Προετοιμασία της επιμόρφωσης Θεολόγων και Δασκάλων στα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔07/11/2016 - 15:25 | Author: Newsroom

Τη στιγμή που ο Νίκος Φίλης απομακρύνεται από την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, η Ιερά Σύνοδος, η ΠΕΘ και η συντριπτική πλειονότητα των Θεολόγων συνεχίζουν να αντιδρούν δυναμικά στην απόφαση γενικευμένης εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για τα Θρησκευτικά, το ΙΕΠ σπεύδει να υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης Θεολόγων και Δασκάλων στα νέα Προγράμματα Σπουδών με υπεύθυνο τον Σταύρο Γιαγκάζογλου, Σύμβουλο ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ.


Πρόκειται για ένα “ταχύρρυθμο έργο ΕΣΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016”. Για την προετοιμασία του έργου αυτού ο Στ. Γιαγκάζογλου απέστειλε έγγραφο προς τους τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Επαναλαμβάνουμε για μια ακόμη φορά ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση της Διοικούσας Εκκλησίας προς την νέα πλέον ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για άμεση αναστολή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών και όλων των συναφών δράσεων.
ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΕΠ:
Αθήνα 2 Νοεμβρίου 2016
Προς τους Προϊσταμένους Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής σχεδιάζει την υλοποίηση ενός ταχύρρυθμου έργου ΕΣΠΑ, το οποίο θα υλοποιηθεί άμεσα κατά την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 και έχει ως σκοπό την επιμορφωτική προετοιμασία και υποστήριξη των εκπαιδευτικών που διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και των Θεολόγων εκπαιδευτικών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΠΣ) στα Θρησκευτικά. Η υλοποίηση του επιμορφωτικού αυτού προγράμματος θα γίνει σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, θα πραγματοποιηθεί η τριήμερη επιμόρφωση των έως (70) επιμορφωτών των εκπαιδευτικών (ΠΕ 70 και ΠΕ 01), καθώς και των Σχολικών Συμβούλων Θεολόγων, η οποία θα γίνει στην Αθήνα, εντός του Νοεμβρίου 2016. Κατά τη δεύτερη φάση, θα ακολουθήσει διήμερη επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών Θεολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανά νομό, η οποία θα γίνει από τους επιμορφωθέντες επιμορφωτές σε κυλιόμενη βάση κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016.
Στόχοι του επιμορφωτικού προγράμματος είναι οι επιμορφούμενοι:
•να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία, τη μέθοδο και τη λειτουργία των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά στη διδακτική πράξη,
•να προσεγγίσουν τις βασικές διήκουσες έννοιες που διατρέχουν τις θεματικές ενότητες των νέων ΠΣ στα Θρησκευτικά και τη δομή τους,
•να ετοιμάσουν σχέδια διδασκαλίας και αξιολόγησης με βάση τα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά,
•να ασκηθούν στην οργάνωση της τάξης ως κοινότητας μάθησης και στην αξιοποίηση πολυτροπικών μεθόδων διδασκαλίας.
Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη συσταθεί και λειτουργεί Επιστημονική Ομάδα Ευθύνης της επιμόρφωσης (ΕΟΕ) στο Ι.Ε.Π., με ευθύνη τον σχεδιασμό, τον συντονισμό, τη συνολική εποπτεία του έργου της επιμόρφωσης. Ακόμη προβλέπεται, η συγκρότηση και επιμόρφωση ομάδας έως 70 επιμορφωτών των εκπαιδευτικών (Ε_Ε), η οποία θα αναλάβει i. την επιμόρφωση των Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης και ii. την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Θεολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά νομό. Τα μέλη της ομάδας Ε_Ε έχουν επιλεγεί από ειδικό μητρώο του ΙΕΠ. Η επιμόρφωση ανά νομό των Σχολικών Συμβούλων Πρωτοβάθμιας Δημοτικής Εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών Θεολόγων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα διεξαχθεί στο πλαίσιο Διημερίδων (5+5 ώρες) σε εργάσιμες ημέρες εντός του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016. Στην επιμόρφωση μπορούν να λάβουν μέρος, επίσης, οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Προσχολικής Αγωγής, εφόσον επιθυμούν. Οι ακριβείς ημερομηνίες των εν λόγω Διημερίδων θα ανακοινωθούν προσεχώς.
Προκειμένου να οργανωθεί και να υλοποιηθεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα των Διημερίδων αυτών χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας ως Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και θα θέλαμε:
1. Να θέσετε υπό την εποπτεία σας την όλη διεξαγωγή τους, σε συνεργασία με τον/την Σχολικό Σύμβουλο Θεολόγων της περιφέρειάς σας.
2. Να μας αποστείλετε, σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συγκεντρωτικό πίνακα με τα ονόματα, ανά νομό, α) των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης, β) των μόνιμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών Θεολόγων, και γ) των εκπαιδευτικών που τυχόν διδάσκουν το μάθημα των Θρησκευτικών με γ΄ ανάθεση, στις περιοχές ευθύνης και αρμοδιότητάς σας (επιθυμητά στοιχεία: όνομα-επώνυμο και, εάν είναι διαθέσιμα, επαγγελματική σχέση, σχολική μονάδα και στοιχεία επικοινωνίας).
3. Σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους Θεολόγων και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να μας υποδείξετε ένα σχολείο ανά νομό, το οποίο θα μπορέσει να φιλοξενήσει τη διεξαγωγή της Διημερίδας. Καλό είναι να χρησιμοποιηθούν οι χώροι των κατά τόπους ΠΕΚ και των εξακτινωμένων επιμορφωτικών κέντρων τους αλλά και άλλες σχολικές μονάδες που έχουν αυτή τη δυνατότητα ή και άλλες κατά περίπτωση αίθουσες με κατάλληλο εξοπλισμό και διαμόρφωση.
4. Επισημαίνεται ότι ο οικείος Διευθυντής ή υποδιευθυντής του ΠΕΚ ή της σχολικής μονάδας όπου φιλοξενείται η επιμορφωτική Διημερίδα θα έχει την ευθύνη της παραλαβής των υπογραμμένων παρουσιολογίων από τους επιμορφωτές και τους επιμορφούμενους.
Παρακαλούμε για την αποστολή των αιτούμενων στοιχείων, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση re@iep.edu.gr, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2016.
Εκ μέρους της επιστημονικής ομάδας ευθύνης του ΙΕΠ
για την επιμόρφωση στα νέα ΠΣ στα Θρησκευτικά
Σταύρος Γιαγκάζογλου
Σύμβουλος ΥΠΠΕΘ/ΙΕΠ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2131335552, 2131335550, 2131335551
EMail: re@iep.edu.gr

Loading...
  • europalso

    ideascentral