Προσλήψεις 60 εκπαιδευτικών σε 2 δήμους 2017 2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔11/08/2017 - 11:05 | Author: Newsroom

O ∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ανακοινώνει την – καλλιτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράµµατος «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» για τα Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του ∆ήµου Καλαµάτας, που εδρεύουν στην Καλαµάτα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, µε Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου, συνολικού αριθµού 29 (είκοσι εννέα) ατόµων, για τις εξής ανά ειδικότητα, αριθµού ατόµων και διάρκεια σύµβασης, µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα τυπικά και ειδικά προσόντα:

 • 5 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής Αγωγής
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Φυσικής
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Μαθηµατικών
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Περιβάλλοντος
 • 1 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητής Χηµικός
 • 3 Εκπαιδευτικό προσωπικό – ∆άσκαλοι
 • 4 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Μουσικός
 • 2 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Θεατρολόγος
 • 3 Καλλιτεχνικό προσωπικό – Καθηγητής Εικαστικών
 • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό – Καθηγητές Αγγλικών
 • 4 Εκπαιδευτικό προσωπικό Πληροφορικής

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα για τη λειτουργία του Ωδείου του Παραρτήµατος αυτού και των Κέντρων Πολιτισµού του ∆ήµου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018 , µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού τριάντα ενός (31) ατόµων καλλιτεχνικού – εκπαιδευτικού – διδακτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (08) µηνών και εννέα µηνών (09) για τις αναγνωρισµένες σχολές για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

 • 3 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Νυκτών οργάνων ( κιθάρα)
 • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Πνευστών οργάνων (φλάουτο)
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Έγχορδα (βιολί)
 • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Φιλαρµονικής
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες µουσικής ΤΕ Τµήµα Μονωδίας /Μελοδραµατικής
 •  Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες µουσικής ∆Ε
 • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Ζωγραφικής ∆Ε Εικαστικά (Ζωγραφική)
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Αγιογραφίας ∆Ε
 • 1 Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες κεραµικής ∆Ε
 • 2 Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες ∆ιακόσµησης ∆Ε
 • 2 Επιµορφωτές /∆ιδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ∆Ε
 • 2 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Παραδοσιακών χορών ΠΕ
 • 1 Επιµορφωτές/∆ιδάσκοντες Παραδοσιακών χορών ∆Ε
 • 2 Επιµορφωτές/ ∆ιδάσκοντες θεάτρου (θεατρικό παιχνίδι) ∆Ε

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΔΩ

Loading...
 • europalso

  ideascentral