Πρόσκληση για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2016 - 18:31 | Author: Newsroom

21-12-16 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ)

Η Επιστημονική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε δυνάμει της με αριθμ.

667/7.11.2015 (Υ.Ο.Δ.Δ. 614) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καλεί, κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 8 και 13 του ν. 4429/2016 (Α’ 199), επιστήμονες διεθνούς κύρους, να υποβάλουν υποψηφιότητα για τις εννέα (9) θέσεις μελών του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) στους εξής τομείς: α) γεωπονικών επιστημών, β) φυσικών επιστημών, γ) μαθηματικών και επιστήμης της πληροφορίας, δ) κοινωνικών επιστημών, ε) ανθρωπιστικών επιστημών, στ) περιβάλλοντος και ενέργειας, ζ) ιατρικής και επιστημών υγείας, η) επιστημών μηχανικού και τεχνολογίας και θ) καινοτόμου επιχειρηματικότητας

Το σχετικό έγγραφο σε μορφή PDF

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral