Προτάσεις για την Ειδική Αγωγή στο Νομοσχέδιο για τα Στελέχη Εκπαίδευσης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔04/05/2015 - 11:22 | Author: Newsroom

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
-Π.Ε.Σ.Ε.Α.-
Αρ. Απόφ.: 1482/1999 Πρωτοδικείου Αθηνών
Γούναρη 21 – 23, 18531 Πειραιάς
Τηλ.: 2651048830, 2104535235, 2105731768,
2104954478, 2441020773, 6977244295, 6932942156,

6944126716, 6977743862, 6974706370, 6932046005
2651048830
ds_pesea@yahoo.gr
http://www.pesea.gr

Πειραιάς, 4 Μαΐου 2015
Αριθ.

Πρωτ.: 39

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α. θεωρεί το Νομοσχέδιο του ΥΠΟΠΑΙΘ με τίτλο: «Επείγοντα Μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» εναρμονίζεται εν μέρει με τις διεκδικήσεις του εκπαιδευτικού κόσμου για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας. Αποτελούν θετική εξέλιξη οι ρυθμίσεις για την κατάργηση του Π.Δ. 28/2014, του Ν. 2811/2000 καθώς και το πάγωμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η οποία όμως χρειάζεται να συμπληρωθεί με την κατάργηση του Ν. 4024/2011 που προβλέπει τη σύνδεση βαθμού και μισθολογικής εξέλιξης.

Όσο αφορά την Ειδική Εκπαίδευση, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις μόνο μεταβατικό χαρακτήρα μπορούν να έχουν, καθώς δεν βελτιώνουν χρόνια προβλήματα τόσο της προσβασιμότητας των αναπήρων παιδιών στο δημόσιο σχολείο όσο και των εργαζόμενων, καθώς απουσιάζουν όλες εκείνες οι εκπαιδευτικές πολιτικές και οι στρατηγικοί σχεδιασμοί για τη ριζική βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Ειδικής Εκπαίδευσης. Η ρητή δέσμευση του Υ.ΠΟ.ΠΑ.ΙΘ. να «εναρμονίσει τα Ελληνικά δεδομένα με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Συμβάσεις», καθώς κι οι δηλώσεις της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας για διορισμούς εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή αποτελούν θετικά βήματα και δημιουργούν προσδοκίες για ριζική αναδιάρθρωση στη λειτουργία και το ρόλο της Ειδικής Εκπαίδευσης, ώστε ως αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης να συντελέσει στην προσωπική βελτίωση και την κοινωνική ένταξη όλων των μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α.- στα όσα περιλαμβάνει το κατεπείγον Νομοσχέδιο για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης προτείνει:

  1. Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. Επιλογή Στελεχών

Άρθρο 17- Προϋποθέσεις επιλογής

Στην προτεινόμενη ρύθμιση στην παράγραφο 5 που αναφέρεται ποιοι έχουν δικαίωμα να επιλέγονται Προϊστάμενοι των ΚΕΔΔΥ, αποκλείει κλάδους εκπαιδευτικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αυξημένα επιστημονικά προσόντα που έχουν οργανική θέση στα ΚΕΔΔΥ ή είναι αποσπασμένοι σε αυτά. Για την επανόρθωση των αδικιών (Αιτιολογική Έκθεση) πρέπει να προστεθεί στην παρ.5 του άρθ. 17 η φράση: «όλοι οι εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν με οργανική θέση ή με απόσπαση στο ΚΕΔΔΥ, συμμετέχουν στις διαδικασίες επιλογής και διεκδίκησης της θέσης του Προϊσταμένου ΚΕΔΔΥ, ανεξαρτήτως του Κλάδου Π.Ε….ειδικής αγωγής που ανήκουν».

  1. Άρθρο 47

Να καταργηθεί η παρ.18 του άρθ. 28 του ν. 4186/13 που ρίχνει το βάρος και την ευθύνη στους γονείς και αναφέρει ότι «η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από ειδικό βοηθό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων της σχολικής μονάδας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση στήριξης από σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου» .

Να συμπεριληφθεί η παρακάτω προσθήκη:

2.ε. «Η Παράλληλη Στήριξη – Συνεκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.».

  1. Άρθρο 47

Στην παράγραφο 2γ αναφέρεται ότι «…σε κάθε σχολική εκδήλωση καθώς και στα διαλείμματα την ευθύνη των μαθητών με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση την έχει…το σχολείο». Η κανονιστική αυτή ρύθμιση ενδεχομένως, αντί να βελτιώσει, να δημιουργήσει πρόσθετα προβλήματα εις βάρος κυρίως των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, γιατί «η αλλαγή του εκπαιδευτικού σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμεί με βασανισμό» (Α. Κουράκης, απάντηση σε ερώτηση της βουλευτού Λ. Κανέλλη, 30-4-2015) πόσο μάλλον αν αυτό γίνεται σε κάθε διάλειμμα. Θεωρούμε ότι η παραπάνω διατύπωση δεν διευκρινίζει «Τι ακριβώς επιδιώκεται, γιατί έτσι κι αλλιώς την ευθύνη ΟΛΩΝ των μαθητών την έχει το σχολείο». Για περιπτώσεις μαθητών που υποστηρίζονται με το θεσμό της Π.Σ. πρέπει να συνυπολογίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και οι συνθήκες του σχολείου και να αντιμετωπίζονται από το σύλλογο διδασκόντων, το ΚΕΔΔΥ και τον Σχολικό Σύμβουλο Ειδικής Εκπαίδευσης.

  1. Άρθρο 47

Η παράγραφος 12 αναφέρεται στη μείωση των μαθητών στα τμήματα που φοιτούν μαθητές με διαγνωσμένη αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

  1. να καταργηθεί η Υ.Α Φ.12/622/129803/Γ1/16-09-2013 σύμφωνα με την οποία: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο αριθμός των μαθητών στα δημοτικά σχολεία και των νηπίων στα νηπιαγωγεία δύναται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να υπερβαίνει κατά 10% την αναλογία μαθητών ανά δάσκαλο και νηπίων ανά νηπιαγωγό, όπως αυτή ορίζεται στις ως άνω ΚΥΑ».
  2. Επίσης είναι απαραίτητο να αναδιατυπωθεί η παραπάνω παράγραφος χωρίς τον περιορισμό των περιπτώσεων των μαθητών που άλλωστε ΔΕΝ προκύπτουν ούτε από τη Διεθνή Διακήρυξη που αναφέρεται στην εισηγητική έκθεση του Πολυνομοσχεδίου. Αντί αυτού προτείνεται να διατυπωθεί ως εξής:

«Στα τμήματα που φοιτούν τρεις μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να μειώνεται αναλογικά ο αριθμός των μαθητών και οι παραπάνω μαθητές να κατανέμονται εξίσου στα τμήματα της ίδιας τάξης με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και τη σύμφωνη γνώμη των σχολικών συμβούλων γενικής και ειδικής εκπαίδευσης».

  1. Άρθρο 47

Το Νηπιαγωγείο αποτελεί βαθμίδα που συνήθως «ξεχνιέται» από τις νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ πρέπει να υποστηριχθεί περισσότερο από όλες. Το Τμήμα Ένταξης ενός νηπιαγωγείου αποτελεί μια μορφή συμπεριληπτικής εκπαίδευσης καθώς διαφέρει αρκετά από τον τρόπο λειτουργίας στις άλλες βαθμίδες. Γι’ αυτό πρέπει άμεσα να ρυθμιστεί το ωράριο των εκπαιδευτικών στα Νηπιαγωγεία και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών στα Τμήματα Ένταξης αυτών. Επίσης είναι αναγκαία η παροχή εκπαιδευτικού Π.Σ. και προσωπικού ΕΒΠ για τους μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου Ειδικής Αγωγής-Π.Ε.Σ.Ε.Α.– θεωρεί ότι το προτεινόμενο Νομοσχέδιο αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο έως την κατάθεση νέου Ενιαίου νόμου για την Εκπαίδευση. Ενός νόμου που με την εισαγωγή ριζικών αλλαγών θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις, ώστε το σχολείο της γειτονιάς να γίνει «ένα σχολείο για όλους» χωρίς εμπόδια στη μάθηση. Σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε έναν ουσιαστικό και δημοκρατικό διάλογο έχουν θέση θέματα όπως: η έγκαιρη παρέμβαση που πρέπει να πάρει συγκεκριμένη μορφή ώστε να γίνει πράξη το δικαίωμα όλων των παιδιών να συμμετέχουν στην εκπαίδευση όσο πιο γρήγορα και έτοιμα μπορούν, η προσχολική εκπαίδευση με Τμήματα Ένταξης στα Νηπιαγωγεία πλήρως στελεχωμένα με εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό, οι δομικές αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ώστε να εξασφαλίζουν σε όλα τα παιδιά πραγματική πρόσβαση στα εφόδια της εκπαίδευσης, η επαγγελματική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία.

Τέλος υπενθυμίζουμε, στους συντάκτες του κατεπείγοντος νομοσχεδίου -που αφορά την επιλογή και την μοριοδότηση των υποψηφίων στελεχών εκπαίδευσης- ότι υπάρχει φορέας (ΔΟΑΤΑΠ) ο οποίος βάσει νόμου (3328/2005) είναι αρμόδιος για την αναγνώριση ή μη τίτλων σπουδών που απονέμονται από ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής. Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταπτυχιακών τίτλων μονοετούς φοιτήσεως προέρχονται από πανεπιστήμια της αλλοδαπής, ενώ η επικρατούσα πρακτική των ελληνικών πανεπιστημίων είναι να οργανώνουν τα μεταπτυχιακά τους προγράμματα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, είναι προφανές ότι η επιλεκτική μοριοδότηση μεταπτυχιακών τίτλων με μοναδικό κριτήριο την διάρκεια σε έτη των μεταπτυχιακών προγραμμάτων αποτελεί σαφέστατη μεροληψία υπέρ συγκεκριμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων των ελληνικών ανώτατων ιδρυμάτων. Πως είναι δυνατόν λοιπόν μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους από τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βάσει ποσοτικών και ποιοτικών κριτηρίων και κυρίως βάσει των διδακτικών τους μονάδων, χωρίς καμία αιτιολόγηση να χαρακτηρίζονται ως υποδεέστεροι των τίτλων προς τους οποίους νομίμως έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμοι. Το σκεπτικό αυτό όχι μόνο αποτελεί άνιση μεταχείριση αλλά πρωτίστως δεν τιμά τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς επιχειρεί να εδραιώσει την ποιοτική υπεροχή τους σε έναν και μόνο ποσοτικό δείκτη υποβαθμίζοντας άλλους δείκτες οι οποίοι είναι πολύ πιο σημαντικοί για την ανάδειξη της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών τους.

Η Ειδική Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της γενικής εκπαίδευσης. Οι ειδικές νομοθετικές παρεμβάσεις όπου και όταν απαιτούνται, θα πρέπει να είναι μέρος της γενικότερης νομοθετικής παρέμβασης, να εναρμονίζεται με τους γενικούς και ειδικούς στόχους, να συνυφαίνεται με την γενική εκπαιδευτική διαδικασία και κατά κανόνα να υλοποιούνται στους χώρους, τα πλαίσια και τα προγράμματα της γενικής εκπαίδευσης.

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Μηνάς Ευσταθίου Λευτέρης Ρατσιάτος

Loading...
  • europalso

    ideascentral