Πόσες προσλήψεις αναπληρωτών ΠΔΕ αναμένονται για το 2017- 2018

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔02/07/2017 - 13:15 | Author: Newsroom

Mειώνεται το ποσό  που προβλέπεται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για προσλήψεις αναπληρωτών όπως προβλέπει ρύθμιση που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση .

Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή για το 2017 προβλέπονται έως 37.748.800 ευρώ και 13.300.000 για το 2018.  Tα 37.748.800 ευρώ αντιστοιχούν περίπου σε 3000 προσλήψεις και 1000 προσλήψεις μπορούν να δώσουν τα 13.300.00 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 που αντικαθίσταται προέβλεπε δυνατότητα επιβάρυνσης έως το ποσό των 116.000.000 ευρώ “Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την εγκριθείσα Συλλογική Απόφαση του έτους 2016 έως του ποσού των εκατόν δεκαέξι εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (116.600.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των εκατόν δεκατεσσάρων εκατομμυρίων (114.000.000) ευρώ.”

Η νέα διάταξη αναφέρει:

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α’ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του ν. 4409/2016 (Α΄ 136), αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 19

Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, δύναται να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη δύναται να βαρύνει την Συλλογική Απόφαση του έτους 2017 έως του ποσού των τριάντα επτά εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων Ευρώ (37.748.800,00) και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2018 έως του ποσού των δεκατριών εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων Ευρώ (13.300.000,00)».

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral