Προβληματική η επιλογή μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/10/2017 - 08:30 | Author: Newsroom

Την ελλιπή συνάφεια των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του με το γνωστικό αντικείμενο που έκριναν, τα απροσδιόριστα κριτήρια με τα οποία έγινε η αξιολόγηση των υποψηφίων και την ασυμφωνία των αξιολογικών καταλόγων που δημοσιεύθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με τον κατάλογο της τελικής επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ επισημαίνει ο Καθηγητής Θεόδωρος Φορτσάκης, Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ σε Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων που κατέθεσε στη Βουλή.

Ο υπογράφων Βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να καταθέσει τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η συνάφεια των επιτροπών αξιολόγησης με το γνωστικό αντικείμενο των υποψήφιων και να εξηγήσει τα κριτήρια που χρησιμοποιήθηκαν για την επιλογή των μελών ΣΕΠ.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ
Βουλευτής Επικρατείας – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
προς
τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
κύριο Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Προβληματική η διαδικασία επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ

Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2017

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη επιλογή των μελών ΣΕΠ (Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού) του ΕΑΠ (Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου), καθώς η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των νέων μελών ΣΕΠ είναι προβληματική.

Οι αιτήσεις για θέσεις ΣΕΠ του ΕΑΠ αξιολογήθηκαν στην πλειονότητά τους από μη ειδικούς στο γνωστικό αντικείμενο ανάθεσης. Για παράδειγμα, η αξιολόγηση των υποψηφίων για την ενότητα ΠΛΗ10, που είναι η πρώτη ενότητα των σπουδών στην Πληροφορική, έγινε από δυο καθηγητές Φυσικής και έναν μόνο καθηγητή Πληροφορικής.

Άγνωστο είναι, επίσης, με ποιο τρόπο και με ποια κριτήρια έγινε η αξιολόγηση των υποψηφίων. Στους αξιολογικούς καταλόγους που δημοσιεύθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» πολλά υποψήφια μέλη ΣΕΠ εμφανίζονταν ψηλά στην κατάταξη, ενώ δεν διαθέτουν μεγάλο επιστημονικό έργο, ούτε είναι ειδικοί στο γνωστικό αντικείμενο της διδασκόμενης ενότητας. Αντιθέτως, πολλοί υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο και περισσότερα τυπικά προσόντα, βρίσκονταν στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης.

Πέρα όμως από την όποια σειρά κατάταξης, ο κατάλογος της τελικής επιλογής ΣΕΠ του ΕΑΠ δεν ταυτίζεται με αυτόν που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Στον τελικό κατάλογο επιλογής πολλά από τα επιλεγέντα μέλη έχουν ανέλθει σε θέση κατάταξης σε σχέση με τον κατάλογο που δημοσιεύθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κάποια από αυτά έχουν επιλεγεί να διδάξουν στο ΕΑΠ, χωρίς τα ονόματά τους να περιλαμβάνονται στον κατάλογο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ».

Ο κύριος Υπουργός παρακαλείται να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:

1) Ποια η συνάφεια των μελών των επιτροπών αξιολόγησης των υποψηφίων μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ με το γνωστικό αντικείμενο που έκριναν; Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να καταθέσει τα έγγραφα με τα στοιχεία των μελών των επιτροπών αξιολόγησης από τα οποία θα προκύπτει η συνάφειά τους.
2) Ποια είναι τα κριτήρια βάσει των οποίων αξιολογήθηκαν τα υποψήφια μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ; Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να καταθέσει τα έγγραφα με τις σχετικές οδηγίες αξιολόγησης που δόθηκαν στις επιτροπές αξιολόγησης.
3) Ο κατάλογος της τελικής επιλογής μελών ΣΕΠ του ΕΑΠ ταυτίζεται με αυτόν που αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»; Αν όχι, ο κατάλογος της τελικής επιλογής μελών ΣΕΠ που δημοσιεύθηκε; Παρακαλείται ο κύριος Υπουργός να καταθέσει τους αξιολογικούς πίνακες που δημοσιεύθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και τον τελικό κατάλογο των ατόμων που επιλέχθηκαν ως μέλη ΣΕΠ του ΕΑΠ.

Ο ερωτών Βουλευτής
Θεόδωρος Π. Φορτσάκης
Βουλευτής Επικρατείας ΝΔ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral