Ρωμηοί Ορθόδοξοι Ελληνοκύπριοι

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔23/09/2015 - 17:37 | Author: Newsroom

ΡΩΜΗΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΟΙ
ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ‘’ΠΝΟΗ ΛΑΟΥ’’, ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015
Μέ τήν εὐχή καί τήν εὐλογία τοῦ ἁγίου Γέροντός μας, καί ὕστερα ἀπό ἐκζήτηση τῆς γνώμης μας ἀπό τό κόμμα ‘’Πνοή Λαοῦ’’, στήν παροῦσα ἐργασία μας προβαίνουμε στόν σχολιασμό ὁρισμένων ἀποσπασμάτων ἀπό τό μικρό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, Καταστατικό καί Πολιτική Διακήρυξη, Λευκωσία, Αὔγουστος 2015.

Κατ’ἀρχήν, ἐπιθυμοῦμε νά τονίσουμε ὅτι δέν εἴμαστε πρῶτοι καί ἀλάθητοι, ὅπως ἑσφαλμένως ἰσχυρίζεται ὁ αἱρεσιάρχης Πάπας τῆς Ρώμης, οὔτε ἀνήκουμε σέ διάφορες αἱρετικές προτεσταντικές παρασυναγωγές, οὔτε εἴμαστε μονοφυσῖτες, οὔτε δεξιοί, οὔτε ἀριστεροί, οὔτε κεντρῶοι, οὔτε ἀναρχοφασῖστες, οὔτε ἀναρχοκομμουνιστές. Ἐπίσης, δέν εἴμαστε οὔτε μουσουλμάνοι, οὔτε ἰνδουϊστές, οὔτε βραχμανιστές, οὔτε βουδδιστές, οὔτε ταοϊστές, οὔτε λοιποί αἱρετικοί καί σχισματικοί. Γι’αὐτό καί δέν θέλουμε νά σᾶς κάνουμε πλύση ἐγκεφάλου ἤ προπαγάνδα ἤ νά σᾶς ἐκμεταλλευθοῦμε σωματικά, ψυχικά, πνευματικά, θεολογικά, ἐκκλησιαστικά, οἰκονομικά, ἐκπαιδευτικά ἤ πολιτικά. Θέλουμε νά καταθέσουμε ταπεινά, υἱϊκά καί εὐσέβαστα στούς Ἑλληνορθοδόξους Κυπρίους Ρωμηούς καί ἐνσυνειδήτους πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τήν προσωπική μας μαρτυρία γιά τά θέματα καί τά ἄρθρα τοῦ Καταστατικοῦ καί τῆς Πολιτικῆς Διακηρύξεως τοῦ πολιτικοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’. Ἐναπόκειται στήν ἐλεύθερη βούλησή σας νά μᾶς ἀκούσετε καί ἤ νά ἀποδεχθεῖτε τίς θέσεις μας ἤ ἀκόμη καί νά τίς ἀπορρίψετε. Ὠφείλετε, ὅμως, πρῶτα νά νηστεύσετε, νά προσευχηθεῖτε, νά ἀγρυπνήσετε, νά ἐξομολογηθεῖτε, νά μετανοήσετε καί νά κοινωνήσετε τό Ἅγιον Σῶμα καί τό Ἅγιον Αἷμα τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού παρέχονται στήν Θεία Λειτουργία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, τῆς μόνης γνησίας Ἐκκλησίας, πού ὑπάρχει στόν οὐρανό καί στή γῆ. Λέμε στό ἅγιο Σύμβολο τῆς Ὀρθοδόξου πίστεώς μας : «Πιστεύω… εἰς Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν». Ἄν ἐνωνόμαστε συχνά στήν κοινωνία θεώσεως, στήν εὐχαριστιακή κοινότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, θά φθάσουμε νά γίνουμε θεοί κατά χάριν, «θά γίνουμε ὅ,τι εἶναι ὁ Θεός, πλήν τῆς κατ’οὐσίαν ταυτότητος», λέγουν οἱ μεγάλοι μας ἅγιοι, Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής καί Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Τά παραπάνω τά γράψαμε ὡς πρόλογο αὐτῆς τῆς ἐργασίας μας, γιά νά ἐξηγούμαστε καί νά μήν παρεξηγούμαστε.
Ἄς ἔλθουμε τώρα στό Καταστατικό καί τήν Πολιτική Διακήρυξη τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’, Λευκωσία, Αὔγουστος 2015.
Ὁπως συμπαιρένεται ἀπό τήν ἀνάγνωση τοῦ βιβλίου, θέλετε νά βοηθήσετε καί νά ὑπηρετήσετε τήν Κυπριακή Δημοκρατία καί τό χριστεπώνυμο πλήρωμα τῆς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου. Θέλετε νά λύσετε τό Κυπριακό ἐθνικό καί πολιτικό πρόβλημα, ἱδρύοντας ἕνα νέο πολιτικό κόμμα μέ τό ὄνομα ‘’Πνοή Λαοῦ’’. Πολύ καλή καί ἄριστη ἐπιλογή. Ὅμως, δέν γράφετε στό Καταστατικό σας τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, πού προφητικά εἶπε ὁ ἅγιος πλέον τῆς Ἐκκλησίας μας Γερο-Παΐσιος ὁ Καππαδόκης ὁ Ἁγιορείτης πρός τούς θεολόγους π. Ἀντώνιο Καλογήρου καί κ. Πέτρο Πρωτοπαπᾶ πρίν εἰκοσιπέντε (25) περίπου χρόνια, ὅταν ὁ ἅγιος Γερο-Παΐσιος ἦταν ἀκόμη ζωντανός στή γῆ.
Ρώτησαν οἱ θεολόγοι αὐτοί τόν ἅγιο Παΐσιο, ἄν θά ἐλευθερωθεῖ καί πότε ἡ Κύπρος. Ὁ ἅγιος Γερο-Παΐσιος εἶπε : «Γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος, πρέπει ἐσεῖς οἱ Ἑλληνοκύπριοι νά κάνετε δύο πράγματα : Πρῶτον : Ἄν οἱ Ἑλληνοκύπριοι μετανοήσουν σύντομα, ἡ Κύπρος θά ἐλευθερωθεῖ σύντομα. Ἄν οἱ Ἑλληνοκύπριοι μετανοήσουν ἀργά, ἡ Κύπρος θά ἐλευθερωθεῖ ἀργά. Τό Κυπριακό πρόβλημα δέν εἶναι πολιτικό πρόβλημα, εἶναι πνευματικό πρόβλημα καί θά λυθεῖ μέ πνευματικό τρόπο. Δεύτερον: Γιά νά ἐλευθερωθεῖ ἡ Κύπρος, πρέπει ἐσεῖς οἱ Ἑλληνοκύπριοι νά κάνετε στό νησί σας πνευματικές βάσεις, δηλ. ὀρθόδοξα κοινόβια μοναστήρια, σάν τό Σταυροβούνι. Αὐτές οἱ πνευματικές βάσεις, θά διώξουν καί τίς ἄλλες βάσεις, δηλ. τίς βάσεις τῶν Ἄγγλων, τῶν Τούρκων, τῶν Ἀμερικανῶν καί τῶν αἱρετικῶν».
Βλέπουμε ἐδῶ ὅτι πρέπει καί ἡ ‘’Πνοή Λαοῦ’’ νά ἀκολουθήσει ὡς κόμμα τήν λύση τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος, πού προφητικά μᾶς εἶπε ὁ Γερο-Παΐσιος, δηλ. νά βοηθήσει τόν Ἑλληνορθόδοξο Κυπριακό Ρωμαίικο λαό πρῶτον νά μετανοήσει εἰλικρινά καί δεύτερον νά ἐπανδρώσει ἤ νά ἱδρύσει ὀρθόδοξα κοινόβια μοναστήρια, καί μετά νά ἐφαρμόσει τό πολιτικό της πρόγραμμα.
Γράφεται στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’ στή σελ. 2 : «Ἄρθρο 1 : Ἔμβλημα τοῦ κόμματος εἶναι ἕνα λευκό περιστέρι. Τά χρώματα τῆς ταυτότητας τοῦ κόμματος εἶναι τά τρία χρώματα τῆς Κυπριακῆς σημαίας, ἤτοι τό ἄσπρο, τό πορτοκαλί καί τό πράσινο».
Σχόλιο: Τό ἔμβλημα τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’ πρέπει νά εἶναι ὁ χρυσός δικέφαλος ἀετός, μέσα σέ πορφυρό ἔντονο κόκκινο χρῶμα.
Ἡ Κύπρος εἶναι Ἑλληνική νῆσος ἐδῶ καί τρεῖς χιλιάδες πεντακόσια (3.500) χρόνια περίπου καί Ὀρθόδοξη Χριστιανική νῆσος δύο χιλιάδες (2.000) χρόνια. «Πολλούς ἀφέντες ἄλλαξες (Κύπρος), ὅμως δέν ἄλλαξες καρδιά καί ψυχή»,λέγει ὁ ἐθνικός ποιητής μας Κωστῆς Παλαμᾶς. Ἀπό τόν καιρό τῆς ἀρχαίας Ἑλληνικῆς ἐποχῆς μέχρι καί σήμερα, οἱ περισσότεροι Ἕλληνες Κύπριοι κράτησαν τήν ἀρχαία Ἑλληνική γλῶσσα, πολιτισμό, ζωή, ἤθη καί ἔθιμα. Ἐπίσης, ἀπό τόν καιρό τοῦ Χριστοῦ καί τῶν Ἀποστόλων Βαρνάβα καί Παύλου μέχρι σήμερα, χάρις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο Μαρία καί τούς Κυπρίους Ἁγίους, οἱ Ἑλληνοκύπριοι μείναμε Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Δέν ἀρχίσαμε νά ὑπάρχουμε μόλις ἀπό τό 1960 μ.Χ. μέχρι τό 2015 μ.Χ., δέν ἤλθαμε τώρα ἀπό τόν Ἄρη σάν ἐξωγήινοι UFOκαί πρέπει νά γίνουμε τώρα ἤ Εὐρωπαῖοι ἤ Ἀμερικανόπουλα ἤ Ρωσσόπουλα ἤ Τουρκόπουλα ἤ Ἀραβόπουλα.
Εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Πλάτωνα, τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ, τοῦ Ἰωάννου Βατάτζη, τοῦ Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, τοῦ Ἀλεξάνδρου Ὑψηλάντη, τοῦ Ἰωάννη Καποδίστρια (ἡ μητέρα του ἦταν Ἑλληνοκύπρια), τοῦ Ἰωάννη Μακρυγιάννη, τοῦ Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Κυπριανοῦ τοῦ ἱερομάρτυρος, τῶν Μακεδονομάχων, τοῦ Ἀλβανικοῦ ἔπους 1940-1945, τοῦ ἀντιϊμπεριαλιστικοῦ ἐθνικοαπελευθερωτικοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ Α΄, 1955-1959, τοῦ ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Μακαρίου Γ΄, τοῦ στρατηγοῦ Γεωργίου Γρίβα-Διγενῆ καί τόσων ἄλλων ἁγίων, ἡρώων καί ἐθνομαρτύρων. Γιατί, λοιπόν, δέν ἔχετε ὡς ἔμβλημα τοῦ κόμματός σας τόν χρυσό δικέφαλο ἀετό μέσα σέ προρφυρό χρῶμα;
Εἴμαστε Ἑλληνορθόδοξοι Κύπριοι Ρωμηοί, ἀνήκουμε στήν Ρωμηοσύνη, στήν Ρωμανία, ὅπως ὀνόμαζαν οἱ λεγόμενοι ἀπό τούς Εὐρωπαίους Βυζαντινοί, τήν ἐκχριστιανισμένη Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, πού κάποτε ἄρχιζε ἀπό τήν Ἀγγλία καί ἐπεκτεινόταν ἕως τήν Δυτική Εὐρώπη, Βόρειο Ἀφρική, Μέση Ἀνατολή, Βαλκάνια καί λοιπά. Δέν ἀνήκουμε στήν Δύση. Ἡ Δύση ἀνήκει σ’ἐμᾶς τούς Ρωμηούς καί στούς Ρωμηούς Ἕλληνες. Λοιπόν, γιατί δέν ἐρευνᾶτε τήν Ἁγία Γραφή, τούς Ἁγίους Πατέρες, τούς Μάρτυρες, τά Ὀρθόδοξα Μοναστήρια καί τούς ἀρχαιοελληνικούς θησαυρούς μας, τήν Ἑλληνική γλῶσσα καί παιδεία, πολιτισμό καί λοιπά;
Στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 2, γράφεται : «Ἄρθρο 2, 2.2 : Τό πολιτικό κόμμα ‘’Πνοή Λαοῦ’’ ἀγωνίζεται γιά τόν τερματισμό τῆς Τουρκικῆς κατοχῆς, τήν ἐπαναφορά τῶν παραδοσιακῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ, τήν πάταξη τῆς διαφθορᾶς, τήν διαφάνεια στόν πολιτικό βίο, τήν ἄρση τῆς κομματοκρατίας καί τόν καθορισμό ἐπιστημονικά δομημένης στρατηγικῆς σέ ὅλα τά ζωτικά θέματα, πού ἀφοροῦν τήν Κύπρο».
Θά παραθέσουμε πιό κάτω τί εἶναι ἡ Ρωμηοσύνη-Ρωμανία, ὅπως φαίνεται μέσα ἀπό τά βιβλία τοῦ μακαριστοῦ πατρός Ἰωάννη Ρωμανίδη α) Ρωμηοσύνη-Ρωμανία-Ρούμελη, ἔκδοση Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη 2002, β) Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, Ρωμηοί Πατέρες, «Λόγοι ὑπέρ τῶν ἱερῶς ἡσυχαζόντων», ἔκδοση Πουρναρᾶ, Θεσσαλονίκη, γ) Τό προπατορικόν ἁμάρτημα (διδακτορική διατριβή), ἔκδοση Δόμος, Ἀθήνα 1992, καί δ) Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου Βλάχου, Γέννημα θρέμμα Ρωμηοί, ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου (Πελαγίας).
Τί εἶναι ἡ Ρωμηοσύνη-Ρωμανία;
α) Ρωμηοσύνη εἶναι ὁ γεωγραφικός χῶρος, πού ἐκτείνεται, ἀπό τόν καιρό τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου ὡς τό τέλος τῆς πρώτης περίπου χιλιετίας, ἀπό τήν Ἀγγλία μέχρι τήν Ἰσπανία, τήν Δυτική Εὐρώπη, τήν Βόρειο Ἀφρική, τήν Μέση Ἀνατολή, τά Βαλκάνια, γιά λίγο καιρό καί στήν Ἀραβική χερσόνησο.
β) Ρωμηοσύνη εἶναι ἡ Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμός, Θεολογία καί Πνευματικότητα τῆς ἐκχριστιανισμένης Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας, πού κυρίως ἔγινε θεωρία καί πράξη ἀπό τό 330 ἕως τό 1453 μ.Χ., μέχρι τήν πτώση τῆς Βασιλεύουσας Κωνσταντινουπόλεως. Ἔγινε βίωμα καί κατά τήν Τουρκοκρατία, Φραγκοκρατία, Ἐνετοκρατία καί Ἀραβοκρατία στά ἄλλοτε ἐλεύθερα μέρη καί γεωγραφικούς χώρους τοῦ κράτους τῆς Ρωμηοσύνης-Ρωμανίας.
γ) Ρωμηοσύνη εἶναι ἡ Ὀρθόδοξη πίστη καί ζωή καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.
δ) Ρωμηοσύνη εἶναι τό ἐκχριστιανισμένο Ρωμαϊκό Δίκαιο καί Διοίκηση, πού ἴσχυσε ἔν τινι τρόπῳ καί τόν καιρό τῆς Τουρκοκρατίας, Ἀραβοκρατίας καί Εὐρωπαιοκρατίας στόν χῶρο τῆς Ρωμηοσύνης.
ε) Ρωμηοσύνη εἶναι ἡ Ἑλληνική Παιδεία καί Φιλοσοφία, ἡ Ἑλληνική Γλῶσσα, Ἱστορία, Οἰκονομία, Πολιτική, Τέχνες καί Ἐπιστήμες.
στ) Ρωμηοσύνη εἶναι ὅλοι οἱ βαπτισμένοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅλα τά μέλη τῶν Ρωμηῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν καί ὅλων τῶν ἐθνοτήτων. Ἰδιαιτέρως Ρωμηοί εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες καί οἱ Ἑλληνορθόδοξοι Κύπριοι, πού ἔχουν σχέση μέ ὅλα ὅσα ἀναφέραμε προηγουμένως.
Συμπεραίνουμε, λοιπόν, ὅτι «ἡ ἐπαναφορά τῶν παραδοσιακῶν θεμελιωδῶν ἀξιῶν τοῦ Κυπριακοῦ λαοῦ», σημαίνει, σύμφωνα μέ τόν μακαριστό π. Ἰω. Ρωμανίδη, τόν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο Βλάχο καί τούς Ἁγιορείτες Πατέρες, ἐπαναφορά στήν θεωρία καί στήν πράξη τῆς Ρωμηοσύνης-Ρωμανίας, μέσα στόν χῶρο τῶν βαπτισμένων ὀρθόδοξα ἐθνοτήτων καί λαῶν.
Γιατί δέν ἀναφέρετε τά πιο πάνω σημαντικά σημεῖα μέσα στό Καταστατικό καί τήν Πολιτική Διακήρυξη τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’; Αὐτά δέν εἶναι συγκεκριμμένα, ἱστορικά καί θεολογικά ἡ Παράδοσή μας;
Τό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, Καταστατικό καί Πολιτική Διακήρυξη, Λευκωσία, Αὔγουστος 2015, τυπώθηκε στήν ἑλληνική γλῶσσα μέ μονοτονικό σύστημα τονισμοῦ τῶν λέξεων. Διαφωνοῦμε ἐντόνως μέ αὐτή τήν ἐπιλογή σας.
α) Πρέπει νά ἀποκατασταθεῖ ἐπισήμως καί μέ νόμο τοῦ κράτους τό παραδοσιακό σύστημα τονισμοῦ τῶν λέξεων τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας, διότι τό πολυτονικό σύστημα δέν εἶναι σκοταδισμός, μεσαιωνισμός καί ὀπισθοδρόμηση. Σκοταδισμός εἶναι τό μονοτονικό σύστημα. Ἀπόδειξη;
1) Στήν Γαλλία διδάσκεται ἡ ἀρχαία ἑλληνική γλῶσσα καί στό Δημοτικό Σχολεῖο καί στό Γυμνάσιο καί στό Λύκειο. Ὅταν πρόσφατα προσπάθησε ἡ Γαλλική κυβέρνηση νά καταργήσει τήν διδασκαλία τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν στά σχολεῖα τῆς Γαλλίας, τότε ἔγιναν στίς μεγαλύτερες πόλεις τῆς χώρας αὐτῆς διαδηλώσεις καθηγητῶν, διδασκάλων, μαθητῶν καί γονέων, γιά νά μήν καταργηθεῖ τό μάθημα τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν.
2) Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2014 κ.ἑ. σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Ἀγγλίας, Δημοτικά, Γυμνάσια καί Λύκεια, ἄρχισαν νά διδάσκουν τά ἀρχαῖα ἑλληνικά, γεγονός τό ὁποῖο χαροποίησε πολλούς Ἄγγλους.
3) Ἀπό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2014 κ.ἑ. σέ ὅλα τά σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας ἄρχισαν νά διδάσκουν τά ἀρχαῖα ἑλληνικά ὡς δεύτερη ἐπίσημη γλῶσσα γιά ὅλα τά παιδιά τῆς Αὐστραλίας.
β) Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά εἶναι ἡ βάση τῆς σωστῆς νέας ἑλληνικῆς γλῶσσας. Τά Ἑλληνόπουλα, ἄν μάθαιναν τά ἀρχαῖα ἑλληνικά, θά μποροῦσαν νά μιλοῦν σωστά καί μέ μαθηματική ἀκρίβεια τά νέα ἑλληνικά. Θά γίνονταν πιό ἔξυπνα καί πιό μεθοδικά. Δυστυχῶς, οἱ ξένοι καταλαβαίνουν καλύτερα ἀπό τούς συγχρόνους Ἕλληνες πολιτικούς καί διανοουμένους τήν ἀξία τῆς ἑλληνικῆς γλῶσσας καί τοῦ πολυτονικοῦ συστήματος.
γ) Πρέπει νά κατοχυρωθεῖ ἡ ἑλληνική γλῶσσα σέ ὅλες τίς ἱστορικές φάσεις, πού πέρασε, μέχρι τόν καιρό τῆς καθαρεύουσας καί τῆς σωστῆς δημοτικῆς γλῶσσας, μέ εἰδικό ἄρθρο μέσα στό Ἑλληνικό Σύνταγμα. Ἄς πάψουμε ἐπιτέλους νά πιθηκίζουμε καί νά κάνουμε πειράματα, ἐνῶ ἔχουμε τόσο πλούσια παράδοση, καί Ἑλληνική καί Ὀρθόδοξη χριστιανική.
Στό ἄρθρο 3.3 τοῦ βιβλίου ‘’Πνοή Λαοῦ’’ γράφεται : «Τά μέλη τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’… ἀπαγορεύεται νά εἶναι μέλη σέ ἄλλο πολιτικό κόμμα. Ἀπαγορεύεται νά κατεῖχαν στό παρελθόν ὁποιοδήποτε πολιτειακό… ἤ ἀνώτερο κομματικό ἀξίωμα. Ἀπαγορεύεται νά εἶναι νομικά πρόσωπα».
Ἐρώτηση : Μήπως, ὅμως, ἐπιτρέπεται νά εἶναι μέλη τῆς ‘’Πνοῆς Λαοῦ’’ μασόνοι, σιωνιστές, ρόταρυς, λάιονς, σαϊεντολόγοι, μέλη τῶν συγχρόνων καταστρεπτικῶν λατρειῶν καί αἱρέσεων; Δυστυχῶς, δέν σκέπτεσθε ὀρθόδοξα, ἑλληνικά και πνευματικά, ἀλλά μόνο λογικά. Ὑπάρχει μεγάλο κενό στό ἄρθρο αὐτό καί πρέπει νά τό ξανασκεφθεῖτε καί νά τό ἐπαναδιατυπώσετε..
Στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 8, ἄρθρο δώδεκα (12) ‘’Τροποποίηση τοῦ καταστατικοῦ’’, γράφεται στό 12.1 : «Ἀπαγορεύεται αὐστηρῶς».
Νομίζουμε ἐδῶ, σχολιάζοντας τό ἄρθρο αὐτό, ὅτι δέν εἶναι σωστή ἡ ἐπιλογή αὐτή τῆς αὐστηρῆς ἀπαγορεύσεως. Μᾶς θυμίζει τόν τρόπο, πού ἔγινε τό δημοψήφισμα τῆς δικτατορικῆς διοικήσεως τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικρατείας τό 1967-1974. «Ἀποφασίζομεν καί διατάσσομεν καί ἀμέσως ἐφαρμόζομεν». Δηλ. θέλετε νά χειροκροτοῦμε, νά σᾶς ἐπευφημοῦμε γιά ὅσα σκέπτεσθε πρίν ἀπό’μᾶς για’μᾶς, χωρίς νά σᾶς ζητοῦμε νά μᾶς σώσετε μέ τό ἔτσι θέλω. Γνωρίζετε μήπως ὅτι αὐτή ἡ άρχή ἐφαρμόζεται ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς «Νέας Ἐποχῆς», τῆς «Νέας Τάξεως Πραγμάτων» καί τοῦ «Ὑδροχοϊκοῦ Χριστοῦ»; Παρακαλοῦμε πολύ νά ἀφαιρέσετε αὐτό τό ἄρθρο ἀπό τό καταστατικό τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’, διότι δέν σᾶς τιμᾶ, οὔτε δείχνετε δημοκρατική εὐθύνη καί εὐαισθησία. Ἄν σᾶς ἔχουμε παρεξηγήσει, νά μᾶς συγχωρήσετε. Ἄς μᾶς δώσετε κάποια ἑρμηνεία ἀναλυτική ἐδῶ.
Προχωρᾶμε τώρα στήν Πολιτική Διακήρυξη, σελ. 9-10, πράγραφος 1η , ὅπου γράφεται : «Λόγος ἵδρυσης τοῦ κόμματος : Τό πολιτικό κίνημα ‘’Πνοή Λαοῦ’’ ἱδρύεται σέ μιά ἐξαιρετική δύσκολη περίοδο γιά τήν πατρίδα μας, ὅπου : Τό Κυπριακό πολιτικό σύστημα ἔχει χρεοκοπήσει. Ἡ συντριπτική πλειοψηφία τῶν Κυπρίων πολιτῶν ἔχουν ἀπαξιώσει τόσο τά κόμματα ὅσο καί τό πολιτικό προσωπικό. Ἡ ἀποχή τῶν πολιτῶν ἀπό τίς ἐκλογικές διαδικασίες αὐξάνεται χρόνο μέ τόν χρόνο καί ἔχει φθάσει σέ ἀνησυχητικά ἐπίπεδα. Οἱ πολῖτες ἔχουν θέσει ὑπό σοβαρή ἀμφισβήτηση θεμελιώδεις θεσμούς, ὅπως ἡ δικαιοσύνη, ἡ Ἐκκλησία καί ἡ οἰκογένεια. Τά πολιτικά κόμματα ἀπό κύτταρα τῆς Δημοκρατίας ἔχουν καταστεῖ κέντρα διαφθορᾶς καί ἐξυπηρέτησης προσωπικῶν συμφερόντων καί πελατειακῶν σχέσεων… Ἡ Κυπριακή κοινωνία ἔχει ἀπωλέσει τό παραδοσιακό σύστημα ἀξιῶν, πού τήν συνεῖχε, καί ἡ γλῶσσα, ἡ ἱστορία, ἡ παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα ἔχουν ἀλλοτριωθεῖ… Τό θεῖο δῶρο τῶν ὑδρογονανθράκων κινδυνεύει νά ἐξανεμισθεῖ ἀπό τούς ἐρασιτεχνικούς χειρισμούς καί τήν διαφθορά τοῦ πολιτικοῦ προσωπικοῦ».
Σχόλιο : Συμφωνοῦμε μέ τίς διαπιστώσεις αὐτές καί ἀναγνωρίζουμε ὅτι σ’αὐτές ὑπάρχει αὐτογνωσία, ἡ ὁποία, ὅμως, πρέπει νά ὁδηγήσει στήν Θεογνωσία, ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας. Ἡ ἑρμηνεία τῶν φαινομένων αὐτῶν ἐδόθη πρίν τρία-τέσσερα (3-4) χρόνια ἀπό τόν μακαριστό ἅγιο Γέροντα ἀρχιμ. π. Γεώργιο Γρηγοριάτη-Καψάνη : «Ἡ παγκόσμια οἰκονομική κρίση τῶν ἡμερῶν μας ὀφείλεται στίς πορνεῖες, στίς μοιχεῖες, στίς ὁμοφυλοφιλικές σαρκικές σχέσεις καί στίς τριακόσιες πενῆντα ἑκατομμύρια (350.000.000) ἐκτρώσεις, πού γίνονται κάθε χρόνο τά τελευταῖα εἴκοσι (20) χρόνια. Στήν Ἑλλάδα γίνονται τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ἐκτρώσεις κάθε χρόνο τά τελευταῖα τριάντα (30) χρόνια, ἀπό τότε πού νομιμοποιήθηκαν ἀπό τό ἑλληνικό κοινοβούλιο. Ἔτσι, ἡ θεία Χάρις μᾶς ἐγκατέλειψε, ὄχι ὅμως τελείως, καί στήν θέση τοῦ Θεοῦ προτιμήσαμε ἐνσυνειδήτως νά πᾶμε καί νά βάλουμε τούς δαίμονες. Ἄν δέν μετανοήσουμε, θά πάθουμε χειρότερα. Ὁ Θεός νά δώσει μετάνοια παγκόσμια, ἰδίως στούς Ἕλληνες καί τούς Ἑλληνοκυπρίους».
Γράφεται στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 11, παράγραφος τρία (3) : «Τό δημοκρατικό πολίτευμα : Ἡ ‘’Πνοή Λαοῦ’’ τάσσεται ὑπέρ τῶν δημοψηφισμάτων γιά σημαντικά θέματα καί ὑπέρ τῆς ἠλεκτρονικῆς Δημοκρατίας».
Σχόλιο : Εἶναι πολύ καλή ἡ ἐπιλογή τοῦ νά γίνονται δημοψηφίσματα γιά σημαντικά θέματα καί σᾶς ἀξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Δέν συμφωνοῦμε, ὅμως, μέ τόν θεσμό τῆς ἠλεκτρονικῆς Δημοκρατίας, διότι εἶναι καμουφλαρισμένο φακέλωμα τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κυπρίων Ρωμηῶν, στέρηση τῆς προσωπικῆς ἐλευθερίας καί τοῦ ἀπορρήτου τῆς οἰκογενειακῆς καί ἀτομικῆς ζωῆς καί προετοιμασία γιά τήν παγκόσμια δικτατορία τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἔτσι μᾶς ἔλεγε ὁ ἅγιος Γερο-Παΐσιος ὁ Καππαδόκης ὁ Ἁγιορείτης. Σᾶς παρακαλοῦμε πολύ νά διαγράψετε τήν πρόταση αὐτή, διότι οἱ δημοκρατικοί πολῖτες Ἑλληνοκύπριοι, δέν πρόκειται νά σᾶς ψηφίσουν.
Στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 12, τό κόμμα σας ὑποστηρίζει, μεταξύ ἄλλων, «τήν διαφύλαξη καί ἀνάδειξη τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν, τῶν ἠθῶν, τῆς παραδόσεως καί τῆς θρησκευτικῆς καί πολιτιστικῆς κληρονομίας τοῦ λαοῦ μας».
Σχόλιο : Ἐδῶ διαπιστώνουμε ὅτι ἀναφέρεστε μέ συγκεκαλυμμένο τρόπο στήν Ρωμηοσύνη-Ρωμανία. Γιατί, ὅμως, δέν τό κάνετε αὐτό ξεκάθαρα; Φοβόσαστε μήπως σᾶς χαρακτηρίσουν γραφικούς, φονταμενταλιστές, μισαλλοδόξους, σωβινιστές, ἐθνικιστές, ἀναρχοφασῖστες καί ναζιστές;
Γράψαμε προηγουμένως γιά τήν Ρωμηοσύνη-Ρωμανία καί γιά τήν ἀνασύστασή της. Ὁ ἅγιος Γερο-Παΐσιος ὁ Καππαδόκης καί Ἁγιορείτης μᾶς εἶπε γι’αὐτό τό θέμα : « – Κάποτε ἡ Ρωμανία-Βυζάντιο ἐδημιούργησε τό Ἅγιον Ὄρος ὡς μοναστικό κέντρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τώρα ἦλθε ἡ ὥρα τό Ἅγιον Ὄρος νά δημιουργήσει ξανά τήν Ρωμανία-Ρωμηοσύνη-Βυζάντιο, ὄχι ὡς παγκόσμιο κράτος, ἀλλά ὡς παγκόσμια ἐξουσία».
Γράφεται στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 12, κεφάλαιο πέμπτο 5ο, μέ τίτλο «Ἀσφάλεια» : «…Νά συναφθοῦν διμερεῖς καί πολυμερεῖς συμφωνίες μέ Ἰσραήλ, Αἴγυπτο, Ἑλλάδα καί Λίβανο γιά προάσπιση τῆς Ἀσφαλείας τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου ἀπό τόν νέο-οθωμανικό ἐπεκτατισμό καί τόν τζιχαντισμό. Ἐπιβάλλεται ἡ δημιουργία ἑνός περιφερειακοῦ ὑποσυστήματος ἀσφαλείας γιά τήν ἐμπέδωση τῆς εἰρηνικῆς συνεργασίας στήν περιοχή».
Σχόλιο: Δέν θέλουμε νά ἐπέμβουμε προπαγανδιστικά στό Πολιτικό Καταστατικό καί στήν Πολιτική Διακήρυξη τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’, Λευκωσία, Αὔγουστος 2015. Ἐφ’ὅσον, ὅμως, ζητήσατε νά σᾶς ποῦμε τήν γνώμη μας, σᾶς γράφουμε τά παρακάτω σχόλια, γιά νά σᾶς βοηθήσουμε νά προβάλλετε τήν Ρωμανία-Ρωμηοσύνη-Βυζάντιο παγκοσμίως, πανελλαδικῶς καί παγκυπρίως ὅσο μπορεῖτε καί θέλετε. Πρέπει τό κόμμα σας μέ γνώμονα καί κατευθυντήρια γραμμή τήν Μετάνοια, τήν Ἐξομολόγηση, τήν Θεία Κοινωνία (Εὐχαριστία) καί τήν κατάργηση τῆς νομιμοποιήσεως τῆς πορνείας, τῆς μοιχείας, τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῶν ἐκτρώσεων, νά παλέψει νά γίνουμε πραγματικά ἀνεξάρτητο κράτος, Ἑλληνορθόδοξο Ρωμαίικο Κυπριακό κράτος.
Τό Ἰσραήλ ἔχει ὡς ἐπίσημη θρησκεία τόν Ἰουδαϊσμό καί ὄχι τήν Παλαιά Διαθήκη. Οἱ Ἰσραηλῖτες πιστεύουν περισσότερο στό Ταλμούδ καί στήν Καμπάλα, πού συνδέονται, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί μέ τήν μαγεία, ὅπως ἀπεκάλυψε στά κείμενά του ὁ νέος ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ Μεντζελόπουλος.
Νομίζουμε ὅτι, ἄν τελικά θέλουν οἱ Ἑλληνοκύπριοι, ὡς λαός καί ὡς πολιτική καί ἐκκλησιαστική ἡγεσία, νά κάνουμε διμερεῖς σχέσεις καί πολυμερεῖς συμφωνίες μέ τό Ἰσραήλ καί τίς μουσουλμανικές χῶρες γιά τό πετρέλαιο καί τό φυσικό ἀέριο, γιά νά νοιώθουμε ἀσφάλεια καί εἰρήνη μέσα μας καί γύρω μας στήν Μέση Ἀνατολή καί στήν Μεσόγειο, πρέπει οἱ συμφωνίες μας νά ἐξασφαλίζουν τόσο τήν Ἑλληνορθόδοξή μας Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία καί Πνευματικότητα, ὅσο καί τά ὁρατά σύνορά μας μέ τίς γειτονικές χῶρες, ὅπως ἡ νέο-οθωμανική Τουρκία.
Γιατί τά γράφουμε αὐτά; Διότι, πρόσφατα στήν Λάρνακα κτίσθηκε ἕνα τεράστιο ἱεραποστολικό κέντρο Ἰουδαϊκῶν σπουδῶν, πού ἔχει σκοπό νά ἀλλάξει τήν Ὀρθόδοξη πίστη τῶν Ἑλληνοκυπρίων καί νά κάνει τούς Ἑλληνοκυπρίους Ἰουδαίους. Θά κτιστοῦν κι ἄλλα τέτοια κέντρα σπουδῶν σέ ὅλη τήν Κύπρο. Ἐπίσης, τό πρῶτο παγκόσμιο σιωνιστικό συνέδριο, πού ἔγινε στήν Ἐλβετία τό 1897 μ.Χ., ἀπεφάσισε μεταξύ ἄλλων καί τά ἑξῆς :
α) Νά ἐγκατασταθοῦν στήν Κύπρο Ἑβραῖοι, ἀφοῦ διώξουν τούς Ἑλληνορθοδόξους Κυπρίους Ρωμηούς πρός τήν Ἑλλάδα καί τούς Τουρκοκυπρίους πρός τήν Τουρκία.
β) Νά σαπίσουν ἠθικά καί πνευματικά ὅλες τίς χριστιανικές χῶρες τῆς Ἀμερικῆς, τῆς Εὐρώπης, Δυτικῆς καί Ἀνατολικῆς, καί τῆς Αὐστραλίας, γιά νά μπορέσουν οἱ Ἰσραηλῖτες, οἱ μασόνοι, οἱ ρόταρυ, οἱ σιωνιστές, οἱ λάιονς καί οἱ διάφορες καταστροφικές λατρεῖες καί αἱρέσεις, πού ἀνεφύησαν στούς 19ο, 20ο καί 21ο αἰῶνες καί προωθήθηκαν ἀπό τούς σιωνιστές, νά κυριαρχήσουν πνευματικά καί οἰκονομικά παγκοσμίως μέ τήν «Νέα Ἐποχή», τήν «Νέα Τάξη Πραγμάτων» καί τόν «Ὑδροχοϊκό Χριστό».
κ. Χένρυ Κίσσινγκερ, πρώην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς, τό 1994 περίπου, εἶπε τά ἑξῆς : «Ὁ ἑλληνικός λαός εἶναι ἕνας δυσκολοκυβέρνητος λαός καί δέν ἐξυπηρετεῖ τά ἐθνικά συμφέροντα τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Ἰσραήλ στήν Νοτιοανατολική Εὐρώπη καί στήν Μέση Ἀνατολή. Γι’αὐτό πρέπει νά τόν ὑποτάξουμε. Πῶς θά τόν ὑποτάξουμε; Θά καταστρέψουμε τήν Ἑλληνική γλῶσσα του, τήν θρησκεία του, τήν Ἑλληνική ἱστορία του, τά ἤθη καί τά ἔθιμά του καί γενικά τόν Ἑλληνικό πολιτισμό του. Μόνο ἔτσι θά μπορέσουμε νά τόν ὑποτάξουμε».
Βέβαια, ἔγινε ἐπίσημη διάψευση αὐτῶν τῶν δηλώσεων ἀπό τόν Ἑβραιο-αμερικανό κ. Χένρυ Κίσσινγκερ. Ὅμως, οἱ πράξεις, οἱ λόγοι καί οἱ σκέψεις ὅλης τῆς ζωῆς τοῦ Ἑβραίου κ. Κίσσινγκερ μαρτυροῦν ἀδιάψευστα ὅτι εἶναι ἀληθινά, ὅσα λέγονται γιά τήν Ἑλλάδα καί γιά τόν Ρωμαίικο Ἑλληνορθόδοξο πολιτισμό καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί τῆς Κύπρου.
Γι’αὐτό ρωτᾶμε : Πρέπει ὁπωσδήποτε νά πέσουμε στά χέρια τῶν Ἰουδαίων-Ἰσραηλιτῶν; Νά ἐρευνήσετε καλά καί εἰς βάθος τήν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ, τήν Καμπάλα, τό Ταλμούδ καί τό παγκόσμιο τραπεζιτικό οἰκονομικό σύστημα, τό ὁποῖο εἶναι δημιούργημα καί κινητήρια δύναμη τῶν Ἑβραιομασόνων, καί νά βγάλετε τά ἀνάλογα συμπεράσματά σας. Μετά νά προχωρήσετε σέ συμφωνίες μέ τό Ἰσλαήλ, ἀφοῦ ἐξασφαλίσετε τά πολιτικά, οἰκονομικά, ἐκκλησιαστικά καί ἐθνικά συμφέροντα τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κυπρίων Ρωμηῶν.
Στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 14, κεφάλαιο 6ο, περί Οἰκονομίας, ὑπάρχουν πολύ καλές θέσεις περί ἀνακάμψεως οἰκονομικῆς καί τουριστικῆς ἀναπτύξεως τῆς Κύπρου. Διαφωνοῦμε, ὅμως, ἐντόνως μέ τίς δύο ἑπόμενες θέσεις σας : «Ἄμεση ἐπιτάχυνση μεγάλων ἔργων, ὅπως τό καζῖνο καί οἱ μαρῖνες… Ἀναβάθμιση τουριστικοῦ προϊόντος».
Σχόλιο: Δυστυχῶς, σκέπτεστε σάν στυγνοί καί ἐγωιστικά αὐτοδικαιομένοι ἐπιχειρηματίες. Τί θά ἐξυπηρετήσει τό καζῖνο καί ἡ χωρίς προϋποθέσεις τουριστική ἀνάπτυξη τῆς Κύπρου; Ἐδῶ ἀνατρέπονται πρός καταστροφή τοῦ κόμματός σας καί τῆς Κύπρου μας ὅλα ὅσα γράφετε στό δεκαεξασέλιδο βιβλίο σας ‘’Πνοή Λαοῦ’’, Καταστατικό καί Πολιτική Διακήρυξη, Αὔγουστος 2015. Διαφωνοῦμε ἐντόνως καί ζητοῦμε ἤ μᾶλλον ἀπαιτοῦμε νά διαγραφοῦν αὐτά τά δύο οἰκονομικά μέτρα. Βέβαια, ἄν θέσετε θεολογικές, πνευματικές καί ἐθνικές προϋποθέσεις γιά τήν ἀνάπτυξη τῆς τουριστικῆς ἐπιχειρηματικότητος, τότε συμφωνοῦμε μαζί σας. Εἴμαστε, ὅμως, πλήρως ἀντίθετοι μέ τό κτίσιμο καί τήν λειτουργία καζῖνο. Θά διαλυθοῦν οἰκογένειες, θά γίνουν αὐτοκτονίες, θά αὐξηθεῖ ἡ ἀπόγνωση. Μέ τό καζῖνο θά στερεώσουμε τήν Ἑλληνορθόδοξη Ρωμαίικη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία καί Πνευματικότητα τῶν Ἑλληνοκυπρίων;
Γράφεται στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 15, κεφάλαιο 7ο, περί Παιδείας : «… Τό ὅραμα τοῦ κινήματος γιά τήν παιδεία εἶναι ἡ διαμόρφωση πολιτῶν μέ προηγμένο δημοκρατικό φρόνημα, φιλοπατρία, ἀνεπτυγμένες νοητικές δεξιότητες, κριτική σκέψη, ψυχικό σθένος, ὑγιές σῶμα, προσαρμοστικότητα, θέληση γιά γνώση καί ἱκανότητα διάκρισης σέ διεθνές ἐπίπεδο… Διοικητική αὐτονόμηση τῶν σχολικῶν μονάδων… Ἔμφαση στά ἀρχαῖα καί νέα ἑλληνικά, στήν ἱστορία καί σέ μαθήματα ἠθικῆς καί πολιτότητας καί ἔνταξη κοινωνικῆς ἐργασίας».
Σχόλιο: Εἶναι πολύ καλά ὅλ’αὐτά, τά ὁποῖα μᾶς βοηθοῦν νά ἔλθουμε σέ αὐτογνωσία, πού ὁδηγεῖ στήν Θεογνωσία (Μέγας Βασίλειος). Γιατί, ὅμως, δέν λέτε ὅτι ὁ κεντρικός καί οὐσιώδης σκοπός τῆς παιδείαςἐδῶ καί δύο χιλιάδες (2.000) χρόνια εἶναι ἡ θέωση, ἡ ἕνωση τῶν ἀνθρώπων, ἰδίως τῶν Ὀρθοδόξων, μέ τήν θεῖα ἄκτιστη ἐνέργεια τῆς Ἁγίας Τριάδος; Ἐδῶ ὑπάρχει κενό καί χάσμα, πού πρέπει νά γεφυρωθεῖ καί στήν θεωρία καί στήν πράξη τῆς Πολιτικῆς Διακηρύξεως τοῦ κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’. Λέγει κάπου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος : «Σ’αὐτή τή ζωή κάτω στή γῆ, δέν εἶναι οἱ ἄνθρωποι μόνο πολῖτες, ἀλλά εἶναι κυρίως ὁδῖτες», δηλ. περαστικοί διαβάτες, πού πρέπει νά ἔχουμε σκοπό νά γίνουμε θεοί κατά Χάριν, νά γίνουμε «ὅ,τι εἶναι ὁ Θεός, πλήν τῆς κατ’οὐσίαν ταυτότητος, ἄναρχοι, ἄπειροι καί ἀτελεύτητοι κατά Χάριν, ὅπως ὁ Τριαδικός Θεός μας εἶναι ἄναρχος, ἄπειρος καί ἀτελεύτητος κατά φύσιν», ὅπως λέγουν οἱ μέγιστοι ἅγιοι θεολόγοι μας Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός καί Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς.
Ἴσως τά πιό πάνω ἀναφερόμενα σᾶς φαίνονται ὡς καινοτομίες, νεωτερισμοί καί καλογερίστικες φλυαρίες. Ἀντί ἄλλης ἀπαντήσεως, σᾶς παραπέμπουμε στά ἐκδοθέντα ἅπαντα θεολογικά γραπτά κείμενα τῶν ἁγίων αὐτῶν θεολόγων τῆς Ὂρθοδόξου Ἐκκλησίας, σειρά ‘’Ἕλληνες Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας’’, ἐκδόσεις ‘’Γρηγόριος Παλαμᾶς’’, βιβλιοπωλεῖο ‘’Το Βυζάντιο’’, Θεσσαλονίκη (κείμενο-μετάφραση).
Μόνο ἄν γίνουμε θεοί κατά Χάριν, θά γίνουμε καί καλοί πολῖτες, δημοκρατικοί καί φιλοπάτριδες, καί ὄχι πατριδοκάπηλοι, ρουσφετολόγοι, ὄχι φιλοχρήματοι, ὄχι φιλήδονοι, ὄχι φιλόδοξοι, ὄχι κομματοκρατούμενοι καί ὄχι ἀνθρωπάκια-γρανάζια τῆς ἑκάστοτε καθεστικυΐας τάξεως. Δέν εἴμαστε ἀναρχικοί, ἀλλά ἄναρχοι, ἄπειροι καί ἀτελεύτητοι κατά Χάριν καί ὄχι κατά φύσιν, ὅπως εἶναι κατ’οὐσίαν ὁ Τριαδικός Θεός μας. Ὁ ἀναρχικός ἀρνεῖται ὅλες τίς ἀξίες, ὅλα τά καθεστῶτα, ὅλους τούς ἐθνικισμούς, ὅλες τίς σημαῖες, ὅλους τούς διεθνισμούς, ὅλη τήν παγκοσμιοποίηση, θρησκευτική, πολιτική, οἰκονομική καί ἐκπαιδευτική. Ἄνακηρύττει μόνο τόν ἑαυτό του θεό, αὐτονομημένο, αὐτοδικαιωμένο καί αὐτοειδωλοποιημένο (ἅγιος Ἀνδρέας Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, Μέγας Κανών τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς).
Βοηθεῖστε τουλάχιστον τούς νέους καί τίς νέες μας νά ἀποκτήσουν αὐτό τό πνεῦμα, τό Ρωμαίικο Ἑλληνορθόδοξο Κυπριακό φρόνημα, πίστη καί ζωή. Ἄς σταματήσουμε ἐπιτέλους νά αὐτονομούμαστε ἀπό τόν Τριαδικό Θεό μας καί νά κάνουμε πειράματα στά παιδιά μας, πού περιμένουν ἀπό’μᾶς ζωή ἀτελεύτητο, αἰώνια ζωή, χαρά καί εἰρήνη, ἀλλά τοῦ Χριστοῦ τήν εἰρήνη, «τήν πάντα νοῦν ὑπερέχουσαν».
Στή συνέχεια, σχολιάζουμε αὐτά, πού γράφονται στό βιβλίο ‘’Πνοή Λαοῦ’’, σελ. 15-16, κεφάλαιο 8ο, περί Ὑγείας.
Τά μέτρα, πού ἀναφέρετε, εἶναι μέτρα κοινωνικά, διοικητικά καί ἰατρικά, χρήσιμα γιά νά ἐξυγιανθεῖ τό Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας, πού τό Κυπριακό κράτος πρέπει νά υἱοθετήσει σύντομα, μέ προγραμματισμό, ὅραμα καί συνετή, σοφή διάκριση γιά τό καλό τῆς ὑγείας τῶν Ἑλληνοκυπρίων.
Δέν εἴμαστε ἰατροί, ἀλλά θέλουμε νά τονίσουμε τόν κίνδυνο, πού προέρχεται ἀπό τήν ἐφαρμογή τῶν ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν (ὁμοιπαθητική, βελονισμός, ρεφλεξολογία, ἀρωματοθεραπεία καί λοιπές ἀσιατικές ἰατροφαρμακευτικές θεραπεῖες, φιλοσοφίες καί μαγεῖες).
Σχετικά μέ τίς ἐκτιμήσεις γιά τίς ἐναλλακτικές θεραπεῖες, πιστεύουμε ὅσα ἔγραψαν καί εἶπαν ὁ μακαριστός ἅγιος πρωτοπρεσβύτερος π. Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος, ὁ π. Κωνσταντῑνος Στρατηγόπουλος, ὁ μοναχός Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, ὁ ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Γρηγοριάτης-Καψάνης, οἱ Γρηγοριάτες ἰατροί π. Λουκᾶς καί π. Δημήτριος καί ὁ Χωρεπίσκοπος Καρπασίας κ. Χριστοφόρος Τσιάκκας. Εἶναι μορφωμένοι κληρικοί, ἔχουν ἀγνό ἐκκλησιαστικό φρόνημα, ἐπιστημονική ἀντικειμενικότητα καί θυσιαστική ἀγάπη πρός τόν Θεό καί τούς ἀσθενεῖς. Σᾶς συστήνουμε νά μελετήσετε, χωρίς προκαταλήψεις καί φανατισμό, τά παρακάτω βιβλία, καί μετά νά τοποθετηθεῖτε καί θεολογικά καί ἰατρικά, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνορθόδοξη Παράδοση, Ζωή, Πολιτισμό, Θεολογία καί Πνευματικότητα, πού εἶναι τώρα ἡ μοναδική ἐλπίδα γιά ἕνα καλύτερο κόσμο.
α) Ἀθανασίου Ἀβραμίδη, Ἡ ὁμοιοπαθητική ὑπό τό πρῖσμα τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήμης, ἔκδοση ‘’Ὑπακοή’’, Ἀθήνα 1996. (Ὁ κ. Ἀβραμίδης εἶναι καθηγητής Πανεπιστημίου – καρδιολόγος).
β) Ἀρχιμ. π. Χριστοφόρου Τσιάκκα (νῦν Χωρεπισκόπου Καρπασίας), Ἐγκυκλοπαιδικό Λεξικό Θρησκειῶν καί αἱρέσεων, ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς Τροοδιτίσσης, Λεμεσός, Σεπτέμβριος 2002.
γ) Μοναχοῦ Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, Σύγχρονες αἱρέσεις (Μιά πραγματική ἀπειλή),ἐκδόσεις ‘’Παρακαταθήκη’’, Θεσσαλονίκη 2004.
δ) Πρακτικά καί ἀποφάσεις Πανορθοδόξου Συνδιασκέψεως ἀντιπροσώπων τοπικῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἐντετελμένων Ἱερῶν Μητροπόλεων, πού ἔλαβε χώρα πρίν λίγα χρόνια στόν Βόλο.
Δέν ἔχουμε κάτι ἄλλο νά προσθέσουμε. Εὐχαριστοῦμε πολύ τά μέλη τοῦ πολιτικοῦ κινήματος-κόμματος ‘’Πνοή Λαοῦ’’, διότι μᾶς ἔδωσαν τήν εὐκαιρία νά ἐκθέσουμε ταπεινά, υἱϊκά καί εὐσέβαστα τήν γνώμη μας γιά τό Καταστατικό καί τήν Πολιτική Διακήρυξη τοῦ κόμματός τους. Δέν διεκδικοῦμε πρωτεῖα καί ἀλάθητα. Μέ τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ καί ὅση ἡμῖν δύναμις, προσπαθοῦμε νά μαρτυροῦμε τήν Ὀρθόδοξη θεολογία καί τήν ἀγάπη μας γιά τήν πατρίδα μας, τήν Ἑλληνική Κύπρο καί τήν Μητροπολιτική Ἑλλάδα. Ζητοῦμε συγγνώμη γιά τήν παρέμβαση αὐτή καί ὁ Θεός νά μᾶς συγχωρέσει ὅλους. Ἀμήν.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral