Προκήρυξη μεταπτυχιακού προγράμματος στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 2016 – 2017

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔01/06/2016 - 17:56 | Author: Newsroom

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ – ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»

Θεσσαλονίκη, 26-5-2016

Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

Η Ειδική Διϊδρυματική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΔΕ) του Διαπανεπιστημιακού – Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) των Τμημάτων :

1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΘ

2) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

3) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΘ

4) ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΠΘ και

5) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑ. ΜΑΚ.

αποφάσισε την προκήρυξη σαράντα πέντε (45) θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις :

Α. Δικτυακή υπολογιστική – Ηλεκτρονικό Εμπόριο (15)

Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές (15)

Γ. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ήχου και της Εικόνας για την Εκπαίδευση και την Παραγωγή (15)

Η διάρκεια φοίτησης στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα είναι τρία (3) εξάμηνα, και απαιτούνται δίδακτρα (650ευρώ / ανά εξάμηνο).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ΗΜΜΥ (ισόγειο κτιρίου Δ’ Πολυτεχνικής) από 30 Μαΐου 2016 μέχρι 30 Ιουνίου 2016 (12:00 – 14:00), τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση που παρέχεται από τη γραμματεία του ΔΔΠΜΣ και ηλεκτρονικά,
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 1. Τίτλους προπτυχιακών σπουδών και άλλους τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών (αν υπάρχουν).
 2. Πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) σχετικό με την ισοτιμία και αντιστοίχιση των τίτλων σπουδών με αντίστοιχους ελληνικών ιδρυμάτων, εφόσον οι τίτλοι προέρχονται από Πανεπιστήμια ή Ιδρύματα της αλλοδαπής.
 3. Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων των προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών ή υποβολή του Παραρτήματος Διπλώματος που συνοδεύει κάθε τίτλο σπουδών.
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν).
 5. Δύο (2) συστατικές επιστολές (1 υποχρεωτικά από μέλος ΔΕΠ).
 6. Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2 (μόνο για την 1η και 2η κατεύθυνση).
 7. Άλλα έγγραφα που κατά την κρίση του υποψηφίου πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγησή του.

Όλοι οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη (αρχές Ιουλίου 2016) από τριμελείς Επιτροπές Αξιολόγησης που ορίζονται από την ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ.

Για περιπτώσεις υποψηφίων για τους οποίους κρίνεται ότι το επιστημονικό τους υπόβαθρο – όπως αυτό προκύπτει από τα τυπικά τους προσόντα, το περιεχόμενο των σπουδών τους και την συνέντευξη – δεν επαρκεί για την επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών του ΔΔΠΜ, θεωρείται απαραίτητη η επιτυχής εξέταση τους (η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2016) σε σχετικά μαθήματα / ανά κατεύθυνση

Ο Διευθυντής του ΔΔΠΜΣ

Γεώργιος Παπανικολάου

Καθηγητής

Πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα δίνονται στην ακόλουθη διεύθυνση του ιστότοπου του προγράμματος :

http://ee.auth.gr/en/academics/postgraduate-studies/interdepartmental-postgraduate-programme/

Λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των μαθημάτων κάθε κατεύθυνσης μπορούν να βρεθούν στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://qa.auth.gr/el/studyguide/154/current

Loading...
 • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
  loading...
 • europalso

  ideascentral

  ideascentral