• Πόσοι εκπαιδευτικοί είναι σε δήμοσια και ιδιωτική εκπαίδευση

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/04/2016 - 12:00 | Author: Newsroom

  13-04-16 Αριθμητικά στοιχεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό

  Σε 158.081 ανέρχονταν ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών με κάθε μορφή απασχόλησης στο Υπουργείο Παιδείας σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που αντλήθηκαν το Μάρτιο.

  Οι αναπληρωτές αποτελούν περίπου το 14% του εκπαιδευτικού προσωπικού με τον καταγεγραμμένο αριθμό τους να είναι λίγο πάνω από τις 22.000. Περίπου οι μισοί αναπληρωτές είναι μέσω ΕΣΠΑ, ενώ μικρός είναι ο αριθμός των ωρομίσθιων που φθάνουν τους 206.

  ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 9.276
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ 1.626
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 18
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 51
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΣΠΑ 6.730
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΣΠΑ 3.900
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 1
  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ 459
  ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 206
  ΜΟΝΙΜΟΙ 135.728
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ 76
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ 1
  ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΣ 9
  ΣΥΝΟΛΟ 158.081

  Εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί στην ιδιωτική εκπαίδευση

  Από τα στοιχεία της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Π/θμιας Εκπ/σης και της Δ/νσης Διοίκησης Προσωπικού Δ/θμιας Εκπ/σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αντίστοιχα, προκύπτει ότι κατά το τρέχον σχολικό έτος ο συνολικός αριθμός των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στην Ιδιωτική Π/θμια Εκπ/ση (με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Αναπληρωτές) ανέρχεται σε 3.989 και στην Ιδιωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με σχέση εργασίας Αορίστου Χρόνου, Ορισμένου Χρόνου και Αναπληρωτές) ανέρχεται σε 3.109.

  Loading...