Προσλήψεις πτυχιούχων σε Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Προσκλήσεις (Μάϊος 2015)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔17/05/2015 - 22:43 | Author: Newsroom

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ./τος 407/80 στο Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΙΕΧΜΗ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ, ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Υποβολή Προτάσεων προς Σύναψη Δύο Συμβάσεων Έργου Ιδιωτικού Δικαίου στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 3 της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ Λάρισας»
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝ.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ) – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΙΕΤΕΘ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου για δύο (2) θέσεις Συνεργατών, Επιστημονικοί Μεταδιδακτορικοί Συνεργάτες ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Υπολογιστών
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015», με τίτλο: «Ευέλικτες, εύκολα διαχειρίσιμες και χαμηλού κόστους λύσεις για την υλοποίηση δικτύων πρόσβασης τελευταίου μιλίου βασισμένων σε τεχνολογίες χαλκού» και κωδικό 3452
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι” ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΕΔΒΜ ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ (ΕΛΚΕ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου από 1 μέλος Τακτικού Διοικητικού Προσωπικού “ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ-ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ” MIS 380360 (αρ.πρωτ.: 665/27-3-15)
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες

odigostoupoliti.eu

Loading...
  • europalso

    ideascentral