Προκήρυξη ΕΛΑΣ για τακτικούς και αναπληρωτές καθηγητές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔31/03/2015 - 22:47 | Author: Newsroom

Ανακοινώνουμε

Τον αναγκαίο αριθμό τακτικών και αναπληρωματικών καθηγητών, που θα διορισθεί για να καλύψει τις ανάγκες διδασκαλίας στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το εκπαιδευτικό έτος 2015-2016, στα κατωτέρω αναγραφόμενα μαθήματα, κατά έτος σπουδών και στις αθλητικές ομάδες, με αποζημίωση, που καταβάλλεται για κάθε ώρα διδασκαλίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (στ) σχετική, ως ακολούθως:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα παρακάτω απαιτούμενα γενικά προσόντα:

Loading...
  • europalso

    ideascentral