Προπτυχιακά προγράμματα για αλλοδαπούς φοιτητές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/12/2014 - 17:49 | Author: Newsroom

Τροπολογία για την ίδρυση προπτυχιακών Τμημάτων για αλλοδαπούς φοιτητές κατέθεσε ο… υπουργός Παιδείας στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υγείας.

Στην ίδια τροπολογία γίνεται αναφορά στην ίδρυση τμημάτων τουριστικών σπουδών σε Πανεπιστήμια Αιγαίου και Κρήτης.

Πιο αναλυτικά με το άρθρο 2 παράγραφος 2 ορίζεται ότι ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου σπουδών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με προγράμματα σπουδών όπου η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα τμήματα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Τμήματα σε Πανεπιστήμια Κρήτης και Αιγαίου

Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ιδρύονται τμήματα πρώτου κύκλου τουριστικών σπουδών, σύμφωνα με τα ανωτέρω . Το πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων τουριστικών σπουδών θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα. Στα τμήματα Τουριστικών σπουδών θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχον ιθαγένεια κράτους μέλους της Ε.Ε και δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου.

Οι αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα συμμετέχουν οικονομικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραμμάτων αυτών. Με το ΠΔ της παραγράφου του παρόντος ρυθμίζεται η ονομασία των τμημάτων αυτών και τα ειδικότερα θέματα που θα αφορούν τη λειτουργία των τμημάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονομικής συμμετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονομικής αυτής συμμετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Συμμετοχή αλλοδαπών φοιτητών σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα

Επιτρέπεται η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός ευρωπαϊκής ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιμία από το ΔΟΑΤΑΠ, με απόφαση της κοσμητείας η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.

Πρόκειται για προσθήκη στο άρθρο 38 του ν.4009/2011.

Ρύθμιση για αναπλήρωση πρυτάνεων

Το εδάφιο β της παραγράφου 17 του άρθρου 8 του ν.4009/2011 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Με την απόφαση ορισμού των αναπληρωτών πρύτανη καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την εκλογή νέου πρύτανη.

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral