• Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/06/2015 - 17:32 | Author: Newsroom

  Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12η/04.06.2015 απόφαση της Συνέλευσης, πρόκειται να προβεί στην πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-16, υπό την αίρεση της ύπαρξης αντίστοιχων πιστώσεων, στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα: 

  Διδασκαλία Τουρκικής Γλώσσας 

  Διδασκαλία Εβραϊκής Γλώσσας 

  Διδασκαλία Αγγλικής Γλώσσας 

  Θεωρητική Γλωσσολογία-Κοινωνιογλωσσολογία 

  Βυζαντινή Αρχαιολογία 

  Εισαγωγή στην Προϊστορική Αρχαιολογία της Μεσογείου: Εποχή του Χαλκού

  Δείτε ΕΔΩ

  Loading...