• Προκήρυξη θέσεων σε Δημοτικό Σχολείο

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔24/06/2015 - 09:55 | Author: Newsroom

  Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση

  στο Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης

  στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

  Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής

  Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από

  4 έως 12 ετών.

  Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και

  καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής

  γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

  Για το σχολικό έτος 2015-2016, το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

   Μία θέση μερικής απασχόλησης για Καθηγητή/-ήτρια Πληροφορικής

   Mία θέση γραμματέα

  Προσόντα για τη θέση του/-ης Καθηγητή/ήτρια Πληροφορικής

  Απαραίτητα

   Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας

   Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση. Θα προτιμηθούν εκπαιδευτικοί με

  εμπειρία στην Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού

   Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας που πιστοποιείται είτε από προπτυχιακές / μεταπτυχιακές

  σπουδές σε Η.Π.Α. / Μ. Βρετανία ή από το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας (Γ2)

  Επιπλέον

   Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση

   Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων

  Προσόντα για τη θέση του/-ης γραμματέα:

  Απαραίτητα

   Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

   Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με πιστοποίηση (Επίπεδο Γ2) και των ΤΠΕ

  Επιπλέον

   Πιστοποίηση στην οργάνωση γραφείου ή την χρήση ΤΠΕ

  Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα

  μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θα πρέπει να έχει

  θέμα: Application for Elementary IT teaching position ή Application for Elementary secretary position.

  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Σχολής www.afs.edu.gr ή

  να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, τηλ.: 2310 492740.

  Loading...