθητών που έχουν ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες με την ίδρυση και λειτουργία Τμημάτων ένταξης σε όλα τα σχολεία μας.

Επιφυλασσόμεθα δε για την άσκηση όποιων νόμιμων δικαιωμάτων μας.

Οι νομικές ενέργειες που θα προβούμε οι εκπαιδευτικοί και γονείς συνεργαζόμενοι με τον δικηγόρο κ. Κολλύρη είναι οι παρακάτω επιγραμματικά:
α) Εξώδικο

β) Αίτηση αναστολής εκτέλεσης-αίτημα ακυρώσεως-ασφαλιστικά μέτρα
γ) Προσφυγή στο ΣτΕ – δίκη

Αξίζει η συμμετοχή συνάδελφοι και γονείς,

Το ποσό χρημάτων , που απαιτείται για την συμμετοχή στις νομικές διαδικασίες (α :Εξώδικο , β : αίτηση αναστολής εκτέλεσης-αίτημα ακυρώσεως-ασφαλιστικά μέτρα γ: προσφυγή στο ΣτΕ- δική ) είναι 20 Ευρώ το άτομο.

Το ποσό θα καταβληθεί μέσω ΕΛΤΑ και ταχυδρομικής επιταγής ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του δικηγόρου.

Το Εγγραφο

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral