• Πώς θα πληρωθούν τα Σάββατα στις Πανελλαδικές 2016

  ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔20/05/2016 - 11:26 | Author: Newsroom

  Πώς θα πληρωθούν τα Σάββατα στις Πανελλαδικές 2016

  Έγγραφο 2/34224/ΔΕΠ/21-4-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

  Αναφορικά με την παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή από μέρους σας της αριθμ. 2/33374/0022/27-4-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΚΥΑ με θέμα, «Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολούμενων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Δ’ τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων, των Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και γενικά των ασχολούμενων με τις εισιτήριες εξετάσεις των ειδικών κατηγορών και των διαδικασιών επιλογής των εισαγομένων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με τις διατάξεις του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188/Α) του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90/Α) και του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ 29/Α)», σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 52 του ν.4369/2016 «μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την έκδοση των κυα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κυα που έχουν ήδη εκδοθεί».
  Από την ανωτέρω ρητή διατύπωση του νόμου συνάγεται ότι η συγκεκριμένη κυα θα συνεχίσει να ισχύει ως έχει μέχρι την έκδοση νέας και οι καθορισθείσες αποζημιώσεις θα συνδέονται με τους βαθμούς των υπαλλήλων σας, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4024/2011, έως την 31/12/2015.

  Loading...