Προθεσμία ενστάσεων για τους συμμετέχοντες στο Σώμα Αξιολογητών Ελληνομάθειας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/03/2018 - 16:45 | Author: Newsroom

Η επιτροπή ολοκλήρωσε τον έλεγχο των φακέλων των νέων υποψηφίων για εγγραφή στο Σώμα Αξιολογητών για τις εξετάσεις ς καθώς και των φακέλων για την επικαιροποίηση των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων στο Σώμα. Τυχόν μπορούν να κατατεθούν από  Τετάρτη 28-03-2018 και ώρα 15:00 έως και την Παρασκευή 30-03-2018 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο lifelonglearning@minedu.gov.gr .

Ενστάσεις που θα αποσταλούν μετά την παρέλευση της χρονικής προθεσμίας δεν θα .

 

Οι εξετάσεις Ελληνομάθειας Α’ εξαμήνου 2018 θα γίνουν στις 19-05-2018. Μετά την ανακοίνωση του οριστικού πίνακα των αξιολογητών, θα σταλεί email στους εγγεγραμμένους αξιολογητές για να δηλώσουν ηλεκτρονικά τη διαθεσιμότητά τους μέσω του συστήματος σε καθορισμένη προθεσμία.

προσωρινός πίνακας μοριοδότησης

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral