Προτάσεις ΠΕΤΕΕΜ για τα «Ωρολόγια προγράμματα της Β’, Γ’ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ»

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/01/2014 - 13:23 | Author: Newsroom

ΕΔΡΑ ΑΘΗΝΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974
Ηλ/κή. Δ/νση ΤΕ01 : peteem1@otenet.gr
Τηλ. Προέδρου: 6977 982673
Αντιπροέδρου: 6937305820,Mail: pchrist@sivitanidios.edu.gr
Γραμματέα 6973804297,
Fax: 2105027015
Αρ.

Πρωτ. 53
Αθήνα 27-1-2014
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
κ. Πρόεδρο ΙΕΠ
Υπόψη Προϊσταμένου Γραφείου Έρευνας Σχεδιασμού και Εφαρμογών κ. Π. Μάραντου
Μαρούσι- ΑΘΗΝΑ
Θέμα: «Ωρολόγια προγράμματα της Β’, Γ’ τάξης των Ημερησίων Επαγγελματικών Λυκείων ΕΠΑ.Λ»
Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση του Προέδρου του ΙΕΠ σας γνωστοποιεί τις απόψεις του για τα νέα ωρολόγια Προγράμματα των ΕΠΑ.Λ.(Ημερησίων και Εσπερινών).
ΓΕΝΙΚΑ:
1. Τα γνωστικά πεδία των ωρολογίων προγραμμάτων των ΕΠΑΛ, όπως διακρίνονταν στην πρότασή σας στο μεγαλύτερο μέρος τους καλύπτουν τις απαιτήσεις των ειδικοτήτων που πραγματεύονται. Σε ορισμένες ειδικότητες χρειάζεται να συμπληρωθούν ή να αλλάξουν ορισμένα μαθήματα σύμφωνα και με τα νέα δεδομένα της τεχνικής επιστήμης και της αγοράς εργασίας, όπως σας επισημάνουμε πιο κάτω.
2. Ο διαχωρισμός του Εργαστηριακού μέρους από τα θεωρητικά μαθήματα της ειδικότητας είναι σωστό από παιδαγωγικής και οργανωτικής σκοπιάς.
3. Η σχέση των ωρών διδασκαλίας των εργαστηριακών (Ε) με τα θεωρητικά (Θ) μαθημάτων (ειδικότητας και γενικής παιδείας) στο πρόγραμμα, πρέπει να είναι στα ευρωπαϊκά στάνταρ σε αντιστοιχία 55:45 στη ημερήσια ΕΠΑΛ, ενώ στα εσπερινά το εργαστηριακό μέρος πρέπει να καλύπτει το 60%. Η σχέση αυτή καθορίζεται από το γεγονός ότι οι εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας περιλαμβάνουν την παρουσίαση της διδακτικής ενότητας, τον σωστό και ασφαλή χειρισμό των εργαλείων και συσκευών, την επίδειξη της άσκησης ή τις συγκεκριμένης δεξιότητας από τον καθηγητή, ενώ ο βαθμός δυσκολίας κατά την εξάσκηση έναντι της αίθουσας είναι διαφορετικών συνθηκών. Ο χρόνος αποπεράτωσής της άσκησης, η εποπτεία και αξιολόγησή της, καθώς και η κάθε φορά τήρηση των μέτρων ασφάλειας για την εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, είναι παράγοντες που πρέπει να παρθούν υπόψη κατά την τελική κρίση του ΙΤΕ στον καθορισμό των επιμέρους μαθημάτων με τα εργαστήρια. Ο μικρός χρόνος παραμονής των μαθητών στα εργαστήρια εκτός ότι δεν βοηθάει στην σωστή εξοικείωσή τους και έχει περισσότερους κίνδυνους ατυχημάτων…
4. Προκύπτει η ανάγκη αύξησης κάποιων εργαστηριακών ωρών έναντι της θεωρίας σε σχέση με την διατύπωση της εισήγησης, αφού είναι Παιδαγωγικά αποδεκτό ότι για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων στο εργαστήριο ένα μέρος αυτού είναι διδασκόμενο σε συνδυασμό με τις πρακτικές εφαρμογής της.
1. Τα προγράμματα των ΕΠΑΛ πρέπει κάθε φορά να οδηγούν στην αναβάθμιση του εργαστηριακού μέρους ως αυτόνομου εκπαιδευτικού χώρου παροχής και πιστοποίησης των τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων της ειδικότητας (Training and Certification) στην ΤΕΕ.
2. Παράλληλα η αξιολόγηση των μαθητών στα εργαστήρια πρέπει να γίνεται αυτόνομα. Όχι σε βαθμολογία Μ.Ο. με το άμεσα τεχνικό μάθημα που διδάσκεται τις περισσότερες φορές από άλλον καθηγητής στην αίθουσα διδασκαλίας και σε διαφορετικές συνθήκες ενώ δεν πραγματεύεται τις βιωματικές ικανότητες του μαθητή στις τεχνικές δεξιότητες του επαγγέλματος. Ο αντιπαιδαγωγικός Μ.Ο. βαθμολόγησης ισοπέδωσε το εργαστήριο και αδικεί μαθητές και επιβραβεύει με στρεβλό τρόπο τις προσπάθειες και τις ικανότητες των μαθητών.
3. Δεν νοείται εκπαιδευτικό πρόγραμμα τεχνικής εκπαίδευσης σε κάθε αναπτυγμένη βιομηχανική χώρα (Γερμανία, Αμερική) για την απόκτηση και πιστοποίηση ειδικότητας (Training and Certification) να μην περιέχουν και το διδακτικό μέρος των τεχνολογικών γνώσεων των πρακτικών εφαρμογών κατά την ώρα της εξάσκησης στο εργαστήριο, πέρα και έξω από τις δοσμένες βιωματικές συνθήκες του εργασιακού χώρου.
ΕΙΔΙΚΑ:
· Δεν πρέπει ορισμένα μαθήματα ειδικότητας, που είναι αμιγώς τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων να διαχωρίζονται σε Θ+Ε αλλά να έχουν ενιαία μορφή εργαστηριακού μαθήματος, όπως: α) Εργαστηρίου Τομέα Ι για την Β’ τάξη και β) Εργαστηρίου Ειδικότητας ΙΙ στη Γ΄ τάξη, όπου θα καλύπτει και το μέρος της διδασκαλίας εντός του εργαστηρίου
· Στο μάθημα του Σχεδίου πρέπει να προστεθεί στο πρόθεμα ως εξής: ώρες (Σ-Ε)
· Η δομή των μαθημάτων των ΕΠΑΛ δεν πρέπει να δημιουργούν τετελεσμένα στις αναθέσεις μαθημάτων, πρέπει το σημερινό καθεστώς να μην αλλοιωθεί με κάθε τρόπο.
· Στο μηχανολογικό τομέα στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών δεν υπάρχει καν αναφορά στα γνωστικά πεδία των «Πνευματικών συστημάτων» και των «Ανελκυστήρων»
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:
Α] – Στη Β’ τάξη ΕΠΑΛ προτείνουμε το μάθημα «Κατεργασίες Μετάλλων Συγκολλήσεις» αντί 3Θ+4Ε να γίνει 2(Θ) 5(Ε) το ίδιο να ισχύει και στα εσπερινά ΕΠΑΛ στη Β΄ τάξη το ίδιο μάθημα. Προτείνουμε να ονομάζεται ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ι.
Στη Γ’ τάξη:
3) Εργαλειομηχανές να μετονομαστεί ως εξής: «Εργαστήριο Μηχανουργικών εφαρμογών– Εργαλειομηχανών» ώρες 2(Θ) και 5(Ε) (εδώ ζητάμε αύξηση των εργαστηριακών ωρών)
Β] Στην ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: «Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» Τα γνωστικά αντικείμενα του Πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν έχουν αναφορά σε αυτοτελή μαθήματα και είναι αποδυναμωμένα στο πρακτικό μέρος τους.
Γ] ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης κλιματισμού
στην Β ΕΠΑΛ ψυκτικών τα μαθήματα:
1. Βασική μεταλλοτεχνία και συγκολλήσεις από 2θ+3Ε να γίνουν 5 (Ε ) μεικτό εργαστηριακό
2.Τεχνολογία ψύξης και ψυκτικές εγκαταστάσεις 3Θ+5Ε (αύξηση εργαστηρίου)
Στην Γ’ ΕΠΑΛ Ψυκτικών τα μαθήματα:
1. Εγκαταστάσεις κλιματισμού και αερισμού 4Θ+5Ε να γίνουν 9 (Θ-Ε) μεικτό
2. Συστήματα ελέγχου και ρύθμισης εγκαταστάσεων ψύξης και κλιματισμού 2Θ+2Ε να γίνουν 4 (Θ-Ε) μεικτό.
3. Στη Γ’ τάξη πρέπει να προστεθούν εργαστηριακές ώρες επαγγελματικής ψύξης
Δ] ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στη Β’ τάξη προτείνουμε:
1. Μια επιπλέον εργαστηριακή ώρα για τα μαθήματα α) Τεχνολογία Κινητήρων Οχημάτων και β) Τεχνολογία Συστημάτων Αυτοκινήτων.
Τα μαθήματα αυτά είναι τα κύρια μαθήματα της ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων και κρίνεται απαραίτητη μια επιπλέον εργαστηριακή ώρα για να γίνει εκτενέστερη κάλυψη της τεχνολογίας του αυτοκινήτου.
2. Εισαγωγή του μαθήματος Τεχνολογία Υλικών Κατασκευής Οχημάτων με προτεινόμενο αριθμό ωρών δύο (2).
Η τεχνολογία του αυτοκινήτου είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα υλικά κατασκευής του αυτοκινήτου καθώς τα άλματα στη τεχνολογία αυτοκινήτου δεν θα ήταν εφικτά αν δεν προϋπήρχε η εξέλιξη των υλικών κατασκευής των αυτοκινήτων. Η γνώση της τεχνολογίας υλικών των αυτοκινήτων θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα την τεχνολογία οχημάτων.
Στη Γ’ τάξη προτείνουμε:
1. Την εισαγωγή του μαθήματος Διαχείριση Αποβλήτων Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων με προτεινόμενο αριθμό ωρών μια (1) ώρα την εβδομάδα.
Κατά την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων παράγονται και δημιουργούνται ιδιαίτερα επικίνδυνα απόβλητα για το περιβάλλον. Ακόμη προϋπόθεση για την αδειοδότηση των συνεργείων αυτοκινήτων είναι η κατάλληλη διαχείριση των αποβλήτων του. Πιστεύουμε πως ένας Τεχνικός Οχημάτων θα πρέπει να γνωρίζει την διαχείριση των αποβλήτων του συνεργείου, καθώς έτσι θα προάγεται η προστασία του περιβάλλοντος.
2. Εισαγωγή του μαθήματος Τεχνολογία Ειδικών Οχημάτων με προτεινόμενο αριθμό ωρών τις δύο ανά εβδομάδα.
Μια μεγάλη κατηγορία οχημάτων είναι τα ειδικά οχήματα, όπως τα μηχανήματα έργων , γεωργικά μηχανήματα, πυροσβεστικά κ.ά. Η κατηγορία αυτή καλύπτει ένα μεγάλο φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Τα οχήματα αυτά έχουν ιδιαίτερα αυξημένη εξειδίκευση σε ότι αφορά την κατασκευή και επισκευή τους , που καθιστά αναγκαία την εξειδικευμένη γνώση.
3. Το μάθημα «Εναλλακτικά καύσιμα και υβριδικά συστήματα αυτοκίνητων» της Γ’ τάξης να επαναδιατυπωθεί ως: «Εναλλακτικά καύσιμα – Υβριδικά συστήματα αυτοκινήτων και σύγχρονοι κινητήρες Diesel»
Ε] ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
1. Β΄ΕΠΑΛ προτείνουμε
α)Δομή και Συστήματα Αεροσκαφών να γίνει 2Θ+5Ε
β)Κινητήρες Αεροσκαφών 1 να γίνει 2Θ+5Ε
2. Γ΄ΕΠΑΛ προτείνουμε
α)Κινητήρες Αεροσκαφών 2 να γίνει 2Θ+5Ε
β)Συντήρηση συστημάτων Αεροσκαφών να γίνει 2Θ+5Ε
3.Προτείνουμε το μάθημα Συγκολλήσεις από Β΄ΕΠΑΛ να πάει Γ΄ΕΠΑΛ και αντίστοιχα το μάθημα Μετρήσεις-Όργανα Μετρήσεων από την Γ΄ΕΠΑΛ στην Β΄ΕΠΑΛ
Ζ] ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ
Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δικτύων
Γ’ τάξη:
Στη Γ’ Ηλεκτρολόγων δεν υπάρχει το εργαστήριο Ηλεκτρολογία ΙΙ
Η] ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Σχεδιαστών Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
  1. Τα Σχεδιαστικά μαθήματα Β’ και Γ΄ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, που χαρακτηρίζονται πλέον ως εργαστηριακά μαθήματα (Ε), πρέπει να καθοριστούν με σαφήνεια τα γνωστικά πεδία των σχεδιαστικών μαθημάτων του τομέα των Δομικών Έργων ως εργαστηριακή διαδικασία.
  2. Δεν συμφωνούμε με τον όρο μαθήματος «πολιτικού Μηχανικού» γιατί κάτι τέτοιο δεν ευσταθεί, αφού το τεχνικό σχέδιο κατατάσσετε ανάλογα για ποιο τομέα προορίζεται, όπως τοκατασκευαστικό σχέδιο, Μηχανολογικό, Ηλεκτρολογικό, το λειτουργικό, σχέδιο ομάδας ή σκαρίφημα (σκίτσο), οικοδομικό, δομικών έργων κ.λ.π. Οιτομείς της τεχνικής επιστήμης διαφέρουν μεταξύ τους και πραγματεύονται διαφορετικές τεχνικές δεξιότητες π.χ. άλλο πράγμα γνωρίζει ο ψυκτικός και άλλο πράγμα ο οικοδόμος ως τεχνίτες εφαρμογών, συνεπώς δεν πρέπει ένα μάθημα σχεδίου Λυκείου (γενικών ενδιαφερόντων) να έχει αποκλειστική αναφορά σε έναν επαγγελματικό κλάδο αντί του γνωστικού αντικειμένου του σχεδιαστή.
Τέλος αφού γνωρίζουμε και το περιεχόμενο των νέων μαθημάτων στη συνέχεια θα τοποθετηθούμε συνολικότερα για το θέμα των προγραμμάτων των ΕΠΑΛ. Η αλλαγή των τεχνικών βιβλίων καθώς και η ανανέωση του εργαστηριακού εξοπλισμού σε συνδυασμό με την αναγκαία καθολική παιδαγωγική και επαγγελματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων θα βοηθήσουν την επιδιωκόμενη ουσιαστική αναβάθμισης της πολύπαθης ΤΕΕ και των εκπαιδευτικών της.
Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral