Πώς τοποθετούνται οι αναπληρωτές στα σχολεία

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔06/09/2014 - 17:37 | Author: Newsroom

Τρόπος τοποθέτησης αναπληρωτή στα σχολεία

Σας ενημερώνουμε για τη νομοθεσία που ισχύει για την οποθέτηση προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά:

(Αρ.Πρωτ.Φ.361.1/1059/105160/Δ1/11-10-2006/ΥΠΕΠΘ)

Με αφορμή ερωτήματα για την τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της περιφερείας σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:

1.

Στις διατάξεις του άρθρου 8 παρ 3 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 (ΦΕΚ.465/17.4.2003 τ.Β) Ρυθμιστικής Απόφασης ορίζεται ότι: « Η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών σε σχολικές μονάδες γίνεται με απόφαση του διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από δήλωση των προσλαμβανομένων για την τοποθέτησή τους στα λειτουργικά κενά. … Κατά την τοποθέτηση σε σχολεία της διεύθυνσης εκπαίδευσης των προερχομένων από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται κατά σειρά:

α) οι γονείς τεσσάρων παιδιών, που είναι ανήλικα ή σπουδάζουν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία

β) οι πάσχοντες από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία

γ) οι γονείς με τρία ή δύο ή ένα παιδί

δ) οι έγγαμοι χωρίς παιδιά και

ε) οι έχοντες τα περισσότερα μόρια. Μεταξύ των ανηκόντων στην ίδια κατηγορία που προέρχονται από τον πίνακα Β΄ προτιμώνται οι έχοντες και εντοπιότητα.

2. Στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ. 267/20.11.2003τ. Α΄) ορίζεται ότι: «Οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας ή πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία. Η πρόταξη αυτή εφαρμόζεται καις τις περιπτώσεις μεταθέσεων-αποσπάσεων και τοποθετήσεων των εκπαιδευτικών».

3. Στις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.4α του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ.75/7.4.2006 τ.Α) ορίζεται ότι: «Από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών …ποσοστό 20% κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων αναπληρωτών, προσλαμβάνεται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα εκπαιδευτικούς που έχουν τρία τέκνα. …Η πρόσληψη γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις. … Αν οι εγγεγραμμένοι στον ανωτέρω πίνακα προσλαμβάνονται δεν επαρκούν, τότε για τη συμπλήρωση του ποσοστού προσλαμβάνονται υποψήφιοι χωρίς προϋπηρεσία από συμπληρωματικό πίνακα στον οποίο κατατάσσονται οι αιτούντες με βάση την ημερομηνία κτήσης του πτυχίου τους και σε περίπτωση σύμπτωσης της ημερομηνίας αυτής με το βαθμό του πτυχίου τους…».

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η τοποθέτηση των προσλαμβανομένων αναπληρωτών εκπαιδευτικών γίνεται σε συνδυασμό των προαναφερθεισών διατάξεων. Ειδικότερα: μετά την κατηγορία των πασχόντων από μεσογειακή αναιμία προτιμώνται οι πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας (άρθρο 1 παρ. 8 του Ν. 3194/2003) και οι έχοντες την ιδιότητα του τριτέκνου γονέα είτε προσλαμβάνονται από τον πίνακα με μόρια (πίνακα Β΄) είτε από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία τοποθετούνται με την ιδιότητα του γονέα με τρία παιδιά) εφόσον προσλαμβάνονται σε συγκεκριμένο ποσοστό 20% επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων είτε από τον πίνακα Β΄ είτε και από τον πίνακα με μηδενική προϋπηρεσία για τη συμπλήρωση του ποσοστού αυτού (άρθρο 2 παρ. 4α του Ν. 3454/2006).

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Φ/Α ταυτότητας

Φ/Α πτυχίου

Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας & και ημερομηνίας κτήσης πτυχίου

Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους ή/και με τέκνα)

Πιστοποιητικό Στρατολογίας (επίδειξη πρωτότυπου)

Αντίγραφο Πιστοποιητικού Υγείας (αν δεν υπάρχει θα πρέπει να προσκομιστεί εντός 1 μήνα από την ημερομηνία ανάληψης)

Φ/Α εκκαθαριστικού σημειώματος με τον ΑΦΜ

Φ/Α Α.Μ.Κ.Α

Φ/Α Α.Μ. ΙΚΑ

Φ/Α της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ και ο αναπληρωτής θα είναι ο πρώτος δικαιούχος (για τους αναπληρωτές ΕΣΠΑ δεκτός μόνο λογαριασμός της Εθνικής Τράπεζας)

Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (για κάθε έτος ξεχωριστά από τις αντίστοιχες Δ/νσεις – όχι συγκεντρωτικά από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα)

Βεβαίωση ΠΕΚ (εφόσον υπάρχει)

Βεβαίωση εντοπιότητας αν ζει μόνιμα εκεί κοντά (πρόσφατο – εφόσον υπάρχει)

Μεταπτυχιακός τίτλος (εφόσον υπάρχει – επίδειξη πρωτότυπου και προσκόμιση ενός απλού φωτοαντιγράφου)

Αίτηση αναγνώρισης Μεταπτυχιακού τίτλου (παρέχεται από την υπηρεσία)

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (παρέχεται από την υπηρεσία)

Βεβαίωση συνυπηρέτησης (εφόσον υπάρχει)

Πιστοποιητικό Πολυτέκνων (εφόσον υπάρχει)

Πιστοποιητικό αναπηρίας (εφόσον υπάρχει).

Αίτηση (παρέχεται από την αρμόδια Υπηρεσία)

*Ίσως να υπάρχει μικρή διαφοροποίηση των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε Δ/νση Εκπαίδευσης

Κατάργηση υποχρέωσης υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων

Loading...
  • Δίκτυο ανεξάρτητων διαφημίσεων
    loading...
  • europalso

    ideascentral

    ideascentral