Πόσες προσλήψεις θα γίνουν στους παιδικούς-βρεφονηπιακούς σταθμούς ΟΤΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔29/05/2016 - 14:25 | Author: Newsroom

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Σταδίου 48, 105 64 Αθήνα Αθήνα, 20/05/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας σας διαβιβάζει την υπ’ αριθμ.

οικ. 16961/12.05.2016 απόφαση με θέμα:

Ορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για το έτος 2016.

ΤΟ ΦΕΚ

Με τη συγκεκριμένη απόφαση ορίζεται ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός των ατόμων που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή θα συνάψουν σύμβαση μίσθωσης έργου με τους OTA α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016 (κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει) σε 3933 άτομα συνολικά, εκ των οποίων 933 θα αμείβονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των OTA ενώ 3000 θα απασχοληθούν στο πλαίσιο ερευνητικών, αναπτυξιακών συμβολαίων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρίτους έργων.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΜΑΡΙΑ

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral