Προσλήψεις 486 αναπληρωτών , 195 ειδικοτήτων, 500 για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/03/2015 - 17:20 | Author: Newsroom

Ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Παιδείας :

Η πρόσληψη διακοσίων δέκα (210) αναπληρωτών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η πρόσληψη διακοσίων εβδομήντα έξι (276) αναπληρωτών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σύνολο, τετρακόσιες ογδόντα έξι (486) προσλήψεις.

Επίσης το υπουργείο:

Προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη εκατόν ενενήντα πέντε (195) αναπληρωτών διαφόρων ειδικοτήτων.

Προωθεί προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς Κοινή Υπουργική Απόφαση για την πρόσληψη πεντακοσίων (500) εκπαιδευτικών για την πρόσθετη διδακτική στήριξη στα ΕΠΑΛ.

Loading...
  • europalso

    ideascentral