Προεκλογικές εξελίξεις για τους αναπληρωτές

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/01/2015 - 13:38 | Author: Newsroom

Σε ισχύ θα τεθούν τα όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν.4316 σχετικά με την κατάταξη των εκπαιδευτικών και το χρόνο κτήσης του πτυχίου όπως ενημέρωσαν το news. gr παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας.

Οι αλλαγές θα αφορούν κυρίως τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στους πίνακες μηδενικής προϋπηρεσίας καθώς εκεί η κατάταξη πραγματοποιούνταν με βάση την ημερομηνία κτήσης πτυχίου αφού οι εκπαιδευτικοί έχουν τον ίδιο αριθμό μορίων (0). Στους άλλους πίνακες οι αλλαγές θα είναι μικρές.

Με τις αλλαγές που φέρνουν οι παράγραφοι του άρθρου 72 αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) θα λαμβάνεται πρώτα υπόψη ο βαθμός του πτυχίου.

Από το Υπουργείο Παιδείας μας ενημέρωσαν ότι έχουν χωρίσει το έτος σε τρεις περιόδους με βάση την κάθε εξεταστική και οι εκπαιδευτικοί που ισοβαθμούν, όπως στον πίνακα μηδενικής δεν θα κατατάσσονται με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους αλλά με βάση το βαθμό.

Για παράδειγμα το διάστημα από 5 Σεπτεμβρίου του 2011 έως και Δεκέμβριο του ίδιου έτους έλαβαν το πτυχίο τους 185 εκπαιδευτικοί. Η κατάταξή έως τώρα γινόταν με την ημεροχρονολογία κτήσης του πτυχίου. Έτσι αυτός που πήρε το πτυχίο στις 10 Οκτωβρίου του 2011 ακόμα και αν είχε βαθμό 5 προηγούνταν από αυτόν που πήρε το πτυχίο του στις 11 του ίδιου μήνα αν και είχε καλύτερο βαθμό. Η σειρά μετά την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων θα ανατραπεί.

Θα προηγούνται λοιπόν σε μια περίοδο πχ Ιουνίου – Αυγούστου αυτοί που έχουν υψηλότερη βαθμολογία.

Ενστάσεις και πιθανόν προσλήψεις Παρασκευή ή Σάββατο

Στο Υπουργείο περιμένουν να έρθει και επισήμως η απόφαση ώστε να προχωρήσουν στις αλλαγές ενώ αναμένεται να δοθεί και μια προθεσμία πιθανόν 2 ημερών για ενστάσεις οπότε γίνεται αντιληπτό ότι οι προσλήψεις πιθανόν να πάνε για Παρασκευή ενδεχομένως και Σάββατο.

Πιστώσεις

Οι 918 προσλήψεις που εγκρίθηκαν αφορούν κυρίως πιστώσεις μέσω ΕΣΠΑ για την Παράλληλη Στήριξη ενώ όπως δήλωσαν από το Υπουργείο στο news υπάρχουν και κάποιες πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για δευτεροβάθμια . Δε γνωρίζουν στο Υπουργείο αν θα προλάβουν να ανακοινώσουν όλες τις προσλήψεις πριν τις εκλογές.

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 72

Το news.gr παραθέτει τις ρυθμίσεις του άρθρου 72:

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:

«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του πτυχίου, μετά η βαθμολογία τους σε διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π και τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»

3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) ως ακολούθως:

«Η ημερομηνία λήψης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο.

Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»

4. Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) ως ακολούθως:

«Η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαμβάνεται υπόψη μεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο μετά από συμμετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγματοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία τους και σε περίπτωση ισοβαθμίας ο χρόνος λήψης του πτυχίου τους.»

Καλόγηρος Βασίλειος

Loading...
  • ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

    europalso

    ideascentral