Σ.Α.Τ.Ε.Α.: Επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, το γονεϊκό-αναπηρικό κίνημα, όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/04/2017 - 09:56 | Author: Newsroom

“κ. Γαβρόγλου,
πρόκειται να υπογράψετε μια “φωτογραφική” διάταξη που έχει δυναμιτίσει ανεπανόρθωτα τον χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μην το κάνετε.”
Προς τον κ. Γαβρόγλου, Υπουργό Παιδείας
Προς την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – ΕΣΑμΕΑ
Προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία – ΠΟΣΓΚΑμεΑ
Προς κάθε πρωτοβάθμιο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Προς τις ΔΟΕ-ΟΛΜΕ και τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών
Προς κάθε συνάδελφο εκπαιδευτικό
Αξιότιμε κ. Γαβρόγλου,
Αξιότιμοι γονείς,
Αξιότιμοι συνάδελφοι,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να πάρουμε θέση σε ορισμένα, συγκλονιστικά κατά την άποψη μας, γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τον τελευταίο χρόνο στη ρύθμιση της στελέχωσης της δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης με τελευταία πράξη την Υπουργική Απόφαση που μόλις χθες ανέβηκε στο σύστημα της Διαύγειας για “ηλεκτρονική” (και όχι δια ζώσης) διαβούλευση (ίσως για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό για Υπουργική Απόφαση και όχι για νόμο).
Πρόκειται για την Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην ΕΑΕ», η οποία στηρίχτηκε στην τροπολογία που ψηφίστηκε -με κατεπείγουσες διαδικασίες και εν μέσω σφοδρών διαμαρτυριών- την Τετάρτη 29/3 στη Βουλή (τροπολογία 983 για τη ρύθμιση θεμάτων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών). Με τη σειρά τους, αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις στηρίχτηκαν σε μια άλλη τροπολογία, του Αυγούστου του 2016, το άρθρο 48 του Ν.4415/2016. Μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο, με αιφνιδιαστικές τροπολογίες, χωρίς καμία ουσιαστική (πολύμηνη) διαβούλευση με τους επιστημονικούς φορείς, τους συλλόγους του γονεϊκού-αναπηρικού κινήματος, τα πανεπιστημιακά τμήματα της χώρας, τις συνδικαλιστικές ομοσπονδίες και τα σωματεία, με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, φτιάχτηκε ένα νέο νομοθετικό πλέγμα για τη στελέχωση του “ευαίσθητου” κατά τ’ άλλα χώρου της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Ένα νομοθετικό πλέγμα που έχει βρει και θα βρει και στο μέλλον τη σφοδρή αντίδραση της εκπαιδευτικής κοινότητας αλλά και των γονέων.
κ. Γαβρόγλου,
Απευθυνόμαστε προσωπικά σε εσάς.
Η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.), που έχει εισηγηθεί η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια και σας ζητούν να υπογράψετε, είναι “φωτογραφική”: Αφορά μια συγκεκριμένη, στενή ομάδα εκπαιδευτικών (όχι ολόκληρο κλάδο/ειδικότητα) και καμία άλλη. Αυτό σημαίνει ότι η εν λόγω Υ.Α. δεν έχει καμία σχέση με επιστημονικά και επαγγελματικά κριτήρια. Αναλυτικά:
Αν η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, που υποτίθεται ότι είναι μια Διεύθυνση Σπουδών, ήθελε να λειτουργήσει πραγματικά επιστημονικά, με γνώμονα την καλύτερη κάλυψη των μορφωτικών αναγκών των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα έπρεπε να καθορίσει και να εισηγηθεί με αυστηρότητα τα κριτήρια/προσόντα για το ποιος εκπαιδευτικός είναι κατάλληλος να στηρίξει μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όταν, λοιπόν, ψηφίστηκε το άρθρο 48 του Ν.4415/2016 θα έπρεπε -κατά τη γνώμη μας- να γράφει (σχηματικά):
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής είναι εκείνος που έχει σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση.

Ποιες σπουδές συγκεκριμένα:
– δίχρονη μετεκπαίδευση στην Ειδική Αγωγή από τα Διδασκαλεία της χώρας (πρόκειται για τον πρώτο, ιστορικά στην Ελλάδα, τρόπο “εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού” που η ίδια η Πολιτεία δημιούργησε).
– βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή (απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων ειδικής αγωγής 4ετούς φοίτησης – πρόκειται για το δεύτερο τρόπο “εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού”, που η ίδια η Πολιτεία δημιούργησε)
– εκπαιδευτικοί με διδακτορικές/μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (τρίτος τρόπος που αναγνωρίζει η Πολιτεία).
Γνωρίζετε το ζήτημα των μεταπτυχιακών ειδικής αγωγής και των κριτικών που έχουν δεχτεί για την ποιότητα του προγράμματος σπουδών τους (πρόσφατη απάντηση σας στην ερώτηση του κ. Μαντά στη Βουλή στις 9/3). Αν η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής ήθελε να διασφαλίσει την ποιότητα της “εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού”, που αφορά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, θα έπρεπε να δεχτεί μόνο τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που πληρούν τα αυστηρά κριτήρια τα οποία το ΙΕΠ έθεσε μόλις ένα χρόνο πριν. Έχει σημασία να ενημερώσουμε τους γονείς και τους συναδέλφους για την υπ’ αριθμό 1482/11-3-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΙΕΠ, σύμφωνα με την οποία ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για να έχει συνάφεια με την ΕΑΕ και να προσδίδει επαγγελματικά δικαιώματα, θα πρέπει: α) να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών εξαμήνων πλήρους φοίτησης, β) να έχει αποκτηθεί από παιδαγωγικό τμήμα ή τμήμα ανθρωπιστικών σπουδών, γ) να έχει εφαρμογή στην ΕΑΕ, δ) να έχει εποπτευόμενη πρακτική άσκηση σε δομές της ΕΑΕ (όχι εξ αποστάσεως, όχι μελέτες περίπτωσης ή ιδιωτικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις) και ε) τα 6/9 των μαθημάτων του να είναι σχετικά με τις κατηγορίες αναπηριών ή ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, όπως αυτές ορίζονται στον νόμο 3699/2008, άρθρο 3 ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την ΕΑΕ. Να σας ενημερώσουμε ακόμα ότι τον ίδιο καιρό, ο ΔΟΑΤΑΠ, ανακοίνωσε (12/2/2016) ότι «πρακτική άσκηση η οποία ενσωματώνεται σε πρόγραμμα σπουδών ομοταγών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και στην οποία αποδίδονται πιστωτικές μονάδες (ECTS) οι οποίες περιλαμβάνονται στις πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για τη χορήγηση του τίτλου σπουδών, πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα στην οποία απονέμεται ο τίτλος» (η υπογράμμιση δική μας).
Ολοφάνερα οι πρόσφατες αποφάσεις των Ι.Ε.Π.-ΔΟΑΤΑΠ παίρνουν θέση στο ζήτημα των μεταπτυχιακών σπουδών και θέτουν πιο αυστηρά κριτήρια όσον αφορά στην “εκπαίδευση του εκπαιδευτικού”. Η Υπουργική Απόφαση, όμως, δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που θα εκπονηθούν με τα κριτήρια του ΙΕΠ. Αντιθέτως! Με τη μοριοδότηση που εισάγει πριμοδοτεί ΜΟΝΟ όσα μεταπτυχιακά έγιναν (και κατοχύρωσαν προϋπηρεσία στην ΕΑΕ), πριμοδοτεί μια συγκεκριμένη ομάδα εκπαιδευτικών “φωτογραφικά”. Διότι αν το Υπουργείο και η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής επεδίωκαν επιστημονικά να εξισώσουν τις μεταπτυχιακές σπουδές με το βασικό πτυχίο και τη μετεκπαίδευση, τότε δεν χρειάζονταν καν μόρια. Δεν έχουν κανένα νόημα. Θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι οι απόφοιτοι Διδασκαλείων, προπτυχιακών σπουδών 4ετους φοίτησης και μεταπτυχιακών σπουδών είναι όλοι ίσοι και ισάξιοι να στελεχώσουν την Ειδική Αγωγή και να εκπαιδεύσουν τους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Αντίθετα, με τη μοριοδότηση για τους πίνακες αναπληρωτών, ένας μελλοντικός απόφοιτος βασικού πτυχίου χωρίς προϋπηρεσία (5 μόρια) είναι “πιο άξιος”, “πιο κατάλληλος” από έναν εκπαιδευτικό με μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ (που παίρνει…4 μόρια). Αυτή η αντιμετώπιση δεν είναι επιστημονική αλλά, αντιθέτως, απαξιώνει και εμάς ως εκπαιδευτικούς με βασικό πτυχίο στην ειδική αγωγή, αφού μας “κάνει τη χάρη” να πάρουμε “ένα μόριο παραπάνω”. Η ίδια η τοποθέτηση σας στη Βουλή δείχνει ότι διαχειρίζεστε το ζήτημα της στελέχωσης με όρους “να ικανοποιήσουμε την κάθε ομάδα εκπαιδευτικών”, “όλοι θα προσληφθείτε, υπάρχουν θέσεις”, όπως ένας εργοδότης που πρέπει να διαχειριστεί συμβασιούχους εργαζομένους και όχι επιστήμονες από δημόσια πανεπιστήμια. Εμείς, όμως, είμαστε πρώτα και κύρια επιστημονικός σύλλογος που αναγκάζεται όλα αυτά τα χρόνια να διεκδικεί και τα επαγγελματικά του δικαιώματα.
κ. Γαβρόγλου,
Ευχαριστούμε θερμά, αλλά ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΟΡΙΑ.
Είναι απαξίωση ΟΛΩΝ: των εαυτών μας ως επιστημόνων, των μαθητών, των γονέων και του αναπηρικού κινήματος.
Θέλουμε ΙΣΟΝΟΜΙΑ.
Μια λέξη που -δυστυχώς- την επικαλεστήκατε πολλές φορές στην τοποθέτηση σας στη Βουλή στις 29/3, για να δικαιολογήσετε αυτή την “έκτακτη” διάταξη.
Ισονομία σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί είναι ίσοι ενώπιον του νόμου. Άρα, είναι ίσοι ενώπιον της νομοθεσίας που αφορά στη Στελέχωση της Δημόσιας Εκπαίδευσης.
Πού βρίσκεται, λοιπόν, η Ισονομία:
– όταν ένας συνάδελφός μας δάσκαλος ή νηπιαγωγός ή καθηγητής που (καλώς) έχει μεταπτυχιακές σπουδές στην ΕΑΕ μοριοδοτείται για αυτό το μεταπτυχιακό μόνο για τη Στελέχωση της ΕΑΕ και όχι για τη Στελέχωση της Γενικής Αγωγής; Πρόκειται για το ίδιο φυσικό πρόσωπο με τον ίδιο τίτλο σπουδών.
– όταν ένας συνάδελφός μας δάσκαλος ή νηπιαγωγός με βασικό πτυχίο στην Ειδική Αγωγή δεν μοριοδοτείται ούτε για το μεταπτυχιακό του στην Ειδική Αγωγή, ούτε για κάποιον άλλον μεταπτυχιακό του τίτλο στην Εκπαίδευση ή στην Παιδαγωγική; Ταυτόχρονα, κανένας τίτλος δεν του παρέχει το δικαίωμα να στελεχώσει τη Γενική Εκπαίδευση.
– στη Γενική Εκπαίδευση οι πίνακες διοριστέων συγκροτούνται με βάση τον βασικό τίτλο σπουδών. Όμως, με τη ρύθμιση του Ν.4415/2016, άρθρο 48, στον πίνακα διοριστέων στην ΕΑΕ δικαίωμα –πλέον- άμεσου διορισμού διαθέτουν και οι συνάδελφοι χωρίς βασικό τίτλο σπουδών (με διδακτορικές/ μεταπτυχιακές σπουδές) ή χωρίς καν σπουδές στην ΕΑΕ (μόνο 5ετή προϋπηρεσία).
– κάθε απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος (δημοτικής εκπαίδευσης, προσχολικής ηλικίας) ή καθηγητικής σχολής εντάσσεται σε έναν πίνακα αναπληρωτών που συγκροτείται με βάση το πτυχίο, την επιτυχία στον ΑΣΕΠ και την προϋπηρεσία. Αυτό δεν ισχύει, όμως, για τον απόφοιτο των τμημάτων ειδικής αγωγής.
Δεν τηρούνται ίσα μέτρα, ίσα σταθμά. Η συζήτηση για Ισονομία δεν ευσταθεί, όταν η ίδια η Υπουργική Απόφαση που έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια, παρουσιάζει την εξής εισαγωγή (η υπογράμμιση δική μας):
“Με το παρόν σχέδιο ρυθμίζονται θέματα προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και καθορίζονται διαφοροποιήσεις από τα ισχύοντα για τις προσλήψεις εκπαιδευτικών στη γενική εκπαίδευση λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση”.
Ποιες είναι αυτές οι “ιδιαίτερες συνθήκες” που δεν προβλέπουν το ίδιο νομοθετικό πλαίσιο στη Στελέχωση της Ειδικής και Γενικής Εκπαίδευσης; Γιατί η εκπαίδευση δεν είναι ενιαία σε αυτό το ζήτημα;
Τι αποτελέσματα παράγουν αυτές οι “ιδιαίτερες συνθήκες” και το καθεστώς “εξαίρεσης” στο οποίο βρίσκεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όσον αφορά στη Στελέχωση σε όλα τα επίπεδα;
Αναλογιστείτε τον παιδαγωγικό αντίκτυπο στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Πώς τηρείτε τη δέσμευση για τη διαρκή αναβάθμιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, όταν προβλέπεται η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ακόμη και από εκπαιδευτικούς χωρίς σπουδές στην ΕΑΕ;
Με τέτοιου είδους Υ.Α. επιλέγετε να θέσετε σε δεδομένη εργασιακή “ομηρία” τους αποφοίτους δημόσιων πανεπιστημιακών τμημάτων. Πώς δικαιολογείτε τη στάση σας στους φοιτητές και στις οικογένειες τους;
Έχετε αναλογιστεί ότι η Υ.Α. προωθεί περαιτέρω την εμπορευματοποίηση της ΕΑΕ στο όνομα της εργασιακής επισφάλειας των συμβασιούχων εκπαιδευτικών;
κ. Γαβρόγλου,
Για να υπάρξει Ισονομία και πραγματική εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου στελέχωσης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης με ό,τι ισχύει σε όλη την υπόλοιπη εκπαίδευση, σας προτείνουμε τις θέσεις μας στο παράρτημα αυτής της επιστολής. Είναι θέσεις που επικαιροποιήθηκαν μετά την ψήφιση του άρθρου 48, Ν.4415/2016, δηλαδή της αιφνιδιαστικής τροπολογίας του Αυγούστου, η οποία φέρει την κύρια ευθύνη για όσα συμβαίνουν σήμερα στην ΕΑΕ.
Σας ζητάμε ταυτόχρονα να σταματήσετε τη διαδικασία έκδοσης της Υ.Α.
Σας ζητάμε να μην υπογράψετε την Υπουργική Απόφαση.
Να μην υπογράψετε μια “φωτογραφική” διάταξη που δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την ποιότητα της “εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού” και την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές, αλλά εμμέσως καταργεί τα επαγγελματικά δικαιώματα των βασικών πτυχίων: όχι των δικών μας πτυχίων, των πτυχίων όλων των εκπαιδευτικών.
Δεσμευτείτε για την άμεση στελέχωση των δομών της ΕΑΕ με το απαραίτητο και κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, σύμφωνα με όσα ισχύουν στη γενική εκπαίδευση. Μη νομιμοποιείτε με την υπογραφή σας τον περαιτέρω εμπαιγμό των εργαζομένων και την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών. Η όποια αλλαγή επίκειται στην εκπαιδευτική νομοθεσία οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις όλων των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων και αποδεκτών της.
Διατηρήστε τα θετικά μέτρα δράσης, όπως ποσόστωση και προτεραιότητα στις προσλήψεις των εκπαιδευτικών με αναπηρία στο πλαίσιο της ισονομίας. Διασφαλίστε κατά αυτόν τον τρόπο στους συναδέλφους το δικαίωμα και την επιλογή τους να εργάζονται στον τόπο κατοικίας και στο υποστηρικτικό τους σύστημα.
Την Υπουργική Απόφαση αυτή τη βαραίνει μεγάλη ευθύνη, πολιτική και ηθική, απέναντι σε όλους: μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Την Τρίτη 4 Απριλίου στις 13:00 θα συγκεντρωθούμε μαζικά στο Υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικοί, γονείς, φοιτητές και ζητάμε να σας συναντήσουμε από κοντά.
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Loading...
  • europalso

    ideascentral