Προκήρυξη Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην αστυνομία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔28/08/2015 - 11:37 | Author: Newsroom

Προκήρυξη Προσλήψεις εκπαιδευτικών στην αστυνομία

Η Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με το dikaiologitika.gr ανακοινώνει την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2015 –

2016 όπως υποβάλλουν

σχετική αίτηση.

ΜΛΘΗΜΛΤΛ ΜΕ ΒΛΘΜΟ (Λ & Β ΕΞΛΜΗΝΟ)
Τακτικοί Αναπληρωτές ΕΩΣ Βοηθοί ΕΩΣ
Μάθημα: Ουσιαστικό Ποινικό Δίκαιο 1 5

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων – Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αστυνομικό Τμήμα (Π.Ε.Α.Τ.)

Ενότητα – Λντικείμενο: Δικονομικό Ποινικό

Δίκαιο

1 5

Μάθημα: Δικονομικό Ποινικό Δίκαιο Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων – Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αστυνομικό Τμήμα (Π.Ε.Α.Τ.)

Ενότητα – Λντικείμενο: Εφαρμογή ποινικών υποθέσεων – Πρότυπο Εκπαιδευτικό Αστυνομικό Τμήμα (Π.Ε.Α.Τ.)

1 5
Μάθημα: Αστυνομικό Δίκαιο 1 5

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού ΔικαίουΑνθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα – Λντικείμενο: Στοιχεία Συνταγματικού Δικαίου Ανθρώπινα Δικαιώματα

1 5

Μάθημα: Στοιχεία Συνταγματικού ΔικαίουΑνθρώπινα Δικαιώματα και Στοιχεία Διοικητικού Δικαίου

Ενότητα – Λντικείμενο: Στοιχεία Διοικητικού

Δικαίου

1 5
Μάθημα: Θέματα Δημόσιας Ασφάλειας (Γενικό Μέρος Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι) 1 5
Μάθημα: Θέματα Γενικής ΑστυνόμευσηςΕιδικοί Ποινικοί Νόμοι 1 5
Μάθημα: Θέματα Τροχαίας Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι 1 5

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα – Λντικείμενο: Επιστημονική Αστυνομία

1 5

Μάθημα: Επιστημονική Αστυνομία Στοιχεία Ιατροδικαστικής

Ενότητα – Λντικείμενο: Στοιχεία Ιατροδικαστικής

1 5

Μάθημα: Εγκληματολογία Ανακριτική

Ενότητα Λντικείμενο: Εγκληματολογία

1 5

Μάθημα: Εγκληματολογία Ανακριτική

Ενότητα Λντικείμενο: Ανακριτική

1 5
Μάθημα: Οπλοτεχνική Σκοποβολή 5 5 5

Μάθημα: Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία

Ενότητα Λντικείμενο: Αυτοάμυνα

5 5 5

Μάθημα: Αυτοάμυνα Αυτοπροστασία

Ενότητα Λντικείμενο: Αυτοπροστασία

5 5 5
Μάθημα: Πληροφορική 2 5 5
Μάθημα: Ξένη Γλώσσα 2 5
Τακτικοί Αναπληρωτές Βοηθοί
Μάθημα: Σωματική αγωγή Αθλητισμός 5 10
Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική ΑγωγήΔεοντολογία Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Ενότητα Λντικείμενο: Κοινωνική και Επαγγελματική Αγωγή Δεοντολογία 1 5
Μάθημα: Κοινωνική και Επαγγελματική ΑγωγήΔεοντολογία Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία Ενότητα Λντικείμενο: Δημόσιες Σχέσεις και Επικοινωνία 1 5
Μάθημα: Πρώτες βοήθειες -Υγιεινή Προσωπικού 1 5
Μάθημα: Στοιχεία Αστικού Δικαίου 1 5
Μάθημα: Στοιχεία Κοινοτικού Δικαίου 1 5
Μάθημα: Ασκήσεις Πυκνής Τάξης ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟ/ΚΟ Τ.Δ.Α.

2. Προσόντα Υποψηφίων – Θέσεις προς κάλυψη

α) Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:
(1) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή την ιθαγένεια Κράτους Μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
(3) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που συνεπάγονται τις στερήσεις των άρθρων 59 και 65 του Ποινικού Κώδικα.
(4) Να μην διώκονται ποινικά.
(5) Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (για τους άρρενες υποψηφίους).
(6) Να μην έχουν υπερβεί το 67ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους διορισμού τους.
(7) Σε περίπτωση που κατέχουν δημόσια θέση, να μην υπόκεινται στους
περιορισμούς των Νόμων 1256/1982 και 1305/1982 (περί πολυθεσίας).
(8) Να πληρούν τα προβλεπόμενα από τον Υπαλληλικό Κώδικα προσόντα και να μην εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού αυτού (Κεφ. Α’ Ν. 3528/2007 ΦΕΚ 124/ 9-2¬2007).
(9) Να έχουν υγεία και αρτιμέλεια που να επιτρέπουν την άσκηση των καθηκόντων που πρόκειται να τους ανατεθούν και να μην πάσχουν από λοιμώδη ή μεταδοτικά νοσήματα.

(10) Οι υποψήφιοι που δεν προέρχονται από Αστυνομικούς πρέπει υποχρεωτικά να κατέχουν τίτλο σπουδών Ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού Πανεπιστημίου που να ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν -αιτούνται να διδάξουν.
(11) Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» κατά τα τρία τελευταία έτη (σε περίπτωση που δεν έχουν λόγω πραγματικού χρόνου υπηρεσίας αξιολογηθεί για τρία έτη θα πρέπει να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» είτε κατά το τελευταίο έτος είτε κατά τα δύο τελευταία έτη).
(12) Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση.
(13) Οι υποψήφιοι εν ενεργεία Αστυνομικοί θα πρέπει να μην έχουν τιμωρηθεί με ανώτερη πειθαρχική ποινή και ούτε να έχουν παραπεμφθεί ενώπιον Πειθαρχικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που έχουν τιμωρηθεί η επιβληθείσα ποινή να έχει διαγραφεί.
(14) Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί, Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να έχουν αποστρατευτεί ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους.
(15) Οι υποψήφιοι εν συντάξει Αστυνομικοί ή Στρατιωτικοί κ.λπ. θα πρέπει να διαθέτουν επαγγελματική πείρα και μόρφωση στο γνωστικό αντικείμενο που επιθυμούν -αιτούνται να διδάξουν η οποία να προκύπτει από την Υπηρεσία τους στο Σώμα και την επιμόρφωσή τους στο ίδιο αντικείμενο και να διαθέτουν διδακτική ικανότητα και πείρα.

β) Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκηρύσσει προς κάλυψη, τις κατωτέρω θέσεις διδακτικού προσωπικού (τακτικών -αναπληρωματικών – βοηθών), στα ακόλουθα μαθήματα:

Δικαιολογητικά

α. Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν στις παραπάνω θέσεις πρέπει να υποβάλλουν (εντός φακέλου με διάφανο εξώφυλλο) μέχρι την 14:30′ ώρα της 11ης Σεπτεμβρίου 2015 τα ακόλουθα έντυπα – δικαιολογητικά στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου, με βάση ότι αυτά θα είναι:
1) Αριθμημένα με ενιαία αρίθμηση, από την πρώτη μέχρι την τελευταία σελίδα του τελευταίου δικαιολογητικού.
2) Καταγεγραμμένα σε Πίνακα Περιεχομένων, στον οποίο θα αναγράφεται ο/οι αριθμός/οι σελίδας/ων του καθενός.
– Αποκλειστικά υπεύθυνος για την εγκυρότητα ή μη της υποβαλλόμενης αίτησης και των δικαιολογητικών, είναι ο ίδιος ο αιτών.

Υποβολή και Έλεγχος Δικαιολογητικών
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:30′ ώρα της 11ης Σεπτεμβρίου 2015, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου/Γραφείο Σπουδών & Δημ. Σχέσεων.
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την11η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Ολη η προκήρυξη εδώ

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral