ΣΑΝ: «Εμπαιγμός γονέων και εκπαιδευτικών – Ισοπέδωση της προσχολικης εκπαίδευσης»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/05/2016 - 20:59 | Author: Newsroom

Σύλλογος Αναπληρωτών Νηπιαγωγών

Αθήνα, 30/5/2016

Θέμα : «Εμπαιγμός γονέων και εκπαιδευτικών – Ισοπέδωση της προσχολικης εκπαίδευσης»

Aξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Μετά την αναστάτωση που προκαλέσατε τόσο στον εκπαιδευτικό κόσμο όσο και στους γονείς, νηπίων και προνηπίων, με την παρ.

1 του άρθρου 35 του Ν. 4386/2016 με θέμα “Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016)”, που προβλέπει, πως, για να λειτουργήσει ένα τμήμα Νηπιαγωγείου, απαιτείται, κατ’ελάχιστον, η εγγραφή 14 παιδιών, νηπίων και προνηπίων, έρχεται να προστεθεί και η εγκύκλιος που εκδόθηκε σήμερα με αρ. πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016 και με θέμα “Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017”. Στην εν λόγω εγκύκλιο, επισημαίνεται πως: “Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δύνανται να εγγράφονται: τα νήπια / προνήπια των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας”.

Από αυτές ακριβώς τις αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας, ανακύπτουν πολλά ερωτήματα, που αφορούν στο υπέρτατο αγαθό που υποχρεούται μια δημοκρατική πολιτεία να παρέχει στους πολίτες της, αλλά και στην παροχή κοινωνικής μέριμνας που δικαιούται να απολαμβάνει, κάθε πολίτης που διαμένει σε μια δημοκρατική χώρα. Αναφερόμαστε φυσικά στην υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει δωρεάν εκπαίδευση στα παιδιά.

Αλήθεια, κ. Υπουργέ, όταν, εσείς ο ίδιος, δημόσια και κατ’εξακολούθηση, έχετε αναγνωρίσει και παραδεχτεί την σημαντικότητα της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όταν έχετε επανειλημμένως αναφερθεί δημόσια στην αναγκαιότητα θεσμοθέτησης της διετούς φοίτησης στο Νηπιαγωγείο, όταν έχετε δηλώσει, δημόσια πάλι, πως επιθυμείτε, εκπροσωπώντας πάντα την πολιτεία, να εντάξετε υποχρεωτικά τα προνήπια στα δημόσια νηπιαγωγεία, όταν γνωρίζουμε πως τα νήπια και προνήπια θα μπορούν να εγγράφονται στα ολοήμερα τμήματα των Νηπιαγωγείων μόνο με μια αίτηση των γονέων,όπως ίσχυε μέχρι τώρα, πως εξηγείτε την ταυτόχρονη επιμονή σας, μέσα από τις αποφάσεις που εσείς ο ίδιος υπογράφετε, να εξαιρέσετε έναν μεγάλο αριθμό νηπίων και προνηπίων από το δημόσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο; Και τέλος πως εξηγείτε αυτή σας την επιμονή να πλήξετε κοινωνικά, οικονομικά και ηθικά, γονείς και εκπαιδευτικούς; Υπήρξε άραγε σχετική μελέτη για τον αριθμό των οικογενειών που εμπίπτουν στις προϋποθέσεις που θέτει η εν λόγω εγκύκλιος;Και υπήρξε σχετική μελέτη αντίστοιχα για τον αριθμό των οικογενειών που πλήττονται από τις συγκεκριμένες διατάξεις;

Γνωρίζετε βέβαια, πως θέτοντας ως προϋπόθεση, την ταυτόχρονη προσκόμιση, και από τους δύο (2) γονείς, βεβαίωσης εργασίας ή βεβαίωσης ανεργίας, προκειμένου να εγγραφούν τα παιδιά τους στα ολοήμερα τμήματα Νηπιαγωγείων, οδηγείτε, de facto, νήπια και προνήπια εκτός δημόσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου,ιδιαίτερα στις ημιαστικές περιοχές, την αναστολή λειτουργίας πολλών ολοήμερων τμημάτων Νηπιαγωγείων και τα προνήπια εκτός δημόσιου νηπιαγωγείου,δεδομένου ότι η φοίτηση στο ολοήμερο τμήμα αποτελούσε κίνητρο για πολλές οικογένεις . Σήμερα, σε μια Ελλάδα που πλήττεται από τις μνημονιακές πολιτικές, και σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θυσιάζει την θεσμοθέτηση της δίχρονης προσχολικής αγωγής στο βωμό των μνημονίων, τα ποσοστά ανεργίας είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν την ταυτόχρονη προσκόμιση τέτοιων βεβαιώσεων.

Γνωρίζετε, επίσης, πως υπογράφοντας και προωθώντας τέτοιες εγκυκλίους, συρρικνώνετε το Δημόσιο Νηπιαγωγείο, μεταβάλλετε τις οργανικότητες των Νηπιαγωγείων, πετάτε εκτός δωρεάν δημόσιας εκπαίδευσης τα προνήπια και τα εξαιρείτε από το δικαίωμά τους να φοιτήσουν στο κατ’εξοχήν φυσικό τους χώρο παροχής παιδείας, προτρέποντας ταυτόχρονα τους γονείς να στραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς, και, τέλος, οδηγείτε στην ανεργία πλήθος αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Γνωρίζετε, πως, με αυτές σας τις αποφάσεις, προσδίδετε, στο Ολοήμερο Σχολείο, ένα χαρακτήρα “φύλαξης παιδιών” και καταστρατηγείτε τον Παιδαγωγικό του ρόλο;

Μήπως τελικά, αυτό είναι και το ζητούμενο; Μήπως, τελικά, δημιουργείτε εκείνες τις προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν παιδιά εκτός δημόσιου σχολείου, προκαλώντας την αναστολή λειτουργίας Νηπιαγωγείων και κατ’επέκταση την μείωση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών;

Παρακαλούμε όπως κατανοήσετε το πρόβλημα και επιδείξετε τη δέουσα ευαισθησία, πραγματοποιώντας άμεση απόσυρση της σχετικής εγκυκλίου.

Μετά τιμής, Για το Δ.Σ. του Σ.Α.Ν.

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral