• Προσλήψεις 60 εκπαιδευτικών σε 2 δήμους 2017 2018

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/08/2017 - 11:05 | Author: Newsroom

  O ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύουν στην Καλαµάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 29 (είκοσι εννέα) ατόµων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

  • 5 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
  • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής
  • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Μαθηµατικών
  • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Περιβάλλοντος
  • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Χηµικός
  • 3 Εκπαιδευτικό προσωπικό – ∆άσκαλοι
  • 4 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικός
  • 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Θεατρολόγος
  • 3 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών
  • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητές Αγγλικών
  • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό Πληροφορικής

  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

  Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018 , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα ενός (31) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

  • 3 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Νυκτών οργάνων ( κιθάρα)
  • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Πνευστών οργάνων (φλάουτο)
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Έγχορδα (βιολί)
  • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Φιλαρµονικής
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Τµήµα Μονωδίας /Μελοδραµατικής
  •  Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες µουσικής ∆Ε
  • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Ζωγραφικής ∆Ε Εικαστικά (Ζωγραφική)
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Αγιογραφίας ∆Ε
  • 1 Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες κεραµικής ∆Ε
  • 2 Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες ∆ιακόσµησης ∆Ε
  • 2 Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ∆Ε
  • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Παραδοσιακών χορών ΠΕ
  • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Παραδοσιακών χορών ∆Ε
  • 2 Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες θεάτρου (θεατρικό παιχνίδι) ∆Ε

  ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

  Loading...