Προκήρυξη για θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου στην Πάτρα

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/08/2017 - 12:39 | Author: Newsroom

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας:

Για τη θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

• Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ειδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικού Τμήματος κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής

• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας

• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες

Για τη θέση (1) Ψυχολόγου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

• Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

• Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας

• Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία

• Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης

• Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

• Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

• Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

• Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ή/και «Ψ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ανάλογα με την θέση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Loading...
  • europalso

    ideascentral