Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Χαραλαμπόπουλος, «Τεχνολογοῦσι λοιπὸν οὐ θεολογοῦσι»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/10/2015 - 18:55 | Author: Newsroom

«Τεχνολογοῦσι λοιπὸν οὐ θεολογοῦσι»
Γράφει ὁ Ἀρχιμ. Κωνσταντῖνος Χαραλαμπόπουλος,
Πρωτοσύγκελλος Ἱ. Μ. Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ
Θεολογία καὶ Ἐκκλησία νοοῦνται ὡς ἔννοιαι ταυτόσημοι.

Ἐάν ἐξάγωμε τὴν θεολογίαν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν μεταφέρωμε εἰς χώρους ἀκαδημαϊκῶν συζητήσεων, ἔχομεν ἀποτύχει σφόδρα. Ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἀποτελεῖ αὐτοσκοπόν, ὥστε νὰ ἐξαντλῆται εἰς τὸν στοχασμὸν καὶ τὴν διεξαγωγήν θεολογικῶν συζητήσεων, ἀλλὰ ὡς ἐμπειρία ἀποκαλύψεως ἀναζητεῖ τὸν ἄνθρωπον καὶ τὴν σωτηρίαν του.
Τὸ πτυχίον τῆς θεολογίας, ἐκτὸς τῶν γνώσεων τῶν ἐκπηγαζουσῶν παρ’ αὐτοῦ, ἀναμφιβόλως πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ θεολογικόν – ἐκκλησιαστικὸν ἦθος.
Εἰς τὴν ἐποχήν μας πληθώρα αἱρέσεων, ἀποκρυφιστικῶν καὶ μυστηριακῶν θρησκευμάτων ἐναντιώνονται πρὸς τὴν γλυκεῖαν θρησκείαν τοῦ Ναζωραίου. Ποῖον εἶναι τὸ αἴτημά των; Ἐσωτερικὴ ἀμφιβολία διὰ τὴν πίστιν, θεολογία ἄνευ Θεοῦ ἢ θεολογία τοῦ θανάτου τοῦ Θεοῦ;
Οἱ τὴν θεολογίαν διδάσκοντες πρέπει νὰ κηρύττουν «Χριστὸν καὶ τοῦτον ἐσταυρωμένον» καὶ οὐχὶ νὰ ἀναλίσκωνται εἰς ρητορισμοὺς καὶ φιλοσοφικοὺς στοχασμούς, κατὰ τὴν φράσιν τοῦ Μ. Βασιλείου «τεχνολογοῦσι λοιπὸν οὐ θεολογοῦσι». Εἶναι ἀδιανόητον νὰ ὁμιλοῦμε διὰ Θεὸν ἄνευ προσωπικῆς κοινωνίας μαζί Του. Ἔτι δὲ εἰδεχθέστερον ἡ ἐπιβολὴ καὶ ἡ παραπλάνησις μαθητικῶν ψυχῶν, αἱ ὁποῖαι προσπαθοῦν νὰ ἀναζητήσουν τὸ θεῖον μετ’ εὐλαβείας καὶ ἀπορίας.
Ορθόδοξος Τύπος, 9/10/2015
Loading...
  • europalso

    ideascentral