• Προκήρυξη για θέσεις Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου στην Πάτρα

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/08/2017 - 12:39 | Author: Newsroom

   

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ προκηρύσσουν Ειδικού Παιδαγωγού και Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης για τη στελέχωση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Πάτρας:

  Για τη θέση (1) Ειδικού Παιδαγωγού οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ειδικής Αγωγής ή Εκπαιδευτικού Τμήματος κατεύθυνσης Ειδικής Αγωγής

  • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία στο αντικείμενο, με παιδιά σχολικής ηλικίας

  • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή δίπλωμα εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή

  • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

  • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες

  Για τη θέση (1) Ψυχολόγου οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

  • Πτυχίο ΠΕ Ψυχολογίας Ελληνικού Α.Ε.Ι ή σε περίπτωση που το πτυχίο έχει αποκτηθεί σε Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει να κατατεθεί και πιστοποιητικό ισοτιµίας και αντιστοιχίας από το ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.

  • Τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σε δομές ψυχικής υγείας

  • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο όπως Κλινική Ψυχολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία

  • Εξειδίκευση σε μεθόδους ψυχολογικής αξιολόγησης

  • Εκπαίδευση σε ψυχοθεραπευτική προσέγγιση

  • Εμπειρία και ικανότητα στη συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας

  • Καλή γνώση Η/Υ (Word, Excel, Internet)

  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

  • Εκπληρωμένες Στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες)

  Η αποστολή βιογραφικών θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση soscv@sos-villages.gr έως την Παρασκευή 25 Αυγούστου με την υποχρεωτική αναγραφή «ΕΠ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ή/και «Ψ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ» ανάλογα με την θέση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

   

  Loading...