Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Αμοιβές επιμορφωτών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔03/04/2015 - 21:43 | Author: Newsroom

Ορίστηκε η ωριαία αντιμισθία των επιμορφωτών οι οποίοι θα απασχοληθούν στην επιμόρφωση της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (αρχική επιμόρφωση) στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” του ΑΠ 1 του ΕΠ

“Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” του ΕΣΠΑ 2007−2013 και των Πράξεων “Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/ και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες” στο πλαίσιο των ΑΠ 2 και 3 του ΕΠ “Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014−2020.

α) Κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, σε 30 ευρώ ανά ώρα επιμόρφωσης.
β) Κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, σε 26 ευρώ ανά ώρα επιμόρφωσης.
γ) Απόφοιτοι ανώτατης εκπαίδευσης, σε 22 ευρώ ανά ώρα επιμόρφωσης

Loading...
  • europalso

    ideascentral