• ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΕΠΑΠ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/12/2016 - 11:33 | Author: Newsroom

  Η ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο (2) θέσεις
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τμήματος Φυσικοθεραπείας
  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  Εμπειρία σε παιδιά με εγκεφαλική παράλυση
  Γνώση Η/Υ
  Γνώση αγγλικών

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Εξειδίκευση στις μεθόδους Bobath, Halliwick, PNF
  συστάσεις απαραίτητες
  αποστολή βιογραφικών: info_thes@elepap.

  gr
  υποβολή αιτήσεων έως 25/1/2017
  &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
  H ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης προκηρύσσει θέση
  ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ή ΒΟΗΘΟΥ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Πτυχίο
  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

  ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  Εμπειρία σε παιδιά με κινητικές /αναπτυξιακές / μαθησιακές δυσκολίες
  Εξειδίκευση στη μέθοδο της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και Snoezelen
  συστάσεις απαραίτητες
  Για πληροφορίες / υποβολή αιτήσεων: τηλ. 2310318218 & 2310318228, email: info_thes@elepap.gr
  υποβολή αιτήσεων έως 25/1/2017

  Loading...