Πρόταση για καθορισμό αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τομέα και ειδικότητα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/05/2016 - 21:17 | Author: Newsroom

Πρόταση για καθορισμό αριθμού μαθητών ανά τμήμα, τομέα και ειδικότητα στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Α. Αριθμός μαθητών ανά τμήμα στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Οι μαθητές σε κάθε τμήμα τάξης ή τομέα ή ειδικότητας των Επαγγελματικών Λυκείων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τους είκοσι δύο (22).

Β. Προϋποθέσεις λειτουργίας τμημάτων μαθημάτων επιλογής στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

Για τη λειτουργία τμημάτων μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου ισχύουν τα εξής:

1. Αν η τάξη λειτουργεί με ένα τμήμα, απαιτούνται τουλάχιστον οκτώ (08) μαθητές

2. Αν η τάξη λειτουργεί με δύο τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές

3. Αν η τάξη λειτουργεί με τρία ή περισσότερα τμήματα, απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές

4. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1,2 και 3 καθορίζεται σε έξι (06), οκτώ (08)και δέκα (10) αντίστοιχα.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους.

Προθεσμίες για την αλλαγή του μαθήματος επιλογής

Οι μαθητές της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου έχουν δικαίωμα να αλλάξουν το μάθημα επιλογής μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.

Γ. Ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέων και ειδικοτήτων στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.)

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τομέα στη Β’ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε δώδεκα (12).

2. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία τμήματος ειδικότητας στη Γ΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. καθορίζεται σε εννέα (9).

3. Αν στην πόλη λειτουργεί ένα μόνο ΕΠΑ.Λ. ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται σε δέκα (10) και επτά (7) αντίστοιχα.

4.Αν στην πόλη λειτουργούν περισσότερα από ένα ΕΠΑ.Λ, αλλά λειτουργεί τομέας στη Β’ τάξη ή ειδικότητα στη Γ΄ τάξη που δεν λειτουργεί σε άλλο ΕΠΑ.Λ, ο ελάχιστος αριθμός μαθητών των παραγράφων 1 και 2 καθορίζεται σε δέκα (10) και επτά (7) αντίστοιχα.

5. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν, μπορεί με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να ορίζεται και κατώτερος αριθμός μαθητών από τους προβλεπόμενους στις προηγούμενες παραγράφους.

6. Οι εισηγήσεις για τα ολιγομελή τμήματα των πραγματικά φοιτούντων μαθητών θα πρέπει να καταθέτονται για έγκριση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης το αργότερο μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

24/05/2016 Αποστολόπουλος Δημήτριος

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral