Προσλήψεις αναπληρωτών Προτεραιότητα το 5% (με αναπηρία 67% και πάνω)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/08/2014 - 12:33 | Author: Newsroom

Προτεραιότητα θα έχει το 5% στις προσλήψεις των αναπληρωτών στη γενική εκπαίδευση. Αφορά εκπαιδευτικούς, οι οποίοι έχουν αναπηρία 67% και άνω σύμφωνα με άρθρο που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ίδρυση και οργάνωση του συμβουλίου εθνικής πολιτικής για την παιδεία και άλλες διατάξεις».

Πιο αναλυτικά το περιεχόμενο αυτού έχει ως εξής: Για το σχολικό έτος 2014 – 2015 μπορούν να προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη γενική εκπαίδευση σε ποσοστό 5% κατά προτεραιότητα σε κάθε κλάδο και ειδικότητα, άτομα που είναι ικανά για εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με τον ν.3528/2007 και έχουν αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, η οποία βεβαιώνεται με πιστοποιητικό του κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας ΚΕΠΑ και δεν συμπεριλαμβάνει παθήσεις ψυχικών διαταραχών σε οποιοδήποτε ποσοστό. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί δεν μπορούν να τοποθετούνται σε ποσοστό άνω του 15% ανά σχολική μονάδα.

Αν λάβουμε υπόψη μας την παραπάνω ρύθμιση σε συνδυασμό με τα όσα προβλέπονται για τους τρίτεκνους εκπαιδευτικούς γίνεται αντιληπτό ότι στους εκπαιδευτικούς που δεν εντάσσονται στις δυο αυτές κατηγορίες θα δίνεται το 75% των θέσεων, αφού το 20% το καταλαμβάνουν οι τρίτεκνοι και το 5% θα δίνεται σε εκπαιδευτικούς με αναπηρία. Σύμφωνα με την εγκύκλιο των αναπληρωτών μεταξύ αυτών που προτάσσονται είναι οι υποψήφιοι που που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία καθώς και όσοι πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας.

Loading...
  • europalso

    ideascentral