Προκήρυξη νέων θέσεων καθηγητών/-ριών Αγγλικών σε Νηπιαγωγείο – Δημοτικό σχολείο

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔09/06/2016 - 13:30 | Author: Newsroom

iPaideia.gr

Προκήρυξη θέσεων για απασχόληση στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής

Ο Όμιλος Σχολείων Βιωματικής Μάθησης Θεσσαλονίκης λειτουργεί στο χώρο της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής και προσφέρει ένα διευρυμένο, βιωματικό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών σε παιδιά ηλικίας από 4 έως 12 ετών.

Βασικοί άξονες του προγράμματος αποτελούν η έμφαση στα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα, η ενισχυμένη διδασκαλία των θετικών επιστημών, η κατάκτηση της αγγλικής γλώσσας και ο τεχνολογικός εγγραμματισμός.

Για το σχολικό έτος 2016-2017, το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό σχολείο του Ομίλου προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση πλήρους απασχόλησης για Καθηγητή-ήτρια Αγγλικών, που θα αναλάβει και το ρόλο συντονίστριας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας
 • Μία θέση μερικής απασχόλησης για Καθηγητή-ήτρια Αγγλικών

Χαρακτηριστικά των θέσεων:

Οι εκπαιδευτικοί αναφέρονται στο Διευθυντή του Δημοτικού σχολείου και Συντονιστή της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Κάθε εκπαιδευτικός αναλαμβάνει τα παρακάτω καθήκοντα:

 • Εφαρμόζει το διευρυμένο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τα βιωματικά περιβαλλοντικά και καινοτόμα προγράμματα του σχολείου.
 • Συνεργάζεται συστηματικά με όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
 • Αναπτύσσει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για την τάξη του και τα προγράμματα που υλοποιεί.
 • Διδάσκει χρησιμοποιώντας σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική και διαφοροποιημένη διδασκαλία, βιωματική μάθηση, αξιοποίηση ΤΠΕ).
 • Επικοινωνεί με τους γονείς παρέχοντας έγκαιρα ανατροφοδότηση για την πορεία των μαθητών/τριών.
 • Συμμετέχει σε δραστηριότητες προώθησης του σχολείου που απαιτούν την παρουσία διδακτικού προσωπικού.
 • Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες που απευθύνονται στις οικογένειες των μαθητών/τριών.

Πέρα από τα διδακτικά του/-ης καθήκοντα, ο/η Συντονιστής/-ίστρια του προγράμματος θα πρέπει να αναπτύσσει περαιτέρω και να ενημερώνει το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας της Αγγλικής γλώσσας και να συντονίζει την ομάδα των καθηγητών/-ριών.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ της αντίστοιχης ειδικότητας
 • Ελάχιστη διδακτική εμπειρία 3 ετών στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Πολύ καλές γνώσεις στη χρήση Η/Υ και στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία.
 • Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Αφοσίωση στην υπεροχή και στην εκπαιδευτική καινοτομία.
 • Άμεμπτη εργασιακή ηθική.

Επιπλέον προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό τίτλο στην Α/θμια εκπαίδευση.
 • Εμπειρία στη βιωματική υλοποίηση περιβαλλοντικών ή άλλων καινοτόμων προγραμμάτων.
 • Θα προτιμηθούν άτομα που έχουν την Αγγλική ως μητρική τους γλώσσα.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστέλλουν την επιστολή ενδιαφέροντος και το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 17 Ιουνίου 2016 μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: hr@afs.edu.gr. Το e-mail θαπρέπειναέχειθέμα: Application for Elementary TeachingPositions. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κα Δέσποινα Θεοδωρίδου, τηλ.: 2310 492740.

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral